• Algebraické nerovnice nad reálnými čísly 

   Defence status: DEFENDED
   Raclavský, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Tato práce zkoumá semialgebraické množiny, tedy množiny definované jako konečná sjednocení řešení konečné soustavy polynomiálních nerovnic. Předsta- víme koncept válcového rozkladu, který využijeme jako nástroj pro sestrojení ...
  • Algebraicko-geometrické kódy a Gröbnerovy báze 

   Defence status: DEFENDED
   Heglasová, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 5. 2013
   V této diplomové práci představíme algebraicko-geometrické kódy (AG kódy). Kromě základních definicí a tvrzení z teorie algebraické geometrie a AG kódů popíšeme způsob kódování, těch které mají netriviální grupu permutačních ...
  • Algoritmický přístup k resolventám v teorii reprezentací 

   Defence status: DEFENDED
   Ivánek, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   V této práci popisujeme algoritmus na hledání projektivní resolventy a mi- nimální projektivní resolventy v teorie reprezentací konečně-dimenzionálních al- geber. V našem případě konečně-dimenzionální algebrou je KQ /I, ...
  • Algoritmy dokazující prvočíselnost 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlů, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 6. 2016
   Cílem práce je seznámit čtenáře s různými algoritmy pro dokazování prvočíselnosti spolu s použitím některých těchto algoritmů v praxi. Práce je za- měřena na Goldwasser-Killianův test, jehož výstupem je certifikát, který ...
  • Algoritmy v teorii reprezentací 

   Defence status: DEFENDED
   Trunkát, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 9. 2013
   Práce se zabývá implementací algoritmu pro nalezení generátoru skoro štěpitelných posloupností nerozložitelného a neprojektivního modulu algebry cest nad konečným toulcem. Algoritmus je zde implementován v algebraickém ...
  • Aplikace Gröbnerových bází v kryptografii 

   Defence status: DEFENDED
   Fuchs, Aleš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Název práce: Aplikace Gröbnerových bází v kryptografii Autor: Aleš Fuchs Katedra: Katedra algebry Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jan Št'ovíček Ph.D., Katedra algebry Abstrakt: V této práci studujeme přípustná uspořádání a ...
  • Applications of algebraic geometry in mathematical contests 

   Defence status: DEFENDED
   Olšák, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 6. 2022
   The thesis presents different algebraic approaches to solving high school geometry problems. In particular, it shows the use of circle pencils, Desargues involution, the Method of Animation, and elliptic curves. It contains ...
  • The classical McKay correspondence 

   Defence status: DEFENDED
   Menčík, Matouš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   McKayova korespondence je zajímavé spojení mezi mnoha oblastmi matematiky. Spo- jujícím prvkem McKayovy korespondence je speciální třída grafů zvaných Dynkinovy diagramy. V této práci se budeme věnovat klasické McKayově ...
  • Cohen-Macaulay modules over simple singularities 

   Defence status: DEFENDED
   Zhang, Yifan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 3. 2. 2022
   The thesis is focused on the maximal Cohen-Macaulay modules over simple singular- ities. Previous results on the topic are summarised, and in particular it is shown that a hypersurface is MCM-finite if and only if it is a ...
  • Counting the points on elliptic curves over finite fields 

   Defence status: DEFENDED
   Eržiak, Igor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   The goal of this thesis is to explain and implement Schoof's algorithm for counting points on elliptic curves over finite fields. We start by defining elliptic curve as a set of points satisfying certain equation and ...
  • Dekódování Reed-Solomonových a BCH kódů 

   Defence status: DEFENDED
   Divišová, Ludmila (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
  • Eliptické křivky nad konečnými tělesy 

   Defence status: DEFENDED
   Beran, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   In this thesis, we study the theory of elliptic curves, with the main focus on elliptic curves over finite fields. We present basic theory, taking several technical aspects into consideration (singularity of the curve, ...
  • Elliptic Curves and Diophantine Equations 

   Defence status: DEFENDED
   Klepáč, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Pro danou rovnici f(x, y) = 0, kde f je polynom dvou proměnných s racionálními koeficienty a stupně nižšího nebo rovného třem, budeme studovat vlastnosti množiny jejích racionálních řešení. Ukážeme, že je-li f ireducibilní ...
  • Invariant theory for finite groups 

   Defence status: DEFENDED
   Žurav, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   Hlavným cieľom tejto práce je podať patričný úvod do teórie invariantov pre konečné grupy. Našu charakterizáciu začneme pri symetrických polynómoch a ich základných vlastnostiach. Študujeme najmä okruh symetrických polynómov ...
  • Jak poznat prvoideál? 

   Defence status: DEFENDED
   Stejskal, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Formulujeme algoritmus rozpoznávající prvoideály v okruhu polynomů s koeficienty z určitých okruhů. Jako hlavní nástroj k počítání s ideály používáme metodu Gröbnerových bází. Předvedeme analogii Buchber- gerova algoritmu ...
  • Komplexní algebraické křivky 

   Defence status: DEFENDED
   Zvěřina, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Práce popisuje vztah mezi algebraickými křivkami a Riemannovými plochami. Za- vedeme Weierstrassovu ℘-funkci a dokážeme některé její vlastnosti. Dále nahlédneme, že každou komplexní algebraickou křivku lze chápat jako ...
  • Lineární kódy nad okruhy 

   Defence status: DEFENDED
   Kobrle, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zaměřuje na speciální typ okruhů nazývaný algebry cest s cílem definovat a popsat lineární kódy nad těmito okruhy. Algebra cest je definována pomocí grafické struktury tak zvaných quiverů, jejich ...
  • Modulární a p-adické kódy 

   Defence status: DEFENDED
   Sobotka, Miloslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 5. 2013
   Název práce: Modulární a p-adické kódy Autor: Bc. Miloslav Sobotka Katedra: Katedra algebry Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D., Katedra algebry, MFF UK Abstrakt: Cílem práce bylo studium modulárních kódů ...
  • Modules over string algebras 

   Defence status: DEFENDED
   Löwit, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   Cı́lem této práce je prozkoumat kategorie modulůnad takzvanými řetězcovými algebrami. Přitom se předevšı́m budeme soustředit na porozuměnı́ kotorznı́m párům v těchto kategoriı́ch, jejichž pochopenı́ se ...
  • Nekomutativní Gröbnerovy báze 

   Defence status: DEFENDED
   Požárková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 11. 2. 2016
   V předložené práci definujeme nekomutativní Gröbnerovy báze, včetně potřebných základů nekomutativní algebry a pojmu přípustné uspořádání. Je zde představena nekomutativní varianta Buchbergerova algoritmu a podrobně studována ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV