• Anglosaská kultura a česká společnost v letech 1918-1938 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jaromír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   The Diploma Thesis deals with an influence of Anglo-American culture upon Czech society in 1918- 1938. The main focus is dedicated to the Czech intellectual environment, which has accepted Anglo- American culture and spread ...
  • Benešov a proměny jeho společnosti v letech 1918-1921 

   Defence status: DEFENDED
   Jiráň, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Cílem mojí bakalářské práce je analyzovat, jestli (resp. jak moc) se proměnila společnost v Benešově po první světové válce. Inspiroval jsem se metodami mikrohistorie, komparace a sondy, mapuji dané období a snažím se ...
  • Chrudimsko 1945 

   Defence status: DEFENDED
   Jodas, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Předložená bakalářské práce je mikrohistorickou sondou do dějin Chrudimska během posledních měsíců druhé světové války. Cílem práce je podat co nejširší obraz událostí a proměn regionu, které zasáhly místní obyvatelstvo. ...
  • Československá vojenská cvičení 1933 - 1938 

   Defence status: DEFENDED
   Valenta, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 1. 2016
   Tématem této práce jsou závěrečná vojenská cvičení československé armády v rozmezí let 1933-1938. Práce je rozdělena do devíti kapitol. První kapitola se zabývá československou armádou a reorganizací v období 1932-1938. ...
  • Československá vojenská cvičení 1933 - 1938 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Valenta, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Tématem této práce jsou závěrečná vojenská cvičení československé armády v rozmezí let 1933-1938. Práce je rozdělena do devíti kapitol. První kapitola se zabývá československou armádou a reorganizací v období 1932-1938. ...
  • Československé vojenské cvičení v roce 1936 

   Defence status: DEFENDED
   Valenta, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tématem této práce je československé vojenské cvičení v roce 1936. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola se zabývá vznikem československé armády, obdobím 1918-1932. Další kapitola se soustřeďuje na reorganizaci ...
  • Čeští lékaři v rakousko-uherské armádě mezi lety 1867 - 1918 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Matějček, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Tématem této práce jsou čeští lékaři v rakousko-uherské armádě od vzniku Rakousko- Uherska až do konce první světové války. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá vývojem rakousko-uherské zdravotní ...
  • Čeští lékaři v rakousko-uherské armádě mezi lety 1867 - 1918 

   Defence status: DEFENDED
   Matějček, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 1. 2016
   Tématem této práce jsou čeští lékaři v rakousko-uherské armádě od vzniku Rakousko- Uherska až do konce první světové války. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá vývojem rakousko-uherské zdravotnické ...
  • Člověk a kůň ve vřavě bitevní. Místo koní ve válečném prožitku vojáků první světové války 

   Defence status: DEFENDED
   Hunčovská, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   This master's thesis builds on the author's bachelor thesis and advances one of its fields - the relationship of First World War soldiers towards the war horses and the perception of these animals. The broad scale of ...
  • Emanuel Moravec v kontextu dobové vojenské teorie 

   Defence status: DEFENDED
   Vašíček, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   This work attempts to bring Emanuel Moravec's work and compare his views on the army and future war conflicts with former military thinkers such as Liddell Hart, Fuller and Guderian. At the same time, this work attempts ...
  • Fenomén kuřáctví mezi armádou a civilním sektorem ve 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Lundák, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Téma kuřáctví ve 20. století nebylo do dnešní doby příliš zpracováno, obzvláště pak v českém prostředí. Vůbec pak neexistují práce, které by braly v potaz různé vlivy - armádní prostředí, propagandu, reklamu a další. Tato ...
  • Fenomén smrti v československých legiích v Rusku v letech 1914 - 1920 

   Defence status: DEFENDED
   Boháčková, Ilona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Téma předkládané diplomové práce vychází z metodologického konceptu historické antropologie, dějin mentalit a každodennosti. Cílem práce je pokusit se formou sondy do života československých legionářů zodpovědět otázku, ...
  • Indologie v Československu v letech 1945-1968 

   Defence status: DEFENDED
   Bujárek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj indologie v českém, respektive československém prostředí v letech 1945-1968. Jejím cílem je na základě pramenného materiálu popsat institucionální a personální vývoj této vědní disciplíny ...
  • Jan Nepomuk říšský hrabě Nostitz-Rieneck. Život a vojenská kariéra v době napoleonských válek. 

   Defence status: DEFENDED
   Langerová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Práce se zabývá kariérou šlechtického důstojníka v období napoleonských válek, která je zkoumána na základě životního osudu Jana Nepomuka, říšského hraběte Nostitze-Rienecka. Průběh služby je rozčleněn na tři základní ...
  • Junák - český skaut? K ideovým kořenům českého skautingu. 

   Defence status: DEFENDED
   Jiráň, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   Práce je zamřena na období vzniku a formování českého skautingu. Z důvodu malého dochování pramenů archivní povahy bylo pro práci využito hlavně tištěných pramenů. Postupoval jsem hlavně metodou textologické a komparativní ...
  • Každodennost vojenských hudebníků v rakousko-uherské armádě před První světovou válkou 

   Defence status: DEFENDED
   Hřeben, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   This work examines the everyday life of military musicians in Austro-Hungarian army during the second half of the 19th century and before the First World War. The work focuses on the activities of military musicians, on ...
  • Kriminalita československého četnictva v Praze a okolí 1918−1921 

   Defence status: DEFENDED
   Křížek, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Téma kriminality příslušníků ozbrojených složek patří obecně mezi závažné a zároveň málo zpracované problémy moderních dějin. Cílem této bakalářské práce je prozkoumat protizákonné chování a kázeňské přestupky četníků v ...
  • Legionáři a fenomén legionářství v moderní čs. státnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Michl, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 1. 2009
  • Mezi ideologií a sportem. Československý armádní sport mezi léty 1948−1963 

   Defence status: DEFENDED
   Švehla, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   V této bakalářská práci se zabývám armádním sportem v Československu v letech 1948-1963. Zkoumám podobu sjednocené tělesné výchovy a sportu, armádního sportu na vrcholové úrovni a masovou sportovní činnost. Značnou pozornost ...
  • Národní soud s generálem Radolou Gajdou 1947. Případová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Tématem práce je kauza bývalého legionáře a československého generála Radoly Gajdy před Národním soudem v roce 1947. Po stručném představení Radoly Gajdy se tato práce věnuje jeho činnosti v druhé republice a protektorátu. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV