• Hlasové projevy žab 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Karochová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato bakalářská práce byla zaměřena na popsání a zhodnocení výzkumů zabývajících se hlasovými projevy žab. Cílem bylo porovnat známé informace o typech vokalizace, vlivu pohlavního výběru na volání samců, sborovém chování ...
  • Kompetice spermií u žab ve vztahu k reprodukční strategii 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Malečková, Vendulka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním jednotlivých reprodukčních strategií žab a mírou kompetice spermií. Žáby jsou ekologicky významnou skupinou obývající všechny kontinenty s výjimkou Antarktidy a severních polárních ...
  • Kompetice spermií u žab ve vztahu k reprodukční strategii 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Malečková, Vendulka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním jednotlivých reprodukčních strategií žab a mírou kompetice spermií. Žáby jsou ekologicky významnou skupinou obývající všechny kontinenty s výjimkou Antarktidy a severních polárních ...
  • Naturalizace želvy nádherné (Trachemys scripta) v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Brejcha, Jindřich (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Shrnutí Opatření ochrany přírody proti nepůvodním druhům jsou nejefektivnější zejména v brzkých fázích invaze, kdy jsou postižena pouze malá území. Modelování rozšíření druhů (SDM) je moderní nástroj pro analýzu a komparaci ...
  • Působení pesticidů na obojživelníky 

   Defence status: DEFENDED
   Adamcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
  • Reprodukční biologie hnědých skokanů České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Žáčková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Reprodukční biologie u žab je druhově specifická. Většina z nich vyhledává pro svoji reprodukci vodní prostředí. Výjimkou nejsou ani naši hnědí skokani, které najdeme ve vodě hned na počátku jara. Po zbytek roku se pohybují ...
  • Rozšíření a invazivnost Trachemys scripta v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Brejcha, Jindřich (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Biologické invaze jsou jednou z příčin úbytku biodiverzity na Zemi. Zprávně používaná terminologie je nutností pro objektivní hodnocení výskytu nepůvodních druhů. Nepůvodní druh je taxon zavlečený mimo svůj přirozený areál. ...
  • Stanovištní nároky hnědých skokanů v období rozmnožování 

   Defence status: DEFENDED
   Žáčková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Stanovištní nároky hnědých skokanů na výběr reprodukčních nádrží byly sledovány na 19ti lokalitách na území Královéhradeckého kraje, Středočeského kraje a kraje Vysočina. Konkrétní lokality byly vybrány tak, aby zahrnovaly ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV