• Ageismus 

   Kryková, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   (abstrakt) Práce se zabývá problematikou ageismu neboli věkovou diskriminací. Prvně je vysvětleno demografické stárnutí a jeho dopad na společnost. Poté je definován pojem ageismus a jsou uvedeny zdroje, ze kterých vychází, ...
  • Chudoba jako sociální problém 

   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Confidence Gap a její vliv na participaci žen ve vedoucích pozicích 

   Kudrnáčová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Confidence gap a její vliv na participaci žen ve vedoucích pozicích Michaela Kudrnáčová Abstrakt Práce se zabývá propastí mezi mužským a ženským sebevědomím a jejím vlivem na ženy ve vedoucích, řídících a rozhodovacích ...
  • Cyklofašisté a mototeroristé: vnímání dopravy na Smetanově nábřeží 

   Zeman, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
  • Československý disent z genderové perspektivy 

   Bicanová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   This bachelor's thesis focuses on the issues of gender regime of dissident milieu and related gender order of the whole socialist society. It highlights gender relations while focusing on the presence of solidarity or ...
  • Diference spotřebních vzorců mladých lidí na protikladu velkoměsta a venkova 

   Samec, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Práce se zabývá problematikou materiální, kulturní a vztahové spotřeby v kontextu pozdně moderní společnosti. Využívá přitom odlišnosti sociálních prostředí velkoměsta a venkova k popisu sociálních funkcí spotřeby. Práce ...
  • Diskurzivní re/produkce nerovností v rozhodování: příklad Pankrácké pláně 

   Šamánek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Práce propojuje teoretické předpoklady o nových nerovnostech, typických pro pozdně kapitalistickou společnost a vznikajících mezi skupinami přikládajícími odlišnou prioritu akumulaci ekonomického kapitálu, s analýzou ...
  • Dominantní a konkurenční ideologie v percepci distributivní spravedlnosti v České republice v roce 2006 

   Levová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
  • Genderová segregácia trhu práce v Českej republike 

   Koloušková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Predložená práca prináša komplexný pohľad na problematiku genderovej segregácie trhu práce v Českej republike. Genderová segregácia trhu práce je jednou z hlavných príčin, a zároveň dôsledkov, nerovnosti pohlaví. Spôsobuje ...
  • Genderové nerovnosti v tanečním sportu 

   Pitrová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • Genderové nerovnosti v udržování rodinného rozpočtu 

   Cuker, Ivan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Mezi muži a ženami v české společnosti stále existuje příjmová nerovnost. Ta dopadá též na rodinné soužití, ze kterého také částečně vychází, neboť úloha rodičovství je nadále převážně kladena na ženy, zatímco úloha živitele ...
  • Individuální a sociální souvislosti sestupné sociální mobility 

   Kubatová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Autorka se v textu zabývá tématem individuálních a sociálních souvislostí sestupné sociální mobility. Zaměřuje se na případy rodin vysokoškoláků, jejichž potomci nenavázali na sociální status svých rodičů z hlediska vzdělaní ...
  • Inkonzistence sociálního statusu v ČR: Co ukazuje první dekáda 21. století? 

   Daneš, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   David Daneš Social Status Inconsistency in the Czech Republic: What does the first decade of 21st century suggest? Abstract This thesis deals with the multidimensional concept of social status and mainly with the phe- ...
  • Integrace dětí imigrantů z pohledu jejich rodičů (na příkladě imigrantů z post-sovětských zemí) 

   Chernykh, Aleksandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Práce se zabývá fenoménem integrace 1,5. generace imigrantů pocházejících ze zemí bývalého Sovětského svazu. Česká odborná veřejnost věnuje tomuto tématu relativně málo pozornosti, proto zatím zůstává spíše v ústraní. V ...
  • Jak mladí Češi vstupují do manželství 

   Bílková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Jak se aktivní senioři vyrovnávají se stereotypizací 

   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Diplomová práce "Jak se aktivní senioři vyrovnávají se stereotypizací" představuje pohled aktivních seniorů na problematiku ageismu v české společnosti. Na základě analýzy polostrukturovaných rozhovorů ukazuje, že aktivní ...
  • " Kdo neskáče, není z Brd ": Sociologická studie o fenoménu sportovního fanouškovství na Příbramsku 

   Černohous, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato práce se zabývá významem sportu a fanouškovství pro sportovní příznivce. Snahou je studovat především ty skupiny sportovních fanoušků, které byli do dnešních dní výzkumy často opomíjené. Studie obsahuje analýzu rozhovorů ...
  • Komparace díla L. Feuerbacha a E. Durkheima ve vztahu k náboženství 

   Kašpar, Oldřich (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   This dissertation is a comparison of L. Feuerbach and E. Durkheim and their approach to religion. Specifically, it describes their books, "The Essence of Christianity", and "Elementary Forms of Religious Life". My aim is ...
  • Konzumerismus mládeže a jeho souvislost s ekonomickým a kulturním kapitálem 

   Beránková, Petra Alexandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Práce se zabývá konzumerismem třinácti- a čtrnáctileté mládeže. Autorka si klade otázky, nakolik je sledovaná věková kategorie ve svých postojích ke spotřebě konzumní a zda mají konzumeristické postoje souvislost s ekonomickým ...
  • Legitimizace v lidskoprávním diskurzu 

   Andresová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Autorka ve svém textu hledá odpověd na otázku, jak je koncept lidských práv využíván k legitimizaci určitého mocenského postavení. V první části textu popisuje koncept lidských práv a šíři sociologických pohledů, které se ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV