• Adaptive immune system in patients with primary immunodeficiencies 

   Defence status: DEFENDED
   Klocperk, Adam (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   (CZ) Tato dizertační práce shrnuje výsledky studií věnujících se adaptivnímu imunitnímu systému pacientů se syndromem DiGeorge způsobeným delecí 22q11.2. V úvodu je syndrom DiGeorge zasazen do kontextu mezinárodní ...
  • Humorální imunita 

   Defence status: DEFENDED
   Šrahůlková, Petra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 5. 2007
   Imunologie je nový, samostatný a stále se rozvíjející vědní obor. K jeho největšímu rozkvětu došlo za posledních padesát let a jeho poznatky zasahují do všech oborů medicíny. Imunitní systém patří k základním homeostatickým ...
  • Immune system dysregulation in type 1 diabetes 

   Defence status: DEFENDED
   Paračková, Zuzana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 4. 2021
   Diabetes mellitus 1. typu (DM1) je multifaktorálne autoimunitné ochorenie, ktoré spočíva v napadnutí inzulín produkujúcich beta buniek v pankrease autoreaktívnymi cytotoxickými CD8 lymfocytmi. Vďaka kooperácii rôznych ...
  • Imunita u dětí s cystickou fibrózou 

   Defence status: DEFENDED
   Skalická, Anna (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 5. 2007
   Cystická fibróza (CF) je závažné autozomálně recesivně dědičné onemocnění způsobené mutací genu CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator), který se nachází na dlouhém raménku 7. chromozomu (1). Uváděný ...
  • Imunitní systém u pacientů s cystickou fibrózou 

   Defence status: DEFENDED
   Brázová, Jitka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
   pj-edkládaná disertační práce shrnuje výsledky komplexního klinicko-imunologickomolekulárně- genetického studia imunitního systému pacientó s cystickou fibró zou (CF). Tato diserta č ní práce je seřazena do šes ti na sebe ...
  • Poruchy regulace imunity - alergie a autoimunitní onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Kayserová, Jana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Patologie imunitního systému může vyústit ve stavy imunodeficiencí na základě poruch různých složek imunity, nebo ve stavy alergie či autoimunity, které jsou výsledkem špatné kontroly imunitních reakcí. Imunopatogeneze ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV