• Definovatelné třídy modulů a dekonstrukce kotorzních párů 

   Defence status: DEFENDED
   Dohnal, Garik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 2. 2017
   Cílem této práce bylo dokázat, že definovatelný uzávěr libovolné podtřídy kotorzních modulů uzavřené na direktní sumy sestává ze $\Sigma$-kotorzních modulů. Jediný známý důkaz využívá silně kalkulus v derivované kategorii, ...
  • Diamantové principy a GCH 

   Defence status: DEFENDED
   Fuková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 7. 2020
   Diamond principles and the generalized continuum hypothesis are assertions related to infinite combinatorics. This thesis studies various connections between these assertions. From numerous formulations of diamond principles, ...
  • Kvazieuklidovské obory integrity 

   Defence status: DEFENDED
   Čoupek, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Tato práce shrnuje některé známé výsledky, týkající se k-stage euklidovských a kvazieuklidovských okruhů a oborů integrity, jistých zobecnění pojmu eukli- dovského okruhu, a prezentuje nové výsledky. Mezi ně patří zejména ...
  • Normově-euklidovská kvadratická rozšíření tělesa racionálních čísel 

   Defence status: DEFENDED
   Zemková, Kristýna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Cílem této práce je podat ucelenou charakterizaci všech normově-euklidovských kvadratických rozšíření Q. Práce obsahuje kompletně zpracovanou část pro imaginární kvadratická rozšíření. V případě reálných kvadratických ...
  • Ortogonální báze a Jordanův normální tvar 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Unitárně diagonalizovatelné endomorfismy jsou popsány jako zobrazení, která komutují s adjungovaným zobrazením. Tato práce z Lineární algebry se snaží popsat endomorfismy komplexního vektorového prostoru, pro které existuje ...
  • Prvočinitelé v diskrétně uspořádaných kvazieukleidovských oborech 

   Defence status: DEFENDED
   Sgallová, Ester (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   This thesis studies discretely ordered quasi-Euclidean domains. The goal is to study primes and prime pairs in them and to answer the question, whether there can be a cofinal set of them. The first construction gives a ...
  • Rozhodnutelnost teorie komutativních grup 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Čech, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   In this thesis will be demonstrated proof of decidability of theory of commu- tative groups. This result was already shown in year 1955 by author W.Szmielew. However proof shown here takes different path. Result will by ...
  • Rozhodnutelnost teorie komutativních grup 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Čech, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   V práci bude proveden důkaz rozhodnutelnosti teorie abelovských grup. Tento výsledek už byl dokázán v roce 1955 autorkou W. Szmielew. Důkaz zde předve- dený se však ubírá jinou cestou. Výsledek bude dokázán za pomoci ...
  • Strongly compact cardinals and SCH 

   Defence status: DEFENDED
   Narusevych, Mykyta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Práce je věnována kardinální aritmetice. Prvním krokem je formulace Hypotézy sin- gulárních kardinálů (SCH), jež zjednodušuje kardinální mocnění singulárních kardinálů. Dále zavádíme pojem stacionární množiny a uzavřené ...
  • Struktura čistě-injektivních abelovských grup 

   Defence status: DEFENDED
   Jankovec, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 7. 2020
   In this thesis, we study the structure of the pure-injective abelian groups. We de- scribe some equivalent characterizations of the pure-injective modules. Furthermore, we thoroughly discuss the special case of the ...
  • Testování projektivity modulů 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušek, Cyril (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   In this thesis, we study the problem of the existence of test modules for the projectivity. A right R-module is said to be a test module if it holds for every right R-module M that M is projective whenever T ∈ M⊥ . We show ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV