Now showing items 1-12 of 12

  • Chirurgická konverze pohlaví 

   Defence status: DEFENDED
   Dohnalová, Lenka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 5. 2007
   Cílem mé práce je seznámit s méne známou problematikou ošetřování nemocných s poruchou pohlavní identifikace - transsexualismem. Nositel této poruchy má genetickou somatickou a hormonální výbavu, která přísl uší jednomu ...
  • Dodržování a znalost vybraných práv pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Vladimíra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
   Ve své bakalárské práci zjištuji znalost a dodržování mnou vybraných práv pacientu. Práce je rozdelena na dve hlavní cásti, cást teoretickou a cást empirickou. Teoretická cást byla psaná hlavne z pohledu etiky, tedy Etického ...
  • Hromadná neštěstí a jejich zvládání 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Jana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 6. 2009
   Bakalářské práce "Hromadná neštěstí a jejich zvládání" pojednává o problematice zvládání mimořádných událostí. Cílem práce je shrnout základní informace a poznatky týkající se tématu hromadných neštěstí. Charakter práce ...
  • Je každý schopen poskytnout první pomoc? 

   Defence status: DEFENDED
   Bartáková, Lenka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
   Cílem práce je zjistit úroven znalostí o poskytování první pomoci u laické verejnosti. Jelikož jsem se sama presvedcila, že otázka první pomoci laiky neoslovuje a v mnoha prípadech verejnost nezná ani ty nejzákladnejší ...
  • Násilí na zdravotnících: průzkumná sonda 

   Defence status: DEFENDED
   Všetečková, Renata (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 5. 2007
   Případy násilí se nejčastěji objevují na pracovištích přednemocniční akutní péče jako jsou záchranné služby, dále v akutní péč i nem ocničního typu urgentních příjmů, traumatologických ambulancí, detoxikačníc h středisek, ...
  • Ošetřovatelská kasuistika u pacientky onkologicky nemocné léčené chemoterapií 

   Defence status: DEFENDED
   Kleslová, Jitka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 6. 2009
  • Ošetřovatelský proces u nemocné s akutní nekrotickou pankreatitidou 

   Defence status: DEFENDED
   Herzigová, Jana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 5. 2007
   Tématem mé bakalářské práce je akutní nekrotická pankreatitida, které v naší republice přibývá. Incidence nemoci se uvádí 5 -20 na sto tisíc obyvatel. Práci jsem rozdělila na část klinickou a ošetřovatelskou. Součástí ...
  • Perioperační ošetřovatelská dokumentace 

   Defence status: DEFENDED
   Wichsová, Jana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 5. 2007
   Práce se zabývá problémy periopefační ošetřovatelské dokumentace. Popisuje význam dokumentace prováděné perioperační mi sestrami. Jsou v ní uvedeny příklady z nemocnic v České Republice a v Rakousku. Výzkumná část pojednává ...
  • Spokojenost cizinců v České republice se zdravotnickou péčí: průzkumná práce u responsibilního vzorku cizinců 

   Defence status: DEFENDED
   Brunnerová, Libuše (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
   Ve své bakalárské práci jsem se zabývala tématem spokojenosti cizincu se zdravotnickou pécí v Cechách. Mým cílem bylo zjistit, do jaké míry jsou cizinci s pécí spokojeni a zda chápou a znají ceský zdravotnický systém. Práce ...
  • Studie veřejného mínění o hospicích v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Pavlína (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
   Cílem práce bylo zjistit informovanost populace Ceské republiky o hospicích a hospicových službách a také její zájem o hospice. Tato práce obsahuje všeobecný, strucný prehled pojmu týkajících se umírání, smrti, paliativní ...
  • Trupové ortézy a jejich využití při léčbě skolióz 

   Defence status: DEFENDED
   Čáková, Marcela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
   První zmínky o lidech s deformitou páteře pocházejí již z doby starověkých civilizací, 3500 let před naším letopočtem. Tito jedinci byli většinou vyloučeni ze společnosti. Skoliózu poprvé popsal v 5. stol před Kristem ...
  • Zavedení novinek v doporučených postupech a znalost metodiky zdravotnickým personálem v přednemocniční neodkladné péči na záchranných službách 

   Defence status: DEFENDED
   Janoch, Radek (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   Má bakalářské práce na dané téma se zabývá přednemocniční péčí a to především z toho důvodu, že již od roku 2001 pracuji u Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, kde jsem zařazen ve funkci zdravotnický záchranář ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV