Now showing items 1-20 of 59

  • Analýza efektivity výdajů na kulturu obcí v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Holušová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   The aim of this study is to assess local expenditures on the culture of municipalities in the Czech Republic and the effect of the exogenous variables on its level. The thesis analyses the efficiency for 205 Czech ...
  • Analýza potřeb uživatelek návykových látek v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Hubínková, Markéta (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Hlavním tématem diplomové práce jsou ženy - uživatelky návykových látek. Jsou zde zmapovány studie zabývající se touto skupinou, definována specifika užívání nelegálních návykových látek u žen, gender problematika a jsou ...
  • Analýza rizikových faktorů užívání návykových látek u dětí z dětských domovů měřených pomocí dotazníku SURPS 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Tereza (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
  • Analýza rizikových faktorů užívání návykových látek u dětí z dětských domovů v Jižních Čechách měřených pomocí dotazníku SURPS 

   Defence status: DEFENDED
   Majerová, Jiřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 1. 2012
  • Baumolova nákladová choroba v českých regionálních divadlech s operním provozem 

   Defence status: DEFENDED
   Poláček, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Tato práce se zabývá studiem výskytu Baumolovy nákladové choroby v kontextu českých regionálních divadel s operním provozem. Práce je rozdělena do teoretického a empirického oddílu. Teoretický oddíl se zabývá Baumolovým ...
  • Charakteristika dětí a dospívajících v ambulantní adiktologické léčbě 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   VÝCHODISKA - U dětí a mladistvých, které navštěvují Ambulanci dětské a dorostové adiktologie, nebylo doposud popsáno prostředí, z něhož pocházejí. Práce se zabývá popisem různých aspektů života těchto klientů. CÍLE - Cílem ...
  • Demand for Non-Residential Parking in Prague 

   Defence status: DEFENDED
   Šarboch, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 9. 6. 2020
   Parking is an important issue of everyday life. Nowadays, as the amount of cars is rising, to find a free parking space is paramount. There are issues such as cruising for parking and parking spillovers, which need to be ...
  • Dítě jako motivace k abstinenci u drogově závislých matek 

   Defence status: DEFENDED
   Šulcová, Iva (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 1. 2014
   diplomové práce: Východiska: Téma drogové problematiky uživatelek - matek se stává stále více aktuální. Specifičnost ženské skupiny na drogové scéně je dána problémy spojenými s těhotenstvím a mateřstvím, rozdílnými ...
  • Dostupnost alkoholu pro děti a mladistvé v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Špinar, Vojtěch (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 6. 2020
   Východiska: Užívání alkoholu mezi mladistvými je častým patologickým jevem na celém světě. V nesnadném období dospívání jsou jedinci vystaveni prvním experimentům s ním a riskují negativní důsledky na svém zdravém vývoji, ...
  • Drogově závislé matky v Terapeutické komunitě Karlov a význam pocitu viny ve výchově dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Kubištová, Natálie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   Background: Women with substance abuse problems have distinctive features and face many difficulties arising from their gender specificities. Among them, motherhood is significantly represented, which, combined with the ...
  • The Economic Impact of the COVID-19 Pandemic in Chinese Cities: What Can We Learn from the SARS Pandemic? 

   Defence status: DEFENDED
   Zhang, Yueyue (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 26. 1. 2022
   Using the quarterly and monthly data of ten representative cities in China from December 2000 to June 2021, this thesis describes the impact of COVID-19 on the urban economy, import and export, and quantifies the impact ...
  • The Effect of Cultural and Natural Heritage on Tourism Attractiveness in Slovakia 

   Defence status: DEFENDED
   Kling, Alexander (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   The Effect of Cultural and Natural Heritage on Tourism Attractiveness in Slovakia Abstract This thesis questions a traditional understanding of cultural and natural heritage as two of the main determinants of tourism ...
  • The Effect of Exogenous Revenue Shocks on Local Public Spending: The Case of Czech Municipalites 

   Defence status: DEFENDED
   Hrtková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Táto diplomová práca sa zameriava na analýzu vplyvu exogénnych šokov, pozitívnych aj negatívnych, do príjmov obcí v Českej Republike na ich výdavky. Bližšie sa venuje tiež rôznym reakciám rôznych politických strán na tieto ...
  • The Effect of Local Policy on Local Parliamentary-Election Results 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   The thesis examines the relationship between the local policy and local parliamentary election results in Czech municipalities of extended scope from 1997 to 2013. We study the election cycle in subsidies and the impact ...
  • The Effect of Socio-Demographic Factors on Consumer Trends in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 8. 6. 2021
   Práce zkoumá potenciální vlivy různých socio-demografických determinantů na spotřebitelské trendy na českém trhu v rozmezí let 2009-2019. Používáme data od agentury Median, s.r.o., která provádí výzkum spotřebního chování ...
  • Efficiency Analysis of Grammar Schools in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Červenková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   This thesis aims to assess the technical efficiency of grammar schools in the Czech Republic. We analyze a sample of 263 grammar schools (out of 362) and use data of cohort that graduated in 2012. We adopt a two-stage ...
  • Evaluace spokojenosti klientů kontaktních center ve Zlínském kraji, v kontextu pandemie COVID-19 

   Defence status: DEFENDED
   Hanáková, Karla (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 6. 2022
   ITRODUCTION: Worldwide pandemic COVID-19 and enforcement of restriction measurements necessary to limit the virus spreading in area of public health has affected entire aspects of modern life and impacted inter alia also ...
  • Evaluace spokojenosti klientů s nabízenými službami kontaktního s poradenského centra Stage 5 

   Defence status: DEFENDED
   Smetanová, Simona (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   diplomové práce: Východiska: Analýza spokojenosti klientů se službami kontaktního centra je jedním z důležitých nástrojů pro získání zpětné vazby na nabízené služby kontaktního centra i na intervence ze strany zaměstnanců. ...
  • Evaluace spokojenosti klientů s terénním programem No Biohazard 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kristýna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   Background: In this work, I deal with adequacy of services and needs of clients within the No Biohazard program. The purpose of the evaluation is important particularly for directors and program managers. It is the directors ...
  • Evaluace spokojenosti klientů Terénního programu SANANIM s projektem Sanitka 

   Defence status: DEFENDED
   Limpouchová, Markéta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
   Background: The satisfaction evaluation is method of obtaining feedback on the services provided by the Sananim field program within the Sanitka project. It provides clients with the opportunity to "share" their experience ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV