• Diverzita a ekologie vláknitých spájivých zelených řas 

   Defence status: DEFENDED
   Strouhalová, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Vláknité spájivé řasy jsou kosmopolitně rozšířené. Obývají často nestabilní sladkovodní stanoviště jako například dočasně zavodněné příkopy nebo kaluže z tajícího sněhu. Výskyt v takovémto prostředí obnáší nutnost čelit ...
  • Diverzita a rozšíření druhového komplexu Euastrum humerosum / didelta (Desmidiales) 

   Defence status: DEFENDED
   Kupčíková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   From 23 European and North American strains Euastrum humerosum/didelta species complex (Desmidiales) I have obtained 3 lineages in molecular marker trnGucc group II intron. I did not acquire significant and homogenous ...
  • Diverzita a rozšíření druhového komplexu Euastrum humerosum / didelta (Desmidiales) 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kupčíková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 9. 2018
   Z 23 evropských a severoamerických kmenů druhového komplexu Euastrum humerosum/didelta (Desmidiales) jsme získali 3 evoluční linie v molekulárním markeru trnGuuc intronu (druhého typu). U SSU intronu jsme nezískali ...
  • Diverzita druhového komplexu Micrasterias papillifera / M. radiosa (Desmidiales) 

   Defence status: DEFENDED
   Trumhová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá diverzitou druhového komplexu Micrasterias papillifera/ M. radiosa (Desmidiales). Oba druhy patří mezi obyvatele ohrožených rašelinných biotopů a jsou také využívány v biomonitoringu. Záznamy ...
  • Diverzita vláknitých sladkovodních řas a faktory ovlivňující dynamiku jejich společenstev 

   Defence status: DEFENDED
   Hadravová, Anna-Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Tato bakalářská práce shrnuje poznatky z doposud publikovaných prací, jež se zabývají ekologií společenstev vláknitých řas. Pozornost je věnována závislosti složení řasových společenstev na jejich sezónní dynamice, faktorech ...
  • Diverzita, rozšíření, fylogeneze a ekologie rodu Micrasterias (Desmidiales) 

   Defence status: DEFENDED
   Trumhová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   Zástupci rodu Micrasterias patří k jedněm z nejkrásnějších organismů. Díky svému mimořádně zajímavému tvaru přitahuje pozornost odborníků i amatérských přírodovědců již skoro 200 let. Tato práce shrnuje dosavadní poznatky ...
  • Houboví parazité jako faktor ovlivňující dynamiku společenstev mikrořas 

   Defence status: DEFENDED
   Rosa, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Tato bakalářská práce se zabývá houbovými parazity, kteří jsou jedním z významných faktorů ovlivňujících dynamiku společenstev mikrořas. Shrnuji zde především poznatky o parazitech ze skupin Oomycota a Chytridiomycota, ...
  • Kryptická a pseudokryptická diverzita spájivých zelených řas (Zygnematophyceae) 

   Defence status: DEFENDED
   Kupčíková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Tato bakalářská práce shrnuje nejpoužívanější druhové koncepty ve třídě Zygnematophyceae. Bude představena tato skupina řas, a v molekulární fylogenetice používané molekulární markery. Nejasnosti v taxonomii při definování ...
  • Prostorová a sezónní dynamika fytobentosu 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
  • Rozšíření, diverzita a ekologie bentických krásivek na lokálním prostorovém měřítku 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Souhrn Důležitou složkou diverzity protistních společenstev je kromě prostorové heterogenity také časová variabilita. Prostorová a časová variabilita společenstev mikrofytobentosu stojatých vod je často značná a pozorovatelná ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV