• Biomechanické aspekty techniky jízdy na rychlostní kanoi v kontextu asymetrického zatížení posturálního systému 

   Defence status: DEFENDED
   Štryncl, Radim (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   Název práce: Biomechanické aspekty techniky jízdy na rychlostní kanoi v kontextu asymetrického zatížení posturálního systému Cíl práce: Hlavním cílem práce bylo, na základě teoretických poznatků a vlastních empirických ...
  • Biomechanické následky tržných poranění musculus levator ani vzniklých při vaginálním porodu 

   Defence status: DEFENDED
   Křepelka, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   Název: Biomechanické následky tržných poranění musculus levator ani vzniklých při vaginálním porodu Cíle: Cílem práce je shrnout současné poznatky o normální struktuře a funkci musculus levator ani a poznatky o dysfunkcích ...
  • Cervikogenní bolest hlavy 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Patríková, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 6. 5. 2015
   Název práce Cervikogenní bolest hlavy Cíle práce Cílem předkládané diplomové práce je komplexně s pomocí odborné literatury představit téma cervikogenní bolesti hlavy. Zaměřuje se podrobněji na prevalenci tohoto onemocnění ...
  • Cervikogenní bolest hlavy 

   Defence status: DEFENDED
   Patríková, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Název práce Cervikogenní bolest hlavy Cíle práce Zaměřuje se podrobněji na prevalenci tohoto onemocnění u populace s bolestí hlavy. Dále na to, v jakém segmentu krční páteře dochází u pacientů s cervikální bolestí hlavy ...
  • Efficacy of post-isometric relaxation technique on muscle tissue and its viscoelastic properties after physical activity 

   Defence status: DEFENDED
   Hloušková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 16. 5. 2012
   Název práce: Efekt postizometrické relaxace na viskoelastické vlastnosti svalové tkáně po fyzické aktivitě. Vymezení problému: Diplomová práce je pilotní analyticko-komparativní studií. Cílem experimentu je zhodnocení ...
  • Kazuistika pacienta s diagnózou: Syndrom bolestivého ramene 

   Defence status: DEFENDED
   Lufinková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
  • Možnosti využití indentečních zátěžových zkoušek při studiu mechanických vlastností měkkých tkání pohybového aparátu člověka in vivo, in situ 

   Defence status: DEFENDED
   Bittner, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 30. 11. 2020
   MOŽNOSTI VYUŽITÍ INDENTAČNÍCH ZÁTĚŽOVÝCH ZKOUŠEK KE STUDIU MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MĚKKÝCH TKÁNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU ČLOVĚKA IN VIVO, IN SITU ABSTRAKT: Cílem práce bylo na základě syntézy publikovaných poznatků a výsledků ...
  • Objektivizace svalového napětí při použití kineziotapingu pomocí myotonometru 

   Defence status: DEFENDED
   Fleišmanová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 16. 5. 2012
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Objektivizace svalového napětí při použití kinesiotapingu pomocí myotonometru Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Vypracovala: PhDr. Petr Šifta, PhD. Bc. ...
  • Objektivizace vybraných rehabilitačních metod na vliv svalového napětí 

   Defence status: DEFENDED
   Pavelková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Název diplomové práce: Objektivizace vybraných rehabilitačních metod na vliv svalového napětí Autor: Bc. Zuzana Pavelková Studijní obor: TVS_B Vedoucí diplomové práce: PhDr. Petr Šifta, Ph.D. Rok obhajoby: 2012 Souhrn: ...
  • Objektivizace využití kineziotapingu k ovlivnění svalového napětí při epikondylitidě 

   Defence status: DEFENDED
   Rosenmüllerová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 7. 5. 2014
   Název práce Objektivizace využití kineziotapingu k ovlivnění svalového napětí při epikondylitidě Cíle práce Cílem diplomové práce je zjistit, jaký má vliv aplikace inhibičního kineziotapu na svalové napětí přetíženého m. ...
  • Ovlivnění reologických vlastností svalové tkáně u musculus triceps surae pomocí AEK postupů 

   Defence status: DEFENDED
   Kupec, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 6. 5. 2013
   Master's thesis topic: Influence of rheological characteristics of muscle tissue by musculus triceps surae by means of AEK practice Author: Bc. Karel Kupec Branch of study: Physiotherapy Disertation Tutor: PhDr. Petr Šifta, ...
  • Ovlivnění svalového napětí hormonální antikoncepcí 

   Defence status: DEFENDED
   Vidunová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Název práce Ovlivnění svalového napětí hormonální antikoncepcí Cíl práce Cílem diplomové práce je zjištění, zda a jakou měrou ovlivňuje užívání hormonální antikoncepce svalové napětí, které se může měnit v závislosti na ...
  • Ovlivnění svalového napětí hormonální antikoncepcí 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 6. 5. 2015
   Název práce Ovlivnění svalového napětí hormonální antikoncepcí Cíl práce Cílem diplomové práce je zjištění, zda a jakou měrou ovlivňuje užívání hormonální antikoncepce svalové napětí, které se může měnit v závislosti na ...
  • Ovlivnění svalového napětí pomocí jógové relaxace 

   Defence status: DEFENDED
   Štičková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 6. 5. 2015
   Název: Ovlivnění svalového napětí pomocí jógové relaxace. Cíle: Cílem této práce je představit jógovou techniku relaxace, jóga nidru, jako jednu z možností snížení psychického i fyzického napětí a zhodnotit její vliv na ...
  • Snížení svalového napětí musculus soleus a musculus gastrocnemius caput mediale po běžeckém výkonu 

   Defence status: DEFENDED
   Pavelková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Souvislost mezi výskytem trigger pointu v m. soleus a funkční poruchou SI skloubení a možnosti jejich vzájemného ovlivnění 

   Defence status: DEFENDED
   Judl, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 11. 5. 2011
   Název: Souvislost mezi výskytem trigger pointu v m. soleus a funkční poruchou SI skloubení a možnosti jejich vzájemného ovlivnění Cíle: Cílem práce je provést rešeršní zpracování komplexní problematiky fenoménu trigger ...
  • Viskózní a elastické vlastnosti svalové a vazivové tkáně "in situ" 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Kamila (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 1. 10. 2013
   Title: Viscousand elastic properties of soft tissue"in situ" Goals and methods: The aim of this thesis is to measure the viscoelastic properties of human soleus muscle and Achilles tendonin vivo and post mortem in situ. ...
  • Vliv cyklistického posedu na svalové napětí m.triceps surae 

   Defence status: DEFENDED
   Králíčková, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 4. 5. 2016
   Název: Vliv cyklistického posedu na svalové napětí m. triceps surae Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit, jaký má vliv změna cyklistického posedu na svalové napětí m. triceps surae. A zda se zvýšením posedu dojde i ...
  • Vliv délky klik jízdního kola na změnu svalového napětí m. triceps surae 

   Defence status: DEFENDED
   Stránský, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 4. 5. 2016
   Název: Vliv délky klik jízdního kola na změnu svalového napětí musculus triceps surae Cíle: Cílem této diplomové práce je shrnout teoretické poznatky týkající se dané problematiky. Experiment má na základě objektivních ...
  • Vliv exteroceptivní stimulace na svalové napětí po fyzické zátěži 

   Defence status: DEFENDED
   Hafič, Peter (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 16. 5. 2012
   SOUHRN Název: Vliv exteroceptivní stimulace na svalové napětí po fyzické zátěži Cíle práce: Cílem této diplomové práce je shrnout teoretické poznatky týkající se svalového napětí, biomechanických vlastností měkkých tkání ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV