• Bagdádští Židé v asijské diaspoře: působení rodiny Sassoonů v Bombaji 

   Defence status: DEFENDED
   Sehnalová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Diplomová práce se zabývá nejvlivnější rodinou ze skupiny Bagdádských Židů přišlých do Bombaje ve čtvrtině 19. století, rodinou Sassoonů. Cílem práce je mapovat její působení ve městě - uvnitř židovské komunity, mezi ...
  • Formování izraelské národní identity v básnické tvorbě Natana Altermana 

   Defence status: DEFENDED
   Tintěrová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   The presented diploma thesis named "Formation of Israeli National Identity in Poems of Nathan Alterman" aims to present its reader from an interdisciplinary perspective of scientific discipline of Anthropology of Literature, ...
  • Historický midraš Sefer Josipon (10. století). Literárněhistorická analýza textu 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Tato práce si klade za cíl shrnout dosavadní poznatky o době a kontextu vzniku významného historiografického díla středověku, takzvané knihy Josipon. Rozdělena je do tří hlavních částí: v první z nich se zabýváme kritickým ...
  • Jom Tov Lipmann Heller (1579-1654) a jeho spis Megillat ejva 

   Defence status: DEFENDED
   Ravingerová, Julie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 9. 2009
   Práce obsahuje český překlad spisu v klasické hebrejštině, Megillat ejva od židovského učence ze 17. století Jom Tov Lipmanna Hellera. Překlad je doplněn komentářem a předchází mu úvodní studie.
  • Konverze k judaismu v zrcadle židovské tradice a historie 

   Defence status: DEFENDED
   Mayer, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   The thesis deals with conversion to Judaism from the point of view of the Jewish oral tradition and history. First part is focused on the general issue of conversions, laws and regulations of the Jewish law (Halakha) dealing ...
  • Moderní izraelská povídka 

   Defence status: DEFENDED
   Maizels, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 4. 2013
   The dissertation "Modern Israeli short story" focuses on the form of the current short prose studied on the work of four of the renowned Israeli contemporary authors. Employing the method of text comparison we try to ...
  • Obrady životného cyklu Židov na Slovensku v 20. storočí 

   Defence status: DEFENDED
   Kostovčíková, Sláva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Život Židov na Slovensku má dlhú tradíciu. Hoci Židia tu žijú už mnoho storočí, ľudia o nich vedia pomerne málo. O tradičných rodinných zvyklostiach sa dozvedáme prevažne z výpovedí pamätníkov. Tie odzrkadľujú rôznu mieru ...
  • Paměti Glikl z Hameln 

   Defence status: DEFENDED
   Polišenská, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 5. 2. 2009
   Tato diplomová práce "Paměti Glikl z Hameln" se věnuje životu a dílu Glikl bas Juda Lejb, aškenázské Židovky žijící v letech 1645(?)-1724. První část práce zahrnuje životopis Glikl a charakteristiku dochovaného textu jejích ...
  • Ruský sionismus: Od Pinskera k Žabotinskému 

   Defence status: DEFENDED
   Kosejková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   Bakalářská práce Ruský sionismus: Od Pinskera k Žabotinskému je věnována vývoji židovského nacionalistického hnutí (sionismu) v Rusku. Pojednává o činnosti palestinofilských organizací a sionistických stran od dob carismu, ...
  • Současný izraelský román v podání Jehudit Kacir 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   Diplomová práce se zabývá zhodnocením vývoje současné izraelské novelistiky, jenž je demonstrován na srovnání dvou románů Jehudit Kacir, Le-Matisse ješ et ha-šemeš ba-beten (Matisse má v břiše slunce, 1995) a Hžne anž ...
  • Staročeské glosy ve spisech Or zarua a Arugat ha-bosem 

   Defence status: DEFENDED
   Uličná, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
   České glosy v středověkých hebrejských spisech se doposud nesetkaly s patřičným zájmem české ani zahraniční bohemistiky; ten se zatím omezoval na všeobecné zmínky a pobídky k výzkumu. Na opomíjení tohoto bohatého ...
  • Staročeské glosy ve spisech Or zarua a Arugat ha-bosem 

   Defence status: RECOGNIZED
   Uličná, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 3. 2008
   České glosy v středověkých hebrejských spisech se doposud nesetkaly s patřičným zájmem české ani zahraniční bohemistiky; ten se zatím omezoval na všeobecné zmínky a pobídky k výzkumu. Na opomíjení tohoto bohatého ...
  • Staročeské glosy ve středověkých hebrejských rabínských spisech 

   Defence status: DEFENDED
   Uličná, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   disertační práce Lenka Uličná Tato práce si klade za cíl představit a interpretovat staročeské tzv. kenaanské glosy dochované ve středověkých rabínských hebrejsky psaných spisech, a to v textech ʿArugat ha-bośem autora ...
  • Tel Aviv v poezii Meira Wieseltiera 

   Defence status: DEFENDED
   Hametová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 2. 2010
   Diplomová práce se zabývá obrazem izraelského města Tel Avivu tak, jak jej ve svém díle zpracovává současný izraelský a především telavivský básník Meir Wieseltier. Stěžejní část práce je věnována rozboru Wieseltierových ...
  • Zprávy o poutích do Svaté země: cestopisy členů indické židovské komunity Bene Israel (konec 19. století) 

   Defence status: DEFENDED
   Hlisnikovská, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Diplomová práce je překladem dvou cestopisů od indických Židů z obce Bene Israel, kteří na konci 19. století vykonali náboženskou pouť do Svaté země. Překladu předchází historický úvod.
  • Židé na Jindřichohradecku. Proměna židovského osídlení v 19. století na příkladu vybraných obcí. 

   Defence status: DEFENDED
   Rutová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   This thesis deals with the transformation of the Jewish settlement in the Jindřichův Hradec region, which occurred due to the release of restriction laws in 1848. On the example of the Jewish communities in Jindřichův ...
  • Židé ve Finsku v období 2. světové války 

   Defence status: RECOGNIZED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 4. 2011
   Before and during World War II there was almost no Anti-Semitism in Finland, and in fact, the Finnish government refused to condone the Nazis' anti-Jewish platform. When Finland also refused to cooperate with the Soviet ...
  • Židé ve Finsku v období 2. světové války 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
   Before and during World War II there was almost no Anti-Semitism in Finland, and in fact, the Finnish government refused to condone the Nazis' anti-Jewish platform. When Finland also refused to cooperate with the Soviet ...
  • Židovská poutní místa na Blízkém východě a v Egyptě v hebrejské cestopisné literatuře 12.-16. století 

   Defence status: DEFENDED
   Boušek, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 5. 2006
   Cílem předložené práce je objasnit postavení a úlohu středověkých poutních míst na Blízkém východě a v Egyptě v náboženském životě židovské společnosti na základě hebrejské cestopisné literatury 12. až 16. století. Tento ...
  • Židovské bajky. Berechja ben Natronaj ha-Nakdan "Mišle šu'alim" 

   Defence status: RECOGNIZED
   Hynková, Cecílie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 2. 2012
   Práce se zabývá sbírkou bajek s názvem Mišle šu'alim židovského autora Berechji ben Natronaje ha-Nakdana (12./13. století, Francie či Anglie). Text je zasazen do kontextu prostřednictvím představení žánru bajky a uvedení ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV