• Adjectives in postposition: identification and the meaning of the noun phrase 

   Defence status: DEFENDED
   Neubauerová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Adjektiva mohou být v rámci jmenné fráze umístěna buď před jménem (v prepozici), nebo za jménem (v postpozici). Tato bakalářská práce se zabývá popisem adjektiv, která jsou postponovaná, a důvody, které k této pozici vedou ...
  • Available and responsible as modifiers 

   Defence status: DEFENDED
   Dudáková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   The objective of the thesis is to describe and compare the modifying uses of two adjectives which can appear both as premodifiers as well as bare postmodifiers, namely available and responsible. Both modifying positions ...
  • Bare -ed participles as modifers 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá modifikací substantiva holým minulým příčestím v pozici před a za řídícím substantivem a zaměřuje se na autentické příklady získané z psané složky Britského národního korpusu (The British National ...
  • The "be/have" variation with Intransitive (mutative) verbs: the development of the construction in PDE 

   Defence status: DEFENDED
   Křenková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Perfektní konstrukci intranzitivních sloves, která vedle převažujícího pomocného slovesa have v minulosti užívala i pomocné sloveso be, byla dosud věnována pozornost z hlediska především historické lingvistiky s důrazem ...
  • Cleft sentences in English and Norwegian 

   Defence status: DEFENDED
   Mojžíšová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Tato diplomová práce se zabývá srovnáním anglické a norské vytýkací konstrukce. Srovnání je provedeno z hlediska syntaktického, aktuálněčlenského a textového. Analýza byla provedena na 100 anglických a 100 norských vytýkacích ...
  • Cleft-sentences in Academic Prose: Diachronic Development of their Frequency and Functions in Natural Sciences and Humanities 

   Defence status: DEFENDED
   Beták, Kryštof (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   Tématem této diplomové práce je historický vývoj frekvence a funkcí vytýkacích konstrukcí v akademických textech z oblasti humanitních a přírodních věd v letech 1800-2019. Biber a Grayové (Biber & Gray 2016) poukázali ...
  • Communicative strategies of politicians in interaction. 

   Defence status: DEFENDED
   Lokajová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 2. 2012
   Abstrakt. Cílem této práce je ověřit na vzorku pěti rozhovorů s americkými politiky, zda typologie strategií vytvořená sociálními-psychology pro "neodpovídání"na příkladu britských politiků v žánru politického rozhovoru ...
  • Competition between it, this and that in referring to their nominal or textual antecedent 

   Defence status: DEFENDED
   Dubová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Predkládaná diplomová práce vychází z myšlenky, že jednotlivá zájmena it, this a that prispívají k interpretaci textového nebo nominálního antecedentu ruzným zpusobem, a že si mohou za urcitých podmínek konkurovat nebo ...
  • Compound sentences: translation to English 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The present thesis focuses on the change in form of compound sentences in translation from Czech to English. The theoretical part describes the notion of compound sentences in Czech and English grammars. It gives a brief ...
  • Czech relative clauses in translation to English 

   Defence status: DEFENDED
   Švecová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Bakalářská práce se zabývá vztažnými větami v češtině, konkrétně těmi, které mají vztažné slovo v nominativu, a jejich překladovými protějšky v angličtině. Vzhledem k využívání nefinitních postmodifikátorů, kterými čeština ...
  • Czech translation equivalents of English question tags of the same polarity 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Tato bakalářská práce se zabývá anglickými tázacími dovětky se stejnou polaritou a jejich českými překladovými koreláty. Práce je zaměřena na strukturu, tvorbu, polaritu a intonaci anglických tázacích dovětků se stejnou ...
  • Czech translation equivalents to English question tags of the opposite polarity 

   Defence status: DEFENDED
   Chládková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Tato bakalářská práce se věnuje anglickým tázacím dovětkům s opačnou polaritou a jejich českým překladovým korelátům. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je tázací dovětek definován a ...
  • Ecocritical discourse analysis of corporate environmental reports 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Vladimír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 5. 2019
   Tato diplomová práce zkoumá korporátní diskurz o životním prostředí. Analýzou jazyka výročních zpráv na téma životního prostředí (tzv. environmental reports) se zaměřuje na to, jak korporace mluví o ekologických problémech ...
  • English copular be in the progressive: adjective complements, meaning and Czech counterparts 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 6. 2020
   Clauses, where copular be occurs in the progressive, express an occurrence or a certain situation rather than a permanent state. (Matthews, 2014: 144) Each adjective that would occur in combination with such an aspect of ...
  • English counterparts of Czech adverbs (expressing cause and manner/measure) 

   Defence status: DEFENDED
   Hovorka, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
  • English counterparts of Czech adverbs (expressing respect and measure) 

   Defence status: DEFENDED
   Tomašovičová, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Cílem této práce je analýza divergentních protějšků českých adverbií, tj. případů, kdy jsou česká příslovce v angličtině vyjádřená jinými prostředky, než odpovídajícím slovním druhem. Tato práce se zaměřuje na divergentní ...
  • English gerund with temporal prepositions 

   Defence status: DEFENDED
   Afanaseva, Margarita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Tématem této bakalářské práce jsou různé formy realizace příslovečných určení, jeden typ časových příslovečných určení, vyjádřený jednoduchou časovou předložkou a Práce přistupuje k realizačním formám finitním a nefinitním ...
  • English infinitives in adverbial function and their translation counterparts 

   Defence status: DEFENDED
   Vašková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Tato práce je zaměřena na anglický infinitiv v adverbiální funkci a jeho české překladové koreláty. Má za cíl prozkoumat jeho využití v angličtině, popsat jeho funkce a vlastnosti. Čeština sice má strukturu, která je ...
  • English modal verb "must" ("have to") and its Czech counterparts 

   Defence status: DEFENDED
   Libertin, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Tato pnice je zamerena na anglicke modalni sloveso must a jeho prekladove protejsky v cestine. Ma za cH jednak prozkoumat jeho uziti vanglictine ana tomto zaklade definovat jeho rUzne vyznamy, jednak klasifikovat nlzne ...
  • English modal verb "shall", its meanings and Czech counterparts 

   Defence status: DEFENDED
   Horálek, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato práce zkoumá užití anglického modálního slovesa SHALL, jeho významy a překladové protějšky. Cílem práce je podat popis jednotlivých významů tohoto slovesa v angličtině a popsat jeho překladové koreláty v češtině. V ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV