• Babice 1951 - případová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Stonjeková, Karolina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   The aim of my dissertation is to focus on a real act of crime, that happened in the year 1951 in small Czech village, Babice. This act led to the series of show trials with alleged perpetrators - mostly representatives of ...
  • Běh jako fenomén moderní společnosti v historicko-sociologické perspektivě 

   Defence status: DEFENDED
   Gramskopf, Rostislav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   Diplomová práce z oblasti sociologie sportu mapuje základní socio-demografické znaky běžců v ČR s důrazem na běžce mezi 30. - 50. rokem, kteří tvoří většinu běžeckého segmentu. Kromě těchto znaků práce také mapuje běžecké ...
  • Dialektika divočiny a civilizace: způsoby konceptualizace a reprezentace indiánů v díle Alberta Vojtěcha Friče 

   Defence status: DEFENDED
   Hodač, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
   Práce pojednává o způsobech pojetí odlišnosti a jejích konceptech v díle českého cestovatele Alberta Vojtěcha Friče. Rozebírá komplexnost vztahu mezi evropskou civilizací a jejími protějšky, které jsou klasifikovány jako ...
  • Dílo Bedřicha Václavka v historicko-sociologické perspektivě 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 3. 2. 2016
   Master's thesis describes the work of BedřichVáclavek in historical and sociological perspective. BedřichVáclavek was leading Marxist theorist, critic, esthetician, Germanist and folklorist. Its individual parts are treated ...
  • Dobová kuchyně v českém reenactmentu ztvárňujícím období 1. pol. 14. století. 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Traditionally, medieval cuisine belongs to the realm of historical or cultural anthropology, as the diet reflects the customs of different social classes, ethnic groups and religious regulations (fasting, kosher meals). ...
  • Euroindiáni: Modely způsobu života 

   Defence status: DEFENDED
   Telenská, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   Má práce se zaměřila na české euroindiány- historii jejich vzniku, na to co znamená být "euroindián", jak oni sami rozumí svým modelům způsobu života. Cílem práce bylo nalezení identity českého euroindiána v moderní české ...
  • Fenomén divoké honby a jeho proměna v čase 

   Defence status: DEFENDED
   Vozáb, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   (česky) Tato bakalářská práce řeší problematiku fenoménu Divoká honba a její proměna v čase. Cílem práce je vytvořit ucelený pohled na podstatu fenoménu tím, že prvotně vysvětluje základní myšlenku mytologického fenoménu ...
  • Fenomén fanfikce v historicko-sociologické perspektivě 

   Defence status: DEFENDED
   Profantová, Daniela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Fenomén fanfikce v historicko-sociologické Perspektivě Práce představuje fanfikci jako globální fenomén plně rozvinutý a přizpůsobený internetu jako svému vlastnímu prostředí. Fanfikci definuje vztahem k "internetovému ...
  • Fiakry a drožky Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Břečka, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Diplomova prace se snail 0 co nejkomplexnejsi v)'poved' 0 vyvoji fiakrove a drozkarske dopravy v hlavnim meste Praze_ Jeji pohled se zameruje na dye Wavnl tema_Na rozvoj teto dopravy v historicko-kulturne industrialnim ...
  • Finská škola a typologická klasifikace folklorní prózy 

   Defence status: DEFENDED
   Závodská, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   (česky) Diplomová práce detailně mapuje počátky finské vědecké folkloristiky, které jsou spjaty s utvářením tzv. finské školy ve folkloristice a vznikem historicko- geografické metody. Vymezuje její specifika, teoretická ...
  • Folklorní podání o ruských samozvancích 

   Defence status: DEFENDED
   Trebushkova, Liubov (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   (česky): Bakalářská práce se z folkloristického hlediska věnuje ruskému samozvanectví. Zasazuje tuto problematiku také do širšího kontextu světových dějin. Posuzuje ruské samozvanectví jak z historického tak folkloristického ...
  • Gamers fighting depression - Strategie hráčů videoher proti pocitům deprese 

   Defence status: DEFENDED
   Ováry, Šimon (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   This thesis examines the motivation of players of video games for their playing, and the strategy of these players for overcoming feelings of depression, using the methods of grounded theory. The first part deals with the ...
  • Historicko-sociologické aspekty sebeprezentace na internetu (zaměření na sociální síť Instagram) 

   Defence status: DEFENDED
   Petrová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   The aim of this thesis is to find out what motives lead Internet users to self-representation in public space. My thesis is focused on the application Instagram, which has not been given much space. The age range of users ...
  • Hodnotové orientace osob migrujících do Prahy z historicko-sociologického hlediska 

   Defence status: DEFENDED
   Gajdošíková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   The topic of the thesis is value orientation of individuals. The value orientations are investigated both from theoretical and research perspective. In the theoretical part of the thesis, we focus on values from the ...
  • Interpretace lidové zbožnosti: Od osvícenské "pověry" k postmoderní "spiritualitě" 

   Defence status: DEFENDED
   Veith, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Práce mapuje různé přístupy k fenoménu lidové religiozity, a to jak z perspektivy etnologie, tak i příbuzných humanitních věd. Lidovou religiozitu chápe ve smyslu lidové redakce oficiálních náboženských představ. Již od ...
  • Každodenní život rusky mluvících studentů v Čechách (na základě hloubkových rozhovorů) 

   Defence status: DEFENDED
   Chernyshova, Evgeniia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   The topic of the thesis concerns the everyday life of Russian speaking students in the Czech Republic. Its aim is to capture certain features of the everyday life of Russian-speaking students in the Czech Republic. It ...
  • Každodenní život žen na rodičovské dovolené ve středních Čechách (2015 - 2020) 

   Defence status: DEFENDED
   Vyčichlová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2022)
   Date of defense: 4. 2. 2022
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Pracoviště historické sociologie Bc. Karolína Vyčichlová Každodenní život žen na rodičovské dovolené ve středních Čechách (2015 - 2020) Diplomová práce Vedoucí práce: ...
  • Každodennost v socialismu na Podblanicku 

   Defence status: DEFENDED
   Lapáčková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   The topic of the thesis deals with everyday life in Podblanicko Region during the socialist era. This is a local research that tries to show the memories of rural people on the period of normalization, defined by the 70s ...
  • Když nejde "jen" o hokej. Hokejová mistrovství v Česku očima organizátorů 

   Defence status: DEFENDED
   Veselský, Matouš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2022)
   Date of defense: 13. 5. 2022
   "Sport is everywhere and we are in it." These words are the leitmotif of Jiří Černý's book Fotbal je hra. Pokus o fenomenologii fotbalu. In this text, Černý points out the significance of sports and sports games in modern ...
  • Klasifikace folklorní prózy (Návrh katalogu českých numinózních pověstí) 

   Defence status: DEFENDED
   Luffer, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   A B S T R A C T ( E N G L I S H ) Classification and cataloguing of folk narrative has been one of the important topics of folklore comparative studies. The present thesis examines the topic from the theoretical and ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV