• Filipina Welserová mezi českou a německojazyčnou historickou pamětí 

   Defence status: DEFENDED
   Boumová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Bakalářská práce se zabývá životním příběhem Filipiny Welserové (1527-1580), neurozené manželky arciknížete Ferdinanda II. Tyrolského (1529-1595), jako tématem pro literární, divadelní a výtvarná zpracování. Čerpá z pramenů ...
  • Formování identity prostřednictvím dějepisu Obraz česko-slovenských vazeb od středověku do současnosti na stránkách učebnic 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivá, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato práce je věnovaná analýze českých učebnic dějepisu používaných v Československu v letech 1918-1939 a v letech 1945-1989. Vybraný vzorek učebnic je zkoumán zejména z pohledu zastoupení česko-slovenské problematiky a ...
  • Fridrich Falcký. Cizinec v zajetí zimního království 

   Defence status: DEFENDED
   Sahulová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   The main topic of the Bachelor thesis called "Fridrich Falcký. A stranger in the captivity of the Winter kingdom." focuses on the personality of the Duke and Elector Palatine Frederick V., whose character and a specific ...
  • Henyk z Valdštejna. Profil šlechtického intelektuála předbělohorské doby 

   Defence status: DEFENDED
   Bažant, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Předbělohorská doba, jedno z nejzajímavějších a pro historiky nejpřitažlivějších období českých dějin, se zapsala do historie především tím, že si Prahu za své sídlo zvolil Rudolf II. Císařova rezidence nad řekou Vltavou ...
  • Historická beletrie a postmoderna.Obraz starších českých dějin v díle Miloše Urbana 

   Defence status: DEFENDED
   Brožová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   (česky) Tato práce se zaměřuje především na postmoderní umění, jeho znaky a projevy. Hlavní oblastí výzkumu je postmoderní literatura a snaha konkretizovat postmoderní znaky v literatuře. Práce se rovněž snaží ukázat vliv ...
  • Hospodářský a sociální život kolegiátní kapituly ve Staré Boleslavi v 50. a 60. letech 17. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   V bakalářské práci je analyzován hospodářský a sociální život kolegiátní kapituly ve Staré Boleslavi v padesátých a šedesátých letech 17. století. Po nástinu historie kapituly a jejího místa v kontextu středověkého a raně ...
  • "Hovad pitomých i divokých veliké množství." Zvířata očima raně novověkého cestovatele 

   Defence status: DEFENDED
   Řičář, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   The bachelor thesis focuses on the perception of animals through the eyes of an early modern noble man. These relationships are investigated on the basis of books of travels from this period, especially on the travel book ...
  • Hudebníci na českých šlechtických dvorech v 16. a na počátku 17. století 

   Defence status: DEFENDED
   Matyášová, Josefína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Práce se zabývá některými aspekty fungování dvorních hudebních souborů v českých zemích v 16. a na počátku 17. století. Sleduje sociální postavení muzikantů, vyplývající z existujícího nebo naopak chybějícího služebního ...
  • Jan Šembera Černohorský z Boskovic a lichtenštejnské dědictví 

   Defence status: DEFENDED
   Dufková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Předložená diplomová práce se věnuje Janu Šemberovi Černohorskému z Boskovic, významnému šlechtici druhé poloviny 16. století, poslednímu zástupci moravského panského rodu z Boskovic. Práce popisuje jeho životní osudy od ...
  • Jan Šembera z Boskovic, velmož moravské renesance 

   Defence status: DEFENDED
   Dufková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Práce je koncipována jako krátká biografie Jana Šembery Černohorského z Boskovic, posledního mužského potomka starého panského rodu pán z Boskovic. Tento moravský aristokrat, který žil ve druhé polovině 16. století, vynikal ...
  • Julius Jindřich Sasko-Lauenburský (1586-1665). Budovatel vojenské kariéry, pozemkového dominia a osmého divu světa 

   Defence status: DEFENDED
   Vokurka, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Tato bakalářská práce je zaměřena na Julia Jindřicha Sasko-Lauenburského, aristokrata z početné dolnosaské rodiny, který konvertoval ke katolictví a věnoval se kariéře v císařské armádě jako Valdštejnův důstojník. Získal ...
  • Kavalíři na cestě Evropou i časem. Cestovatelské reflexe tří šlechticů z českých zemí od počátku 17. do počátku 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíčková, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Vlastním tématem této bakalářské práce nazvané Kavalíři na cestě Evropou i časem. Cestovatelské reflexe tří šlechticů z českých zemí od počátku 17. do počátku 18. století je nahléd do života a způsobu myšlení tří raně ...
  • Kazatel a exemplum mezi učeneckou a lidovou kulturou raného novověku 

   Defence status: DEFENDED
   Tomášek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
   Tato studie rozebírá dvě specifické kategorie sociální a kulturní historie, kterými jsou kazatel a exemplum. Vychází z šesti českých barokních kázání, která byla vydána v 17. a 18. století, speciálně z těch částí, které ...
  • Každodennost jezuitských misionářů z České provincie v Jižní Americe 

   Defence status: DEFENDED
   Vilímcová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Tato práce se zabývá dílčími tématy každodennosti jezuitských misionářů z české provincie v Jižní Americe. Autorka za použití pramenů a literatury nejen domácí provenience zpracovává otázky týkající se cestování jezuitů ...
  • Král Mor a jeho divadlo Praha. Morové epidemie v raně novověké Praze. 

   Defence status: DEFENDED
   Jarošová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Roku 1348 vstoupil do Evropy mor, který zde zůstal až do 18. století. České země nebyly výjimkou, ačkoli o pravidelně se opakujících morových epidemiích zde mluvíme až po roce 1348. Onemocnění zvané mor má formu bubonickou, ...
  • Kult osobnosti a dětský čtenář. Obraz komunistických funkcionářů v periodikách pro děti v letech 1948-1955 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčková, Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   (česky) Tato bakalářská práce se zabývá projevy kultu komunistických funkcionářů v Československu mezi lety 1948 až 1955, a to se specifickým zaměřením na kult osobnosti v rámci časopisů pro děti (Jiskry, Vlaštovička, ...
  • Kult sv. Františka Xaverského v českých zemích raného novověku 

   Defence status: DEFENDED
   Andrle, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   RESUMÉ Práce se zabývá studiem šíření, trvání, proměn a recepce kultu významného jezuitského světce sv. Františka Xaverského v prostředí raněnovověkých českých zemí. Jejím cílem je přispět k lepšímu poznání reality ...
  • Mikuláš Dačický z Heslova. Osobnost, dílo a "druhý život" 

   Defence status: DEFENDED
   Matyášová, Josefína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Mikuláš Dačický of Heslov. Personality, Work and Afterlife Abstract On the basis of archival sources and relevant secondary literature, the thesis explores the life of Mikuláš Dačický of Heslov, one of the best-known Czech ...
  • Nepolitický portrét Karla staršího ze Žerotína 

   Defence status: DEFENDED
   Vilímcová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Tato práce se zabývá nepolitickými aspekty života Karla staršího ze Žerotína, který na rozdíl od toho politického života není podrobn zmapován. Na základ velkého množství jeho korespondence se snažím rekonstruovat Karlv ...
  • Obraz války a vojenství v 16. - 17. století očima českých šlechticů 

   Defence status: DEFENDED
   Opavová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Předmětem zájmu předkládané diplomové práce je pohled na válku a vojenství prostřednictvím názorů nižších raně novověkých šlechticů, a to Jindřicha Hýzrla z Chodů (1575-1665) a Zikmunda Chotka z Chotkova (1521-1603). Časový ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV