• Albánská komunita v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Bakalářská práce je zaměřena na albánskou komunitu v Praze, především na kosovské Albánce a Albánce z Albánie. Byla vypracována na základě terénního výzkumu a studia odborné literatury a internetových zdrojů. Práce je ...
  • Bilingvná výchova česko/slovensko-nemeckých detí v Českej republike a nemecky-hovoriacich krajinách 

   Defence status: DEFENDED
   Hrivíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Témou predloženej diplomovej práce je bilingvná výchova česko/slovensko - nemeckých detí v Českej republike, na Slovensku a v nemecky-hovoriacich krajinách. Východiskovým predpokladom je, že interkultúrna výchova zdôrazňuje ...
  • Bretonština jako rodinný a socializační jazyk 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
  • Budova 18, rue Bonaparte: Místo paměti a jeho význam pro Čechy žijící v Paříži 

   Defence status: DEFENDED
   Okénková, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Diplomová práce "Budova 18, rue Bonaparte: Místo paměti a jeho význam pro Čechy žijící v Paříži" pojednává o každodenním životě Čechů v Paříži spojeném s místem, jenž představuje kousek Česka uprostřed historické části ...
  • Budova 18, rue Bonaparte: Místo paměti a jeho význam pro Čechy žijící v Paříži 

   Defence status: RECOGNIZED
   Okénková, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 4. 2015
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou diplomovou či disertační ...
  • Cizinecká policie 

   Defence status: DEFENDED
   Libichová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice vztahů imigrantů vůči Cizinecké policii v České republice. Práce by se dala rozdělit na dvě části obsažené v kapitolách 2 a 3, respektive 4 a 5. První část, tedy kapitoly 2 a ...
  • Česká emigrace v západní Evropě, USA a Kanadě; národní vědomí a vztah k vlasti v porovnání s postoji Čechů žijících v hranicích národního státu 

   Defence status: DEFENDED
   Feitl, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá diverzifikovaným pojetím češství. Hlavní tezí je porovnání typů a rovin vztahu k vlasti, na jedné straně u (politické) emigrace po roce 1948 a na straně druhé "domácího" českého obyvatelstva. V ...
  • Česká komunita v Austrálii v transnacionální perspektivě 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Práce se zabývá českými mluvčími v Austrálii se zaměřením na jejich užívání češtiny a angličtiny jakožto nástroje přináležení ke komunitě. Cílem je přiblížit situaci mluvčích češtiny na kontinentě z pohledu češtiny jako ...
  • Česká kultura očima zahraničních studentů českých vysokých škol (pražské vysokoškolské prostředí) 

   Defence status: DEFENDED
   Votavová, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Tato bakalářská práce se věnuje české kultuře očima zahraničních studentů českých vysokých škol v pražském prostředí a byla vypracována na základě terénního výzkumu a studiu dostupné literatury. Text je řazen do šesti ...
  • Česko-německé pohraničí: obraz toho druhého 

   Defence status: DEFENDED
   Kotrbatá, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   The aim of this doctoral thesis is to verify the basic hypothesis, which claims that the Czechs have stereotypical and biased attitudes towards the Germans. A part of the hypothesis is also a claim that opinions or behavior ...
  • Česko-německé pohraničí: obraz toho druhého 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kotrbatá, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 9. 2011
   The aim of this doctoral thesis is to verify the basic hypothesis, which claims that the Czechs have stereotypical and biased attitudes towards the Germans. A part of the hypothesis is also a claim that opinions or behavior ...
  • Češi v Berlíně, politická emigrace 1948-1989. Dobově podmíněné motivy a strategie odchodu v biografii politického emigranta 

   Defence status: DEFENDED
   Herrmann, Richard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 5. 10. 2009
   Tato kvalitativní studie se snaží postihnout emigraci mezi lety 1948-1989 a popsat ji z pozice aktérů emigrace. Zaměřuje se na zkoumání dobově podmíněných motivů a strategií charakterizujících odchod Čechů, kteří dnes žijí ...
  • Dopad reemigrace na národní identitu 

   Defence status: DEFENDED
   Axmannová, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Introduced diploma thesis presents the results of the research project which investigated the impact on the national identity. The goal of the research project was to find out with a help of the quality research, in detail ...
  • Ethnocatering - Tradičná strava ako cesta k integrácii 

   Defence status: DEFENDED
   Fungáčová, Natália (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Migrácia v sebe zahŕňa mnoho aspektov na ktoré bola upriamená pozornosť rôznych vedných disciplín. Jedným z týchto aspektov je integrácia, ktorú možno v tomto prípade vnímať ako začleňovanie imigrantov do spoločnosti ...
  • Etnicita Číny - kdo je Hui a kdo Dungan? 

   Defence status: DEFENDED
   Horálek, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 10. 2011
   Ethnicity in China - Who are the Hui and Who are the Dungan? The thesis has three main objectives: (1) to develop a concept appropriate for the comparison of different ethnicities, (2) to use this concept to identify ...
  • Etnicita Číny - kdo je Hui a kdo Dungan? 

   Defence status: RECOGNIZED
   Horálek, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 12. 2011
   Ethnicity in China - Who are the Hui and Who are the Dungan? The thesis has three main objectives: (1) to develop a concept appropriate for the comparison of different ethnicities, (2) to use this concept to identify ...
  • Etnické skupiny v Singapuru a jejich prezentace v médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Korbel, Matouš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Bakalářská práce "Etnické skupiny v Singapuru a jejich prezentace v médiích" představuje Singapur jako multikulturní stát, ve kterém žijí tři etnické skupiny - Číňané, Malajci a Indové. Teoretická část přibližuje historii ...
  • Etnojazyková situácia mladých Sámov v severnom Nórsku 

   Defence status: DEFENDED
   Kukurová, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   V tejto diplomovej práci sa autorka zaoberá problematikou sámskej mládeže v mestskej kultúre. Poznatky autorka získala pri štúdiu literatúry a počas vlastného terénneho výskumu na Univerzite v Troms0. Autorka v práci ...
  • Francouzi v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Pištorová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Francouzi v České republice Tato práce má dvě části. V první části představuje francouzské migranty ve světě a v České republice. Zároveň prezentuje české migranty ve Francii. Nastiňuje dějiny česko- francouzských vztahů. ...
  • Identita a jazyk dvoch hlavných etnických zložiek novozélandskej spoločnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kollárová, Ľubica (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Dizertačná práca "Identita a jazyk dvoch hlavných etnických zložiek novozélandskej spoločnosti" zachytáva vývoj a špecifikuje zmeny, ktorými táto spoločnosť prešla od pádu kolonializmu v 60. rokoch 20. storočia ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV