Now showing items 1-20 of 85

  • Analýza jazykových kurzů češtiny pro německy mluvící studenty 

   Defence status: DEFENDED
   Vlášková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   8 Abstrakt Diplomová práce se zabývá současnou podobu kurzů češtiny pro německy mluvící, zaměřuje se především na firemní kurzy. Teoretická část se věnuje firemní komunikaci mezi českými a německy mluvícími pracovníky a ...
  • Audiosložka ve vyučování češtiny jako cizího jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Smrčková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   (česky) Tato práce se zabývá problematikou výuky naslouchání v češtině jako cizím jazyce, k čemuž využívá studium teoretických pramenů, strukturované pozorování a komparaci didaktických materiálů, dotazníky a neformální ...
  • Cesty k porozumění 

   Defence status: DEFENDED
   Choulíková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   V této práci představujeme výstup z výzkumu, jehož záměrem bylo prozkoumat rozsáhlé pole porozumění zastaralým, resp. jiným méně běžným výrazům u české školní mládeže ve věku 11-15 let. Pro tento účel byl sestaven dotazník, ...
  • České frazémy a cizinci 

   Defence status: DEFENDED
   Dandová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Diplomová práce se zabývá znalostí české frazeologie u jinojazyčných mluvčích, konkrétně u rusky mluvících. Cílem práce je pomocí pěti případových studií zjistit, do jaké míry cizinci znají českou frazeologii, jaký vliv ...
  • České školy bez hranic. Vícečetná případová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbenská, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   Diplomová práce Bc. Veronika Vrbenská České školy bez hranic. Vícečetná případová studie¨ Czech Schools without borders. Multiple case study Abstrakt: Cílem diplomové práce je ukázat, jakým vývojem prošly České školy bez ...
  • Český jazyk v Deutsche Schule Prag 

   Defence status: DEFENDED
   Kubů, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Výuce předmětu Čeština jako cizí jazyk! se věnuji již tři roky. Přestože jsme v posledních letech svědky výrazného rozvoje této oblasti, stále se učitel češtiny pro cizince potýká s nedostatkem učebních materiálů a metodických ...
  • Český jazyk v Nové škole, o.p.s. 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Diplomová práce Český jazyk v Nové škole, o. p. s. představuje čtenářům problematiku jazykového znevýhodnění žáků cizinců a romských žáků, kteří pravidelně navštěvují projekt Rozlety Nové školy, o. p. s. Úvodní část práce ...
  • Český jazyk v Polské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoszewska, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Práce je věnovaná postavení češtiny v Polské škole v Praze. V první části se autorka zabývá historii a vznikem polských škol za hranicemi, a také vznikem, vývojem a současným stavem Polské školy v Praze. V části druhé ...
  • Čeština čínských mluvčích v korpusu CzeSL-SGT 

   Defence status: DEFENDED
   Piálková, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   The present thesis deals with a part of the Czech National Corpus: to be specific, it deals with a collection of data from CzeSL-SGT, a student corpus, that have been obtained from students of the Czech language whose L1 ...
  • Čeština indonéských mluvčích (případová studie) 

   Defence status: DEFENDED
   Štěchová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 2. 2015
  • Čeština jako cizí jazyk v předškolním zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Hušáková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   v českém jazyce Text se zabývá výukou češtiny jako cizího jazyka v předškolním zařízení, protože práce s dětmi předškolního věku je spojena s řadou specifik a vyžaduje tedy speciální přístup pedagoga. Děti-cizinci často ...
  • Čeština mluvčích s ruštinou jako prvním jazykem 

   Defence status: DEFENDED
   Lehovcová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Předložená diplomová práce Čeština mluvčích s ruštinou jako prvním jazykem je analýzou užívání češtiny několika nerodilých mluvčích, jejichž společným výchozím jazykem je ruština. Teoretická část je zaměřena na krátký úvod ...
  • Čeština nerodilého mluvčího (případová studie) 

   Defence status: DEFENDED
   Breburdová, Johana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Bakalářská práce se zabývá analýzou českého textu nerodilého mluvčího pocházejícího z Černé Hory. Obsahuje úvod pojednávající o teorii osvojování cizího jazyka a roli transferu v této oblasti. V rozboru se pracuje s psanými ...
  • Čeština nerodilého mluvčího (případová studie) 

   Defence status: DEFENDED
   Lehovcová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Bakalářská práce formou případové studie zkoumá problematiku užívání českého jazyka jedním nerodilým mluvčím pocházejícím z Kazachstánu. Práce obsahuje uvedení zabývající se problematikou osvojování druhého jazyka a významem ...
  • Čeština nerodilých mluvčích (Případová studie) 

   Defence status: DEFENDED
   Stanovská, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   Bakalářská práce se zabývá analýzou českého textu nerodilého mluvčího pocházejícího ze Srbska. Teoretická část popisuje historii výuky cizích jazyků, teorii osvojování a transfer. Praktická část obsahuje analýzu psaných a ...
  • Čeština německých mluvčích (případová studie) 

   Defence status: DEFENDED
   Tučková, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Tato bakalářská práce je případovou studií, zkoumající český jazyk dvou německých rodilých mluvčích, a to z hlediska fonetického (respektive vlivu fonetiky na ortografický zápis), morfologického, syntaktického, lexikálního ...
  • Čeština pro cizince online 

   Defence status: DEFENDED
   Záleská, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Tato práce se zabývá současnými možnostmi studia češtiny pro cizince online na internetu. Úvodní kapitoly jsou věnovány vybraným teoretickým problémům výuky češtiny jako cizího jazyka a definici a popisu e-learningu. ...
  • Čeština slovenských mluvčích 

   Defence status: DEFENDED
   Halušková, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   Bakalářská práce Čeština slovenských mluvčích analyzuje psané jazykové projevy v českém jazyce dvou mluvčích slovenského původu na základě poznatků o jazykovém transferu, semikomunikaci a typologii jazykových chyb. První ...
  • Čeština slovenských mluvčích 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Halušková, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Bakalářská práce Čeština slovenských mluvčích na základě poznatků o jazykovém transferu, semikomunikaci a typologii jazykových chyb, popsaných v první části, analyzuje mluvené jazykové projevy dvou slovenských mluvčích v ...
  • Čeština slovenských mluvčích 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Halušková, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Bakalářská práce Čeština slovenských mluvčích na základě poznatků o jazykovém transferu, semikomunikaci, typologii jazykových chyb a komunikačních strategií, popsaných v první části, analyzuje mluvené jazykové projevy dvou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV