• 60. až 80. léta v československé rockové hudbě - doba rozkvětu i zmaru 

   Defence status: DEFENDED
   Solar, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   60. až 80. léta v československé rockové hudbě - doba rozkvětu i zmaru Bakalářská práce Abstrakt Bakalářská práce popisuje vztah mezi komunistickým režimem a tuzemskou rockovou scénou od jejích počátků až po pád totality. ...
  • Analýza českého a německého profesního sekundárního vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Smetana, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 13. 2. 2014
   The bachelor thesis "Analysis of Czech and German secondary vocational education" deals with the educational systems in both countries, focusing on secondary vocational education. In the first part of the paper, educational ...
  • Analýza mediální reprezentace prezidentské volby ve Francii 2017 v denících MF Dnes a Právo 

   Defence status: DEFENDED
   Vaníček, Bohumil (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   The French President election is always a highly watched event worldwide. The French president is one of the most influential European politics, stability of France is reflected in other parts of the European continent. ...
  • Analýza mediálních sdělení: Palachův týden 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Vacek, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Předkládaná práce analyzuje šest hlavních celostátních deníků, které vycházely v Československu v roce 1989. Sledovaným tématem analýzy jsou události tzv. Palachova týdne, které probíhaly v lednu roku 1989. Mezi hlavní ...
  • Analýza mediálního obrazu výstavby pohraniční bariéry na maďarsko-srbské hranici 

   Defence status: DEFENDED
   Mildorfová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 4. 2. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou mediálního obrazu výstavby pohraniční bariéry na maďarsko-srbské hranici. Text se částečně věnuje kontextu a politickému rozměru události, hlavní částí je rozbor mediální reflexe ...
  • Cenzura v české kinematografii v 70. letech 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
  • Česká média a veřejný euroskepticismus 

   Defence status: DEFENDED
   Pavec, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 26. 6. 2015
   Diplomová práce Česká média a veřejný euroskepticismus zkoumá rámce veřejného euroskepticismu v české mediální a veřejné agendě. Teoreticky je zasazena do rámce nastolování agendy a rámcování, který nabízí vysvětlení, jakým ...
  • Česká reflexe kauzy Tymošenkové a její mediální ohlasy 

   Defence status: DEFENDED
   Musilová, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Ústředním tématem předložené bakalářské práce je mediální reprezentace kauzy političky Julie Tymošenkové ve třech vybraných tištěných denících - českých Lidových novinách a Haló novinách a britském listu The Guardian v ...
  • Česko-německá spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa na příkladu Krajské vědecké knihovny v Liberci 

   Defence status: DEFENDED
   Lenzová, Miroslava (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 2. 9. 2015
   The presented thesis deals with the theme of Czech-German cooperatin of the chosen institution, The Regional Scientific Library in Liberec, which is located in the Euroregion Neisse - Nisa - Nysa associating region of the ...
  • Český a slovenský mediální obraz rozdělení Československa 

   Defence status: DEFENDED
   Kvítková, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Diplomová práce Český a slovenský mediální obraz rozdělení Československa zkoumá mediální reprezentaci rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku. Analyzuje tematické rámce článků na dané téma a jejich ...
  • Ekologické hnutí jako forma opozice v Německé demokratické republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
   Diplomová práce "Ekologické hnutí jako forma opozice v Německé demokratické republice" se zabývá problematikou formování a působení ekologického hnutí v prostředí totalitního režimu SED. Analýza se týká období od konce ...
  • Entwicklung der erneuerbaren Energien unter der Bundesregierung von Gerhard Schröder 1998-2005 

   Defence status: DEFENDED
   Lohnertová, Daniela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 13. 2. 2014
   Cílem této práce je analyzovat příčiny vedoucí k německé "energetické revoluci". Volby do Spolkového sněmu v roce 1998 znamenaly výraznou změnu na německé politické scéně. Vytvořením vládní koalice složené ze zástupců SPD ...
  • Erste Generation der RAF in gewählten Medien 

   Defence status: DEFENDED
   Janatková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 13. 2. 2014
   Bakalářská práce První generace RAF ve vybraných médiích se zabývá činností převážně první generace teroristické skupiny Frakce Rudé armády v letech 1970-1977 a jejím odrazem v československém tisku. První část se věnuje ...
  • Evropská politika SPD v době rudozelené koalice : profesionalizace, modernizace, odcizení 

   Defence status: DEFENDED
   Malínek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   This thesis deals with European policy of the SPD, the oldest and biggest German left-wing political party. The main focus is on time period from 1998 to 2005, when Gerhard Schröder's government was in power. The aim of ...
  • Fenomén ostalgie v nových spolkových zemích SRN 

   Defence status: DEFENDED
   Vágnerová, Vendula (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   This thesis deals with the phenomenon of ostalgie in the new federal states of FRG. This is a specific form of nostalgia for everyday life in the GDR, which became a basis for a retro style, later expanded into many areas ...
  • Fenomén rokenrolové subkultury mládeže ve Spolkové republice Německo 

   Defence status: DEFENDED
   Wiedermannová, Ida (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   This paper deals with the phenomenon of West German rock 'n' roll youth subculture. The aim is to assess the behaviour of these rock 'n' roll youth in relation to changes occurring during the process ...
  • Historická reflexe holocaustu v americkém veřejném prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Krausová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This bachelor's thesis deals with an evolution of historical reflection on the Holocaust in the north american society. It analyses perception of the Holocaust by American society. There is a premise that Americans connect ...
  • Hodnocení Edvarda Beneše v odlišných interpretacích přijetí Mnichovské dohody 

   Defence status: DEFENDED
   Oraiqat, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Presented bachelor thesis examines different interpretations of accepting the Munich agreement and their influence on evaluation of the second president of Czechoslovakia Edvard Beneš. He was responsible for the foreign ...
  • Hudba a divadlo v nacistických ghettech a koncentračních táborech 

   Defence status: DEFENDED
   Rataj, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
  • Komparace kontrolních institucí a financování veřejnoprávních médií v České republice a Rakousku 

   Defence status: DEFENDED
   Havelka, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na financování a kontrolní instituce veřejnoprávních médií v Rakousku a České republice. Konkrétně jsou zkoumány Österreichischer Rundfunk a Česká televize s Českým rozhlasem. Tyto instituce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV