• Geometrie v architektuře Santiniho-Aichla 

   Defence status: DEFENDED
   Štíchová, Růžena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 2. 2008
   This text is meant for all people from general public with interest in mathematics and geometry. Primarily it is meant to be study material for teachers of mathematics and descriptive geometry at secondary schools. In the ...
  • Geometrie v reklamě 

   Defence status: DEFENDED
   Quittnerová, Lucia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   Nazov prace: Geomctria v reklamc - graficke zobrazovanie Autor: Lucia Quittnerova Katedra: Didaktika matematiky Veduci bakalarskej prace: PhDr. Alena Sarounova, CSc. Email veduceho: sarounov@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: ...
  • Grafy a grafická komunikace 

   Defence status: DEFENDED
   Klemová, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Tento text je věnován učitelům nejen matematiky a přírodovědných oborů. Chtěla jsem zprostředkovat obecný pohled do problematiky grafického zobrazování a tématické kartografie. Na začátku textu jsem uvedla stručný historický ...
  • Leonardo a geometrie 

   Defence status: DEFENDED
   Pajerová, Nikola (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Práce se zabývá geometrickou tvorbou Leonarda da Vinci. Je zde shrnuta historie pavimenta a mnohostěnů. V práci je zahrnut i popis konstrukce dvou poloh pavimenta a osmibodová konstrukce kružnice. Dále jsou zde uvedeny i ...
  • Měření délek 

   Defence status: DEFENDED
   Pecinová, Iva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Bakalářská práce Měření délek se zabývá eukleidovským měřením vzdáleností. Věnuje se historii měření délek v Českých zemích, vzniku základní jednotky délky - metru a zejména pak délce kružnice. Práce je určena zejména pro ...
  • Mnohostěny a jejich sítě 

   Defence status: DEFENDED
   Martínková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Text této bakalářské práce je určen především jako vzdělávací materiál a didaktická pomůcka pro učitele matematiky na základních a středních školách. Práci můžeme rozdělit na čtyři části. V první části jsou shrnuty základní ...
  • Plochy stavební praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Surynková, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   Diplomová práce Plohy stavební praxe se zabývá základními vlastnostmi ploch, jejich matematickým popisem, rozdělením a využitím v technické praxi. U každé plohy je uvedena její definice, zůsob vytvoření a je odvozeno její ...
  • Plochy stavební praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Surynková, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 6. 2006
   Nazev prace: Plochy stavcbni praxe Anfor: Pelra Surynkova Katedra (ustav): Katcdra didaktiky matematiky Yedouci diplomove prace: PhDr. Alena Sarounova, C'Sc. e-mail vcdouciho: Alena.Sarounovafajmff.cuni.cz Abstrakt: ...
  • Zlatý řez 

   Defence status: DEFENDED
   Chmelíková, Vlasta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   Tento text vznikl především jako zvdělávací materiál pro učitele matematiky a desriptivní geometrie na středních školách, ale je vhodný i pro studenty středních a vysokých škol a další zájemce o problematiku zlatého řežu. ...
  • Zlatý řez 

   Defence status: DEFENDED
   Chmelíková, Vlasta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 6. 2006
   Nazev prace: /laty fez Aulor: Vlasta Chmelikova Katedra: Didaktiky matemaliky Vedouci bakalafske prace: PhDr. Alcna Sarounova, CSc., Katedra didaktiky matematiky Matematieko-fyzikalni takulty Univerzity Karlovy v Praze. ...
  • Zlatý řez 

   Defence status: RECOGNIZED
   Moravcová, Vlasta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 11. 2011
   Název diplomové práce: Zlatý řez Autor: Bc. Vlasta Chmelíková Abstrakt: Tento text vznikl především jako vzdělávací materiál pro učitele matematiky a deskriptivní geometrie na středních školách, ale je vhodný i pro studenty ...
  • Zlatý řez v matematice, umění a přírodě 

   Defence status: DEFENDED
   Jára, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Diplomová práce pojednává o vývoji a výskytech zlatého řezu ve starověkých matematických textech. Uvádí do problematiky zlatého řezu, popisuje v historických souvislostech jeho vznik a postupy, pomocí nichž byly objevovány ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV