Now showing items 1-20 of 54

  • Ageismus 

   Defence status: DEFENDED
   Kryková, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   This work discusses a problem of ageism also known as age discrimination. At first is explained demographic aging and its impact on the society. Then is defined a conception of the ageism and its resources: panic from ...
  • Chudoba jako sociální problém 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Confidence Gap a její vliv na participaci žen ve vedoucích pozicích 

   Defence status: DEFENDED
   Kudrnáčová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Confidence gap a její vliv na participaci žen ve vedoucích pozicích Michaela Kudrnáčová Abstract This thesis is aimed on the gap between male and female confidence and its influence on women in leadership. The paper serves ...
  • Cyklofašisté a mototeroristé: vnímání dopravy na Smetanově nábřeží 

   Defence status: DEFENDED
   Zeman, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
  • CzechTek 2005. Média, moc a techno kultura 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháček, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
   CzechTek music festival was one of the most significant exposures of rave or techno culture in our country. In 2005, the police struck against ravers and forcibly ended the party. In this paper, I strive to find out how ...
  • Československý disent z genderové perspektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Bicanová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   This bachelor's thesis focuses on the issues of gender regime of dissident milieu and related gender order of the whole socialist society. It highlights gender relations while focusing on the presence of solidarity or ...
  • Diference spotřebních vzorců mladých lidí na protikladu velkoměsta a venkova 

   Defence status: DEFENDED
   Samec, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Issues of material, cultural and relationship consuption in context of late modern society are being discussed in the thesis. Differences between the social context of city and rural areas are used to describe social ...
  • Diskurzivní re/produkce nerovností v rozhodování: příklad Pankrácké pláně 

   Defence status: DEFENDED
   Šamánek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Práce propojuje teoretické předpoklady o nových nerovnostech, typických pro pozdně kapitalistickou společnost a vznikajících mezi skupinami přikládajícími odlišnou prioritu akumulaci ekonomického kapitálu, s analýzou ...
  • Dominantní a konkurenční ideologie v percepci distributivní spravedlnosti v České republice v roce 2006 

   Defence status: DEFENDED
   Levová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
  • Genderová segregácia trhu práce v Českej republike 

   Defence status: DEFENDED
   Koloušková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   This work presents complex look at the issue of gender segregation of the labour market in the Czech republic. Gender segregation in the labour market is one of the main causes of gender inequality. It causes different ...
  • Genderové nerovnosti v tanečním sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Pitrová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • Genderové nerovnosti v udržování rodinného rozpočtu 

   Defence status: DEFENDED
   Cuker, Ivan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Mezi muži a ženami v české společnosti stále existuje příjmová nerovnost. Ta dopadá též na rodinné soužití, ze kterého také částečně vychází, neboť úloha rodičovství je nadále převážně kladena na ženy, zatímco úloha živitele ...
  • Individuální a sociální souvislosti sestupné sociální mobility 

   Defence status: DEFENDED
   Kubatová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Autorka se v textu zabývá tématem individuálních a sociálních souvislostí sestupné sociální mobility. Zaměřuje se na případy rodin vysokoškoláků, jejichž potomci nenavázali na sociální status svých rodičů z hlediska vzdělaní ...
  • Inkonzistence sociálního statusu v ČR: Co ukazuje první dekáda 21. století? 

   Defence status: DEFENDED
   Daneš, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   David Daneš Social Status Inconsistency in the Czech Republic: What does the first decade of 21st century suggest? Abstract This thesis deals with the multidimensional concept of social status and mainly with the phe- ...
  • Integrace dětí imigrantů z pohledu jejich rodičů (na příkladě imigrantů z post-sovětských zemí) 

   Defence status: DEFENDED
   Chernykh, Aleksandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   The master thesis deals with the fenomenon of integration of 1,5. generation of immigrants from the coutries of former USSR. Czech researchers devote to this topic relatively little attention, so that it remains in seclusion. ...
  • Jak mladí Češi vstupují do manželství 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Jak se aktivní senioři vyrovnávají se stereotypizací 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Diplomová práce "Jak se aktivní senioři vyrovnávají se stereotypizací" představuje pohled aktivních seniorů na problematiku ageismu v české společnosti. Na základě analýzy polostrukturovaných rozhovorů ukazuje, že aktivní ...
  • " Kdo neskáče, není z Brd ": Sociologická studie o fenoménu sportovního fanouškovství na Příbramsku 

   Defence status: DEFENDED
   Černohous, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato práce se zabývá významem sportu a fanouškovství pro sportovní příznivce. Snahou je studovat především ty skupiny sportovních fanoušků, které byli do dnešních dní výzkumy často opomíjené. Studie obsahuje analýzu rozhovorů ...
  • Komparace díla L. Feuerbacha a E. Durkheima ve vztahu k náboženství 

   Defence status: DEFENDED
   Kašpar, Oldřich (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   This dissertation is a comparison of L. Feuerbach and E. Durkheim and their approach to religion. Specifically, it describes their books, "The Essence of Christianity", and "Elementary Forms of Religious Life". My aim is ...
  • Konzumerismus mládeže a jeho souvislost s ekonomickým a kulturním kapitálem 

   Defence status: DEFENDED
   Beránková, Petra Alexandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   The work deals with the consumerism of thirteen and fourteen years old youths. The authoress aims to answer the question of what extent the observed age category seems to be consumer in their attitudes and whether their ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV