• 60. až 80. léta v československé rockové hudbě - doba rozkvětu i zmaru 

   Solar, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   60. až 80. léta v československé rockové hudbě - doba rozkvětu i zmaru Bakalářská práce Abstrakt Bakalářská práce popisuje vztah mezi komunistickým režimem a tuzemskou rockovou scénou od jejích počátků až po pád totality. ...
  • Analýza českého a německého profesního sekundárního vzdělávání 

   Smetana, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 13. 2. 2014
   The bachelor thesis "Analysis of Czech and German secondary vocational education" deals with the educational systems in both countries, focusing on secondary vocational education. In the first part of the paper, educational ...
  • Analýza mediální reprezentace prezidentské volby ve Francii 2017 v denících MF Dnes a Právo 

   Vaníček, Bohumil (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   The French President election is always a highly watched event worldwide. The French president is one of the most influential European politics, stability of France is reflected in other parts of the European continent. ...
  • Analýza mediálních sdělení: Palachův týden 1989 

   Vacek, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Předkládaná práce analyzuje šest hlavních celostátních deníků, které vycházely v Československu v roce 1989. Sledovaným tématem analýzy jsou události tzv. Palachova týdne, které probíhaly v lednu roku 1989. Mezi hlavní ...
  • Analýza mediálního obrazu výstavby pohraniční bariéry na maďarsko-srbské hranici 

   Mildorfová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 4. 2. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou mediálního obrazu výstavby pohraniční bariéry na maďarsko-srbské hranici. Text se částečně věnuje kontextu a politickému rozměru události, hlavní částí je rozbor mediální reflexe ...
  • Česká média a veřejný euroskepticismus 

   Pavec, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 26. 6. 2015
   Diplomová práce Česká média a veřejný euroskepticismus zkoumá rámce veřejného euroskepticismu v české mediální a veřejné agendě. Teoreticky je zasazena do rámce nastolování agendy a rámcování, který nabízí vysvětlení, jakým ...
  • Česká reflexe kauzy Tymošenkové a její mediální ohlasy 

   Musilová, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   The main theme of this bachelor thesis is the media representation of the case of politician Yulia Tymoshenko in three selected printed daily newspapers - Czech papers Lidové noviny and Haló noviny and British paper The ...
  • Česko-německá spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa na příkladu Krajské vědecké knihovny v Liberci 

   Lenzová, Miroslava (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 2. 9. 2015
   Předložená práce se zabývá česko-německou spoluprací zvolené instituce Krajské vědecké knihovny v Liberci, nacházející se v Euroregionu Neisse - Nisa - Nysa. První část práce představuje Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, jako ...
  • Ekologické hnutí jako forma opozice v Německé demokratické republice 

   Kopecká, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
   Diplomová práce "Ekologické hnutí jako forma opozice v Německé demokratické republice" se zabývá problematikou formování a působení ekologického hnutí v prostředí totalitního režimu SED. Analýza se týká období od konce ...
  • Entwicklung der erneuerbaren Energien unter der Bundesregierung von Gerhard Schröder 1998-2005 

   Lohnertová, Daniela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 13. 2. 2014
   The aim of this work is to analyse the causes leading to the German 'green energy revolution'. The elections to the Bundestag in 1998 brought a significant change to the German political scene. By creating a coalition ...
  • Erste Generation der RAF in gewählten Medien 

   Janatková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 13. 2. 2014
   Bachelor thesis "First Generation of RAF in Selected Media" focuses on the doings of the first generation of the terrorist group Red Army Fraction in years 1970-77 a its reflection in the Czechoslovakian press. First part ...
  • Evropská politika SPD v době rudozelené koalice : profesionalizace, modernizace, odcizení 

   Malínek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá evropskou politikou SPD, nejstarší a největší levicové politické strany v Německu. Text se zaměřuje především na časové období let 1998 až 2005, kdy byla sociální demokracie pod vedením ...
  • Fenomén ostalgie v nových spolkových zemích SRN 

   Vágnerová, Vendula (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Tato práce pojednává o fenoménu ostalgie v nových spolkových zemích SRN. Jedná se o specifickou formu nostalgie po každodenním životě v NDR, která se stala základem retro stylu, postupem času rozšířeného do mnoha oblastí ...
  • Fenomén rokenrolové subkultury mládeže ve Spolkové republice Německo 

   Wiedermannová, Ida (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   This paper deals with the phenomenon of West German rock 'n' roll youth subculture. The aim is to assess the behaviour of these rock 'n' roll youth in relation to changes occurring during the process of modernization of ...
  • Historická reflexe holocaustu v americkém veřejném prostoru 

   Krausová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This bachelor's thesis deals with an evolution of historical reflection on the Holocaust in the north american society. It analyses perception of the Holocaust by American society. There is a premise that Americans connect ...
  • Hodnocení Edvarda Beneše v odlišných interpretacích přijetí Mnichovské dohody 

   Oraiqat, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Presented bachelor thesis examines different interpretations of accepting the Munich agreement and their influence on evaluation of the second president of Czechoslovakia Edvard Beneš. He was responsible for the foreign ...
  • Hudba a divadlo v nacistických ghettech a koncentračních táborech 

   Rataj, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
  • Komparace kontrolních institucí a financování veřejnoprávních médií v České republice a Rakousku 

   Havelka, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na financování a kontrolní instituce veřejnoprávních médií v Rakousku a České republice. Konkrétně jsou zkoumány Österreichischer Rundfunk a Česká televize s Českým rozhlasem. Tyto instituce ...
  • Kontroverze kolem administrativních budov Transgas v kontextu památkové ochrany architektury z dob socialismu 

   Pilařová, Zdislava (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Bakalářská práce se zabývá kauzou administrativních budov Transgas, která probíhala v letech 2015-2019. Transgas, nacházející se v Praze 2 na Vinohradské třídě, je v práci představen v kontextu vývoje československé ...
  • Masakry v Lidicích a Klakovské dolině - srovnání mediální reprezentace a historické reflexe 

   Jaroš, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   This thesis analyzes the tendencies in the press of given era and the development of social discussion on burning of Lidice village and Klak and Ostrý Gruň settlements through discourse-historical approach and other ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV