• Bezdomovectví seniorů - příčiny a východiska 

   Defence status: DEFENDED
   Rosenbergová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   The main subject of this theses is the homelessness of the elderly people. The thesis focuses on explaining causes as well as potential ways out of homelessness. The thesis considers welfare services in Prague. The theoretical ...
  • Dostupnost sociálních a návazných služeb pro osoby bez přístřeší na Klatovsku 

   Defence status: DEFENDED
   Makrlíková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   Cílem předložené diplomové práce ,,Dostupnost sociálních a návazných služeb pro osoby bez přístřeší na Klatovsku" je zjistit reálnou dostupnost služeb na Klatovsku a informovanost osob bez přístřeší o možnostech pomoci. ...
  • Etika ve vybraných oblastech ekonomie a její dopad na sociální oblast 

   Defence status: DEFENDED
   Rogožan, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Etika ve vybraných oblastech ekonomie a její dopad na sociální oblast. Diplomová práce se zabývá významem etiky v ekonomii a její reflexí v sociálním státě. Cílem je představit a kriticky zhodnotit ekonomické principy. ...
  • Faktory vedoucí k započetí dráhy oběti obchodování s lidmi 

   Defence status: DEFENDED
   Michálková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   This thesis is focused on the topic of human trafficking. The main aim is to find out the internal factors leading a person to become a victim of human trafficking. The term human trafficking is explained from many points ...
  • Integrace dospívajících Vietnamců v Ústeckém kraji 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Mrázková, Miriam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Tato práce je zaměřena na míru integrace dospívajících jedinců Vietnamského původu v Ústeckém kraji. Záměrně je vybrán jen jeden kraj z důvodu zúžení zkoumané oblasti, a to kraj Ústecký. V tomto kraji je výskyt vysoké ...
  • Integrace dospívajících Vietnamců v Ústeckém kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázková, Miriam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   This thesis examines the integration of adolescents of Vietnamese origin in the Ústí nad Labem region. For my research I chose a region with high unemployment, in which there are large Vietnamese and Roma minorities. The ...
  • Integrace osob se zrakovým postižením na trh práce - projekt "Jak uspět na trhu práce" 

   Defence status: DEFENDED
   Pojslová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   POJSLOVÁ, Klára. Integration of Visually Handicapped People in the Labour Market - project "How to Succeed in the Labour Market". Praha: Philosophical Faculty, Charles University, 2011, 84 pp. Master's Thesis. The thesis ...
  • Komplexnost a návaznost sociálních služeb pro jedince se zdravotním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Lelková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Klíčová slova: Zdravotní postižení, mentální retardace, sociální služby, komplexnost, návaznost, dostupnost. Abstrakt Cílem diplomové práce je zmapovat potřeby osob se zdravotním postižením se zaměřením na osoby s mentální ...
  • Komunitní práce s imigranty 

   Defence status: DEFENDED
   Adamcová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 2. 2018
   The thesis aims to look into the possibilities for the use of community work in the process of immigrant's integration into the society. The community work as an instrument of social work serves as a mean for building ...
  • Komunitní práce v církvích 

   Defence status: DEFENDED
   Mičková, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 6. 2. 2020
   This bachelor thesis covers the topic of community work in churches and aims to show how we can use community work in an ecclesiastical environment, which values community work brings to the ecclesiastical environment and ...
  • Motivace dobrovolníků v domovech pro seniory na území Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Míčková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Volunteers are an important part of everyday life in homes for the elderly. The aim of this thesis is to determine how the volunteers are appreciated, as are volunteers motivated and what is the feedback to their activities. ...
  • Možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením ve venkovském regionu 

   Defence status: DEFENDED
   Tesařová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá možnostmi pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením ve venkovském regionu. Přibližuje konkrétní možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Chrudimském regionu, a to především ...
  • Možnosti sociálního podnikání na Podřipsku 

   Defence status: DEFENDED
   Rážek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Diplomová práce "Možnosti sociálního podnikání na Podřipsku" se v úvodní části obecně zabývá teorií sociální ekonomiky a jejími podobami v podmínkách Evropy a České republiky. Druhá část práce analyzuje možnosti zaměstnávání ...
  • Možnosti uplatnění osob se záznamem v Rejstříku trestů na trhu práce 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Tato práce má za cíl popsat a zhodnotit možnosti pracovního uplatnění osob se záznamem v Rejstříku trestů. Teoretická část je věnována problematice nezaměstnanosti obecně. Zde jsou popsány sociální a psychologické aspekty ...
  • Možnosti zaměstnatelnosti lidí s duševním onemocněním na trhu práce v Turnově a okolí 

   Defence status: DEFENDED
   Dudová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   The bachelor thesis outlines the opportunity to find an employment in Turnov and its surroundings for people suffering from mental illness. The area of mental health and illness, stigmatisation in employment, unemployment, ...
  • Možnosti zaměstnání osob bez domova 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Zimová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 2. 2018
   (česky) Diplomová práce pojednává o problematice integrace osob bez domova na pracovní trh. Lidé žijící na ulici ztrácí po určité době pracovní návyky, sociální kontakty a motivaci pro změnu své situace. Hlavním cílem práce ...
  • Možnosti zaměstnání osob bez domova 

   Defence status: DEFENDED
   Zimová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The diploma thesis deals with the issue of integrating homeless people into the labor market. People living on the street lose working habits, social contacts and motivation to change their situation after a certain period ...
  • Nezamestnanosť na východnom Slovensku v perspektíve komunitnej práce 

   Defence status: DEFENDED
   Takáčová, Bibiana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   V lokalite východného Slovenska je v rokoch po prevrate po roku 1989 a vzniku samostatného Slovenského štátu najvyššia miera dlhodobej nezamestnanosti vrámci štátov Európskej únie. V súčastnom období po ekonomickej kríze ...
  • Občanská participace na věcech veřejných a její dopady na rozvoj lokality. Případová studie z regionu Litoměřicka 

   Defence status: DEFENDED
   Charvátová, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   This thesis deals with the topic of civic participation in society and how participation this society develops and influences. The theoretical part is concerned with explaining the concepts, history and general knowledge ...
  • Osoby bez přístřeší s opakovaným návratem do sociálních služeb 

   Defence status: DEFENDED
   Pouchová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   This thesis concerns repeated returns of homeless people to social services. The theoretical part focuses on the description and the problem areas of homeless people, cultural-historical development of homelessness in Czech ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV