• Analýza světelných efektů v atmosféře a ionosféře 

   Defence status: DEFENDED
   Paloncý, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Correlation properties of magnetosheath fluctuations 

   Defence status: DEFENDED
   Gutynska, Olga (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Název práce: Korelačí vlastnosti fluktuací v přechodové oblasti Autor: Olga Gutynská Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. e-mail address: Jana.Safrankova ...
  • Detekce polohy prachového zrna levitujícího v iontové pasti 

   Defence status: DEFENDED
   Vaverka, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
  • Laboratorní studium polní iontové emise z prachových zrn 

   Defence status: DEFENDED
   Jeřáb, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Title: Laboratory study of field ion emission from dust grains Author: Martin Jeřáb Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc., KFPP Abstract: Dust particles are ...
  • Magnetopauza: poloha, tvar a štruktúra 

   Defence status: DEFENDED
   Dušík, Štefan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   For studies of the solar wind-magnetosphere interaction, the magnetopause is a key region. Prediction of its location and knowledge of its structure in a broad range of upstream parameters are important for further progress ...
  • MHD discontinuities in the solar wind and their relation to processes in the Earth magnetosphere 

   Defence status: DEFENDED
   Goncharov, Oleksandr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Název práce: MHD discontinuity ve slunečním větru a jejich vztah k procesům v zemské magnetosféře Autor: Oleksandr Goncharov Katedra / Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu, MFF UK Vedoucí doktorské práce: Prof. RNDr. ...
  • Návrh detektoru pro měření parametrů plazmového prostředí v okolí Měsíce 

   Defence status: DEFENDED
   Ďurovcová, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Když se Měsíc nachází mimo oblast chvostu zemské magnetosféry, jeho povrch je přímo vystaven částicím přicházejícím ze Slunce. To je důsledkem skutečnosti, že lunární povrch není chráněn magnetickým polem globálního dosahu ...
  • Návrh systému detekce oscilací prachového zrna a jeho využití pro studium iontové emise 

   Defence status: DEFENDED
   Vaverka, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 9. 2008
  • Odprašování prachových zrn a jeho vazba na procesy v kosmickém prostoru. 

   Defence status: DEFENDED
   Vyšinka, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Title: Sputtering of dust grains and its consequences for space processes Author: Marek Vyšinka Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc., Department of Surface and ...
  • Odprašování prachových zrn a jeho vazba na procesy v kosmickém prostoru. 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vyšinka, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 11. 2018
   Název práce: Odprašování prachových zrn a jeho vazba na procesy v kosmickém prostoru Autor: Marek Vyšinka Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc., Katedra ...
  • Role of Magnetosheath Parameters on Magnetopause Processes 

   Defence status: DEFENDED
   Tkachenko, Oksana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Název práce: Vliv parametrů přechodové oblasti na procesy na magnetopauze Autor: Oksana Tkachenko Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. e-mail address: ...
  • Role of Magnetosheath Parameters on Magnetopause Processes 

   Defence status: RECOGNIZED
   Krupařová, Oksana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Předkládaná dizertační práce je zaměřena na dvě oblasti, jež jsou důležité pro interakci slunečního větru s zemskou magnetosférou: kasp ve vysokých geomagnetických šířkách a subsolární magnetopauza v nízkých šířkách. Průnik ...
  • Rychlé variace obsahu helia ve slunečním větru a jejich vztah k procesům na Slunci 

   Defence status: DEFENDED
   Ďurovcová, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   Helium může významně ovlivňovat dynamiku slunečního větru. Změny jeho relativního zastoupení jsou obvykle připisovány přechodům přes hranice přilehlých proudových trubic. Analýza dat z přístroje BMSW umístěného na družici ...
  • Solar Wind Discontinuities and their Interaction with the Bow Shock 

   Defence status: DEFENDED
   Koval, Andriy (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 2. 5. 2006
  • Studium morfologie zemské magnetosféry 

   Defence status: DEFENDED
   Paloncý, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   V předložené práci studujeme vnější hranici magnetosféry, magnetopauzu, její tvar a polohu. Magnetopauza je místo, kde dochází k vyrovnání tlaků, především dynamického tlaku slunečního větru a tlaku magnetického pole Země. ...
  • Turbulence in the solar wind from inertial to kinetic scales 

   Defence status: DEFENDED
   Pitňa, Alexander (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 9. 2019
   Sluneční vítr, proud supersonické plazmy ze sluneční korony, je ideálním prostředím ke studiu toků plazmatu s vysokými hodnotami Reynoldsova čísla. Turbulentní procesy, které řídí dynamiku tzv. inerciální oblasti turbulence-tj. ...
  • Variace obsahu helia ve slunečním větru 

   Defence status: DEFENDED
   Cagaš, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Práce představuje výsledky ročního měření variací obsahu iontů helia ve slunečním větru z přístroje BMSW na palubě družice SPEKTR-R. Přístroj BMSW byl vyvinut a postaven pro rychlé měření parametrů slunečního větru a dokáže ...
  • Vztah obsahu helia ve slunečním větru k procesům na Slunci 

   Defence status: DEFENDED
   Cagaš, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Rychlé změny relativního zastoupení helia ve slunečním větru jsou nejčastěji přisuzovány přechodům mezi tokovými trubicemi - tedy mezi proudy slunečního větru pocházejícími z různých míst ve sluneční koróně. Poslední studie ...
  • Změny parametrů slunečního větru v průběhu slunečního cyklu 

   Defence status: DEFENDED
   Turčičová, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   Statistical analysis of data from satellites that operate in the vicinity of the Sun can partly contribute to the elucidation of complex processes around the Sun. This thesis is devoted to a long-term statistical study of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV