Now showing items 1-20 of 24

  • Architektura 1. poloviny 20. století v západní části Ústeckého kraje (v přípravě výtvarných pedagogů a její didaktické využití v práci s elektronickými médii) 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 1. 2006
   Koncept této práce krystalizoval pomalu, tak jak jsme si ujasňovali rozsah sledované problematiky. Od prvních náčrtů, příliš širokých na to, aby mohly být zpracovány do jednoho celku, po zúžení tématu na architekturu ...
  • Fotografie, vizualita a výtvarná výchova 

   Defence status: DEFENDED
   Šmíd, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 6. 2008
   Práce s názvem Vizualita, fotografie a výtvarná výchova se zabývá problémem obrazu jako způsobem myšlení a možnostmi transformace reálného světa do konkrétní obrazové formy. Výzkumná část je zaměřena především na zkoumání ...
  • Humor ve výtvarném umění 

   Defence status: DEFENDED
   Kerhartová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   Kerhartová, J.: Humor ve výtvarném umění /Závěrečná práce bakalářského studia/ Praha 2010 - Karlova Univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 41 normostran Zaměření: Teoretická studie s průzkumnou ...
  • Imaginace ve výtvarném umění 

   Defence status: DEFENDED
   Dočkalová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Název: Imaginace v umění Abstrakt: Diplomová práce se zabývá pojmem imaginace z psychologického a filosofického hlediska. Z pohledu vývoje osobnosti dítěte nahlíží funkci imaginace v souvislosti s filmovou a audiovizuální ...
  • Kastellologie jako historicko-kulturní inspirační zdroj v oblasti výtvarné edukace 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšil, Aleš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 6. 2011
   The dissertation thesis "Castellology as a historical-cultural inspiration source in art education", is dedicated to the historical discipline castellology and its developing aspects shared with art education and general ...
  • Kastellologie jako historicko-kulturní inspirační zdroj v oblasti výtvarné edukace 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pospíšil, Aleš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   The dissertation thesis "Castellology as a historical-cultural inspiration source in art education", is dedicated to the historical discipline castellology and its developing aspects shared with art education and general ...
  • Kosmologická témata a geometrická koncepce v islámském umění 

   Defence status: DEFENDED
   Štojdlová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Diplomová práce "Kosmologická témata a geometrická koncepce v islámském umění" pojednává o vztahu nábožensko-kosmologických filozofických názorů a jejich vlivu na výtvarné umění. Teoretická část je o rysech islámského umění ...
  • Kosmologická témata v současném výtvarném umění 

   Defence status: DEFENDED
   Šmilauer, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Šmilauer, T. Kosmologická témata v současném výtvarném umění. [Diplomová práce] Praha 2012. 83 str. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy. Tato práce zkoumá vztah člověka a kosmu, zabývá ...
  • Mosty 

   Defence status: DEFENDED
   Jehlíková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   Studie se snaží představit fenomén mostu jako potencionální námět výtvarného zpracování a úvah nad mostem jako spojením a to nejen dvou břehů. Zkoumá psychologické a sociální aspekty mostu jako symbolu městské civilizace, ...
  • Možnosti zpřístupňování výtvarného umění dětem předškolního věku v mateřských školách 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   The aim of this work is to follow the trends of making fine arts accessible to the children of the pre- school and junior school age at the school documents and curricula. The results of the preference survey of the ...
  • Objekt, zvuk a hra ve výtvarném umění a ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Kalíková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   Tato práce je "obrazem" mého dosavadního zájmu o "setkávání" na poli umění. Zahrnuje setkávání a prolínání umění výtvarného a hudby, setkávání autora a díla, setkávání prostoru a díla, setkávání diváka a díla a zahrnuje i ...
  • Objetí barev - oběti barev? 

   Defence status: DEFENDED
   Hudečková, Astrid (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   This work is focused on color exploration in relation to sciences, arts and even to individual. Research of color preferences is included. Diploma work purpose is to show color as complicated phenomenon, which is possibly ...
  • Obraz , fotografie v koncepcích základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Macháčková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Anotace: Macháčková, Z.: Obraz, fotografie v koncepcích základní školy [Diplomová práce] Brno 2012 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 114 s. Cíl práce: Na základě studia doporučené a další ...
  • Pravěká keramika a její odraz v současném umění 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
  • Prostorová plastická tvorba v proměnách koncepcí výtvarné výchovy: Keramická tvorba jako fenomén výtvarného umění a výtvarné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Woolf, Karolina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   Rozvíjení trojdimenzionálního - prostorového - myšlení, které je důležité pro poznávání světa a pochopení osobní identity v něm, je důvodem k častějšímu prosazování prostorové tvorby ve výuce na základních školách. Tato ...
  • Street-art, stickers a graffiti v reálném městském prostředí a jejich působení na žáky 

   Defence status: DEFENDED
   Krobová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Bakalářská práce se zabývá graffiti a street artem kolem nás. Píše se v ní o těchto fenoménech, čím pro nás jsou, proč vznikají, a jak ovlivňují naši kulturu například na poli grafického designu a ilustrace, a obráceně. V ...
  • Struktura výtvarného a hudebního díla 

   Defence status: DEFENDED
   Bláha, Jaroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 12. 2006
   Současnou uměleckou scénu ovládá multimediální tvorba. Ta je naprosto přirozeným důsledkem tendencí usilujících o překonání hranic mezi uměleckými druhy, které se prosazovaly již v samotných počátcích avantgardního umění. ...
  • Tělo - tělesnost - obraz mezi výtvarnou a dramatickou výchovou 

   Defence status: DEFENDED
   Linhartová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 4. 2010
   Summary: We work on the assumption that art education as well as the whole educational system should deal with the current issue of "the turn towards body and physicality". Human body, unlike the new rapidly developing ...
  • Učebnice dějin výtvarné kultury pro výtvarné a uměleckořemeslné obory středních odborných škol: didaktická analýza textů 

   Defence status: DEFENDED
   Polanecký, Jaroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   Disertační práce Učebnice dějin výtvarné kultury pro výtvarné a uměleckořemeslné obory středních odborných škol (Didaktická analýza textů) se zaměřuje na problematiku didaktických textů určených pro umělecko-historickou ...
  • Vliv prostředí na uměleckou tvorbu : environmentální umění jako inspirace k výtvarně ekologickým projektům s dětmi 

   Defence status: DEFENDED
   Vondra, Mikuláš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Vondra, M. (2011). Vliv prostředí na uměleckou tovrbu, environmentální umění jako inspirace k výtvarně ekologickým projektům s dětmi. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV