• Babice 1951 - případová studie 

   Stonjeková, Karolina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Cílem této práce je zmapovat historickou událost, k níž došlo roku 1951 v jihomoravské obci Babice. Vraždy tří komunistických funkcionářů tam odstartovaly vlnu represí proti představitelům církve, dále proti tzv. kulakům ...
  • Dialektika divočiny a civilizace: způsoby konceptualizace a reprezentace indiánů v díle Alberta Vojtěcha Friče 

   Hodač, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
   Práce pojednává o způsobech pojetí odlišnosti a jejích konceptech v díle českého cestovatele Alberta Vojtěcha Friče. Rozebírá komplexnost vztahu mezi evropskou civilizací a jejími protějšky, které jsou klasifikovány jako ...
  • Dílo Bedřicha Václavka v historicko-sociologické perspektivě 

   Horáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 3. 2. 2016
   Diplomová práce popisuje dílo Bedřicha Václavka v historicko-sociologické perspektivě. Bedřich Václavek byl přední marxistický teoretik, kritik, estetik, germanista a folklorista. K jeho jednotlivým dílům se v práci ...
  • Euroindiáni: Modely způsobu života 

   Telenská, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   Má práce se zaměřila na české euroindiány- historii jejich vzniku, na to co znamená být "euroindián", jak oni sami rozumí svým modelům způsobu života. Cílem práce bylo nalezení identity českého euroindiána v moderní české ...
  • Fenomén divoké honby a jeho proměna v čase 

   Vozáb, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   (česky) Tato bakalářská práce řeší problematiku fenoménu Divoká honba a její proměna v čase. Cílem práce je vytvořit ucelený pohled na podstatu fenoménu tím, že prvotně vysvětluje základní myšlenku mytologického fenoménu ...
  • Fiakry a drožky Prahy 

   Břečka, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Diplomova prace se snail 0 co nejkomplexnejsi v)'poved' 0 vyvoji fiakrove a drozkarske dopravy v hlavnim meste Praze_ Jeji pohled se zameruje na dye Wavnl tema_Na rozvoj teto dopravy v historicko-kulturne industrialnim ...
  • Finská škola a typologická klasifikace folklorní prózy 

   Závodská, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   (česky) Diplomová práce detailně mapuje počátky finské vědecké folkloristiky, které jsou spjaty s utvářením tzv. finské školy ve folkloristice a vznikem historicko- geografické metody. Vymezuje její specifika, teoretická ...
  • Folklorní podání o ruských samozvancích 

   Trebushkova, Liubov (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   (česky): Bakalářská práce se z folkloristického hlediska věnuje ruskému samozvanectví. Zasazuje tuto problematiku také do širšího kontextu světových dějin. Posuzuje ruské samozvanectví jak z historického tak folkloristického ...
  • Gamers fighting depression - Strategie hráčů videoher proti pocitům deprese 

   Ováry, Šimon (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Diplomová práce zkoumá pomocí metod grounded theory motivace hráčů a hráček videoher k jejich hraní a strategie těchto hráčů a hráček k překonávání pocitů deprese. V první části práce se pojednává o přístupu sociologie a ...
  • Historicko-sociologické aspekty sebeprezentace na internetu (zaměření na sociální síť Instagram) 

   Petrová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Cílem diplomové práce je zjistit, jaké motivy vedou uživatele internetu k sebeprezentaci ve veřejném prostoru. Práce je zaměřena na aplikaci Instagram, které doposud nebylo věnováno mnoho prostoru. Věkové rozmezí uživatelů ...
  • Interpretace lidové zbožnosti: Od osvícenské "pověry" k postmoderní "spiritualitě" 

   Veith, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Práce mapuje různé přístupy k fenoménu lidové religiozity, a to jak z perspektivy etnologie, tak i příbuzných humanitních věd. Lidovou religiozitu chápe ve smyslu lidové redakce oficiálních náboženských představ. Již od ...
  • Každodenní život rusky mluvících studentů v Čechách (na základě hloubkových rozhovorů) 

   Chernyshova, Evgeniia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   The topic of the thesis concerns the everyday life of Russian speaking students in the Czech Republic. Its aim is to capture certain features of the everyday life of Russian-speaking students in the Czech Republic. It ...
  • Každodennost v socialismu na Podblanicku 

   Lapáčková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Téma práce se týká každodenního života za socialismu na Podblanicku. Jedná se o lokální výzkum, který se snaží předložit vzpomínky převážně venkovských lidí na dobu normalizace, vymezenou 70. a 80. léty 20. století, z ...
  • Klasifikace folklorní prózy (Návrh katalogu českých numinózních pověstí) 

   Luffer, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Jedním z významných témat folklorní komparatistiky je klasifikace a katalogizace lidového vyprávění. Předkládaná disertační práce zkoumá zvolené téma v první části z hlediska teoretického a metodologického a v části druhé ...
  • Kolektivní paměť násilně vystěhovaných obyvatel: životní příběhy o druhé světové válce z Neveklovska 

   Štěpánková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 4. 2013
   Předkládaná rigorózní práce je příspěvkem ke studiu problematiky životních příběhů obyvatel násilně vystěhovaného území Neveklovska za druhé světové války. O tomto regionu existují autentické výpovědi a toto území je ...
  • Kolektivní paměť násilně vystěhovaných obyvatel: Životní příběhy o druhé světové válce z Neveklovska 

   Štěpánková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 3. 2019
   This Dissertation is the benefit to studying of the questions of the oral history of forcibly ejected inhabitants of Neveklov and its neighbourhoods during the 2nd World War. About this region, there exists authentic ...
  • Kontroverzní dílo Bedřicha Václavka z historicko-sociologické perspektivy 

   Horáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Diplomová práce popisuje dílo Bedřicha Václavka v historicko-sociologické perspektivě. Bedřich Václavek byl přední marxistický teoretik, kritik, estetik, germanista a folklorista. K jeho jednotlivým dílům se v práci ...
  • Malé skupiny ve městě (k problematice folklorních sdružení) 

   Popelka, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   The Diploma Work deals with folklore groups in Prague. It tries to map theirs foundation and development considering the aim of their foundation and regions from their members come. In the first chapter there is a list of ...
  • Morfologická analýza pohádek 

   Závodská, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   (česky) Bakalářská práce se zabývá morfologickou analýzou pohádek. Jejím základním pilířem je morfologie vytvořená ruským folkloristou V. J. Proppem. Pokusím se přiblížit metodiku této analýzy, její přednosti a úskalí, ...
  • Možný svět fámy 

   Soukalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Diplomová práce popisuje a vysvětluje fámu jako sociologický jev. Zabývá se tím, z jakých důvodů a za jakých okolností fáma vzniká, jak se šíří a jak ve společnosti přetrvává. Rovněž se zabývá předpoklady pro pochopení, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV