• Adjectives in postposition: identification and the meaning of the noun phrase 

   Neubauerová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Adjektiva mohou být v rámci jmenné fráze umístěna buď před jménem (v prepozici), nebo za jménem (v postpozici). Tato bakalářská práce se zabývá popisem adjektiv, která jsou postponovaná, a důvody, které k této pozici vedou ...
  • The "be/have" variation with Intransitive (mutative) verbs: the development of the construction in PDE 

   Křenková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Perfektní konstrukci intranzitivních sloves, která vedle převažujícího pomocného slovesa have v minulosti užívala i pomocné sloveso be, byla dosud věnována pozornost z hlediska především historické lingvistiky s důrazem ...
  • Cleft sentences in English and Norwegian 

   Mojžíšová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Tato diplomová práce se zabývá srovnáním anglické a norské vytýkací konstrukce. Srovnání je provedeno z hlediska syntaktického, aktuálněčlenského a textového. Analýza byla provedena na 100 anglických a 100 norských vytýkacích ...
  • Communicative strategies of politicians in interaction. 

   Lokajová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 2. 2012
   Abstrakt. Cílem této práce je ověřit na vzorku pěti rozhovorů s americkými politiky, zda typologie strategií vytvořená sociálními-psychology pro "neodpovídání"na příkladu britských politiků v žánru politického rozhovoru ...
  • Competition between it, this and that in referring to their nominal or textual antecedent 

   Dubová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Predkládaná diplomová práce vychází z myšlenky, že jednotlivá zájmena it, this a that prispívají k interpretaci textového nebo nominálního antecedentu ruzným zpusobem, a že si mohou za urcitých podmínek konkurovat nebo ...
  • Compound sentences: translation to English 

   Nováková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The present thesis focuses on the change in form of compound sentences in translation from Czech to English. The theoretical part describes the notion of compound sentences in Czech and English grammars. It gives a brief ...
  • Czech relative clauses in translation to English 

   Švecová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Bakalářská práce se zabývá vztažnými větami v češtině, konkrétně těmi, které mají vztažné slovo v nominativu, a jejich překladovými protějšky v angličtině. Vzhledem k využívání nefinitních postmodifikátorů, kterými čeština ...
  • Czech translation equivalents of English question tags of the same polarity 

   Vaňková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Tato bakalářská práce se zabývá anglickými tázacími dovětky se stejnou polaritou a jejich českými překladovými koreláty. Práce je zaměřena na strukturu, tvorbu, polaritu a intonaci anglických tázacích dovětků se stejnou ...
  • Czech translation equivalents to English question tags of the opposite polarity 

   Chládková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Tato bakalářská práce se věnuje anglickým tázacím dovětkům s opačnou polaritou a jejich českým překladovým korelátům. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je tázací dovětek definován a ...
  • Ecocritical discourse analysis of corporate environmental reports 

   Novák, Vladimír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 5. 2019
   Tato diplomová práce zkoumá korporátní diskurz o životním prostředí. Analýzou jazyka výročních zpráv na téma životního prostředí (tzv. environmental reports) se zaměřuje na to, jak korporace mluví o ekologických problémech ...
  • English counterparts of Czech adverbs (expressing cause and manner/measure) 

   Hovorka, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
  • English counterparts of Czech adverbs (expressing respect and measure) 

   Tomašovičová, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Cílem této práce je analýza divergentních protějšků českých adverbií, tj. případů, kdy jsou česká příslovce v angličtině vyjádřená jinými prostředky, než odpovídajícím slovním druhem. Tato práce se zaměřuje na divergentní ...
  • English infinitives in adverbial function and their translation counterparts 

   Vašková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Tato práce je zaměřena na anglický infinitiv v adverbiální funkci a jeho české překladové koreláty. Má za cíl prozkoumat jeho využití v angličtině, popsat jeho funkce a vlastnosti. Čeština sice má strukturu, která je ...
  • English modal verb "must" ("have to") and its Czech counterparts 

   Libertin, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Tato pnice je zamerena na anglicke modalni sloveso must a jeho prekladove protejsky v cestine. Ma za cH jednak prozkoumat jeho uziti vanglictine ana tomto zaklade definovat jeho rUzne vyznamy, jednak klasifikovat nlzne ...
  • English modal verb "shall", its meanings and Czech counterparts 

   Horálek, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato práce zkoumá užití anglického modálního slovesa SHALL, jeho významy a překladové protějšky. Cílem práce je podat popis jednotlivých významů tohoto slovesa v angličtině a popsat jeho překladové koreláty v češtině. V ...
  • English modal verbs - EMSA update 

   Škardová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Diplomová práce si dává za cíl přispět do zamýšleného projektu aktualizace multimediální aplikace EMSA (Elektronická mluvnice současné angličtiny). Tento projekt je založen na textu Mluvnice současné angličtiny na pozadí ...
  • English modals "may" and "might" and their Czech translation equivalents 

   Čuchalová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Tématem této bakalářské práce jsou anglická modální slovesa may a might a jejich české překladové protějšky. Teoretická část charakterizuje kategorii modality a její dva základní podtypy - modalitu epistémickou (jistotní) ...
  • English past perfect in translation from Czech 

   Křiklánová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tato práce se zabývala anglickým plusquamperfektem při překladu z češtiny do angličtiny. Cílem této práce bylo identifikovat důvody, které vedly při překladu českého textu do anglického jazyka k použití plusquamperfekta v ...
  • English postmodifiers in translation to Czech 

   Scholzová, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Cílem této diplomové práce je porovnat užití postmodifikátorů čili přívlastků v postavení za řídícím členem, v anglickém textu a jeho českém překladu. Činí tak skrze srovnání 200 anglických výskytů postmodifikátoru s jejich ...
  • English present perfect in translation from Czech 

   Kuznetsova, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Bakalářská práce se zabývá časem, který nemá obdobu v českém jazyce, tedy perfektem. V češtině je pouze jeden minulý čas na rozdíl od jazyka anglického, ve kterém jsou minulé časy tři: préteritum, perfektum a plusquamperfektum ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV