Now showing items 1-20 of 41

  • Adaptační proces v organizaci na příkladu vybraných organizací 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 5. 2021
   Diplomová práce se zabývá adaptačním procesem nových pracovníků ve fakultní nemocnici a ve dvou vybraných organizacích. Cílem diplomové práce je zhodnotit adaptační proces v rámci fakultní nemocnice a několika dalších ...
  • Adaptační proces z pohledu technicko-hospodářských pracovníků výrobních automobilových organizací 

   Defence status: DEFENDED
   Banýrová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá problematikou adaptace v organizacích. Cílem práce je analýza pohledu technicko-hospodářských pracovníků výrobních automobilových organizací na adaptační proces. Dílčím cílem práce je poskytnout ...
  • Analýza adaptačního procesu nových zaměstnanců ve vybrané organizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Šinfeltová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 5. 2022
   The thesis focuses on the adaptation process in the selected organization, specifically on the analysis of the organization's approach to the adaptation process, and especially on the determination of employee satisfaction ...
  • Evaluace řízení kvality vzdělávacího procesu na vysoké škole 

   Defence status: DEFENDED
   Patzelová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 5. 2017
   Závěrečná diplomová práce se zabývá problematikou Evaluace řízení vzdělávacího na vysoké škole. Cílem diplomové práce je zmapování současného stavu problematiky řízení vysokých školách z odborné literatury světových i ...
  • Evaluace výuky na lékařských fakultách 

   Defence status: DEFENDED
   Škrabalová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 5. 2019
   Studentské posuzování kvality výuky je součástí hodnocení kvality vysoké školy a současně nástrojem managementu využívaným při řízení vzdělávacího procesu na vysoké škole. Diplomová práce se zaměřuje na studentskou evaluaci ...
  • Evaluace vzdělávání vybraných vzdělávacích akcí ve zdravotnickém zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Racková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
   The topic of this thesis is the evaluation of education in a healthcare facility. The aim of the thesis is to evaluate selected educational events in a healthcare facility and to propose changes in educational activities ...
  • Funkce ředitele v konceptu preprimárního vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Machová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   Diplomová práce se zabývá řídící funkcí ředitele v preprimárním vzdělávání. Cílem diplomové práce je analýza a zhodnocení procesů a řízení v konceptu předškolního vzdělávání se zdůrazněním role ředitele mateřské školy, ...
  • Hodnocení vzdělávací činnosti vysokých škol zaměřené na vzdělávání studentů se speciálními potřebami 

   Defence status: DEFENDED
   Toupalová, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku edukace a rozvoje studentů se speciálními potřebami v terciárním vzdělávání. Cílem diplomové práce je analyzovat dokumenty vztahující se ke vzdělávání osob se speciálními potřebami ...
  • Interkulturní odlišnosti managementu v zařízeních péče o malé děti 

   Defence status: DEFENDED
   Demyan, Nikolay (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 16. 1. 2023
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu managementu vybraných organizací poskytujících péči o malé děti z hlediska interkulturních odlišností stylu a principů řízení jejich vedoucích pracovníků od majoritní společnosti. ...
  • Komparace metod vzdělávání ve školství, vězeňské službě a zdravotnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Slánská, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá problematikou dalšího vzdělávání a vzdělávacích metod v oblasti školství, vězeňské služby a zdravotnictví a zjištěním, jaké metody dalšího vzdělávání jsou žádoucí, a to z toho důvodu, aby mohlo ...
  • Kompetence lídra změny ve vzdělávání na příkladu Hejného metody výuky matematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Mátlová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 5. 2017
   Název práce: Kompetence lídra změny ve vzdělávání na příkladu Hejného metody výuky matematiky Autor: Bc. & Bc. Markéta Mátlová Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc. Diplomová práce se zabývá problematikou ...
  • Konceptualizace modelu katedrové školy 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 28. 4. 2022
   The dissertation deals with the conceptualization of the model of the departmental school as a way of realization of managerial practices of students of the study programme School Management at the Faculty of Education of ...
  • Kontinuita předškolního a základního vzdělávání z pohledu managementu sloučených mateřských a základních škol v kontextu kurikulární reformy 

   Defence status: DEFENDED
   Lisnerová, Romana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   Cílem disertační práce je provést první výzkumnou sondu do oblasti kontinuity předškolního a základního vzdělávání z pohledu managementu ve sloučených mateřských a základních školách v České republice a zjistit, jaký mají ...
  • Kultura a klima vybraných vysokých škol 

   Defence status: DEFENDED
   Topková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   Tato práce se zaměřovala na kulturu a klima vybraných veřejných vysokých škol v České republice, a to v podobě uvedené ve strategických materiálech. Cílem práce bylo analyzovat a porovnat klíčové aspekty strategických ...
  • Management a sociální vztahy v prostředí předškolního zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Mervartová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 5. 2022
  • Management mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
  • Management mateřské školy se zaměřením na hodnocení škol 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Soňa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
  • Management mateřské školy se zaměřením na personální činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Maková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
  • Management preprimárního vzdělávání v letech 2007-2017 z pohledu ředitelů mateřských škol 

   Defence status: DEFENDED
   Matějovská, Renata (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Cílem diplomové práce je analýza inovací legislativy za posledních 10 let a jejich pozitivní či negativní vliv na práci ředitele v mateřské škole. Diplomová práce se v teoretické části zabývá managementem preprimárního ...
  • Management školy 

   Defence status: DEFENDED
   Stojanova, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 5. 2022

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV