• Adaptační proces v organizaci na příkladu vybraných organizací 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 5. 2021
   Diplomová práce se zabývá adaptačním procesem nových pracovníků ve fakultní nemocnici a ve dvou vybraných organizacích. Cílem diplomové práce je zhodnotit adaptační proces v rámci fakultní nemocnice a několika dalších ...
  • Adaptační proces z pohledu technicko-hospodářských pracovníků výrobních automobilových organizací 

   Defence status: DEFENDED
   Banýrová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   The diploma thesis is concerned with the topic of adaptation in organizations. The aim of the thesis is to analyse the view of technical and economic workers in automotive manufacturing organizations on the onboarding ...
  • Evaluace řízení kvality vzdělávacího procesu na vysoké škole 

   Defence status: DEFENDED
   Patzelová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 5. 2017
   Závěrečná diplomová práce se zabývá problematikou Evaluace řízení vzdělávacího na vysoké škole. Cílem diplomové práce je zmapování současného stavu problematiky řízení vysokých školách z odborné literatury světových i ...
  • Evaluace výuky na lékařských fakultách 

   Defence status: DEFENDED
   Škrabalová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 5. 2019
   Studentské posuzování kvality výuky je součástí hodnocení kvality vysoké školy a současně nástrojem managementu využívaným při řízení vzdělávacího procesu na vysoké škole. Diplomová práce se zaměřuje na studentskou evaluaci ...
  • Evaluace vzdělávání vybraných vzdělávacích akcí ve zdravotnickém zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Racková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
   The topic of this thesis is the evaluation of education in a healthcare facility. The aim of the thesis is to evaluate selected educational events in a healthcare facility and to propose changes in educational activities ...
  • Funkce ředitele v konceptu preprimárního vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Machová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   Diplomová práce se zabývá řídící funkcí ředitele v preprimárním vzdělávání. Cílem diplomové práce je analýza a zhodnocení procesů a řízení v konceptu předškolního vzdělávání se zdůrazněním role ředitele mateřské školy, ...
  • Hodnocení vzdělávací činnosti vysokých škol zaměřené na vzdělávání studentů se speciálními potřebami 

   Defence status: DEFENDED
   Toupalová, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku edukace a rozvoje studentů se speciálními potřebami v terciárním vzdělávání. Cílem diplomové práce je analyzovat dokumenty vztahující se ke vzdělávání osob se speciálními potřebami ...
  • Komparace metod vzdělávání ve školství, vězeňské službě a zdravotnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Slánská, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá problematikou dalšího vzdělávání a vzdělávacích metod v oblasti školství, vězeňské služby a zdravotnictví a zjištěním, jaké metody dalšího vzdělávání jsou žádoucí, a to z toho důvodu, aby mohlo ...
  • Kompetence lídra změny ve vzdělávání na příkladu Hejného metody výuky matematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Mátlová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 5. 2017
   Název práce: Kompetence lídra změny ve vzdělávání na příkladu Hejného metody výuky matematiky Autor: Bc. & Bc. Markéta Mátlová Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc. Diplomová práce se zabývá problematikou ...
  • Kontinuita předškolního a základního vzdělávání z pohledu managementu sloučených mateřských a základních škol v kontextu kurikulární reformy 

   Defence status: DEFENDED
   Lisnerová, Romana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   Cílem disertační práce je provést první výzkumnou sondu do oblasti kontinuity předškolního a základního vzdělávání z pohledu managementu ve sloučených mateřských a základních školách v České republice a zjistit, jaký mají ...
  • Kultura a klima vybraných vysokých škol 

   Defence status: DEFENDED
   Topková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   Tato práce se zaměřovala na kulturu a klima vybraných veřejných vysokých škol v České republice, a to v podobě uvedené ve strategických materiálech. Cílem práce bylo analyzovat a porovnat klíčové aspekty strategických ...
  • Management mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
  • Management mateřské školy se zaměřením na hodnocení škol 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Soňa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
  • Management mateřské školy se zaměřením na personální činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Maková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
  • Management preprimárního vzdělávání v letech 2007-2017 z pohledu ředitelů mateřských škol 

   Defence status: DEFENDED
   Matějovská, Renata (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Cílem diplomové práce je analýza inovací legislativy za posledních 10 let a jejich pozitivní či negativní vliv na práci ředitele v mateřské škole. Diplomová práce se v teoretické části zabývá managementem preprimárního ...
  • Management v preprimárním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Kunická, Václava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   Pro zpracování diplomové práce jsem si zvolila téma Management vzdělávací instituce. Cílem diplomové práce je analýza manažerských činností ředitele mateřské školy se zaměřením na personální řízení. Zaměřili jsme se na ...
  • Manažerské kompetence v preprimárním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Ledecká, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   Diplomová práce se zabývá tématem manažerských kompetencí v preprimárním vzdělávání. Toto téma bylo zvoleno na základě stále se měnících a vyvíjejících se nároků na vedení mateřských škol a na potřebnost kvalitních a velmi ...
  • Mezigenerační programy v praxi managementu vzdělávacích institucí 

   Defence status: DEFENDED
   Klinerová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   Diplomová práce zkoumá možnosti v oblasti řízení mezigeneračních programů. Cílem práce je analyzovat problematiku mezigeneračního učení z pohledu managementu vzdělávacích institucí v České republice a v zahraničí a vytvořit ...
  • Motivace začínajících učitelů na základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Kalábová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 5. 2021
   Kalábová Lucie Abstrakt v českém jazyce Téma práce v ČJ: Motivace začínajících učitelů na základních školách Klíčová slova v ČJ: personální management, motivace, profese učitele, začínající učitel, motivace k profesi ...
  • Participativní řízení organizace v preprimárním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Capová, Renata (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   Participativní řízení organizace v preprimárním vzdělávání Renata Capová ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá participativním řízením organizace v preprimárním vzdělávání. Teoretická část diplomové práce se zabývá v první ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV