• Bezdomovectví seniorů - příčiny a východiska 

   Rosenbergová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Bakalářská práce se snaží o osvětlení příčin a možných východisek ze situace bezdomovství u osob v seniorském věku, popřípadě se tomuto věku blížícím. Práce se soustředí na možnosti bezdomovců seniorů z hlediska sociálních ...
  • Dostupnost sociálních a návazných služeb pro osoby bez přístřeší na Klatovsku 

   Makrlíková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   Cílem předložené diplomové práce ,,Dostupnost sociálních a návazných služeb pro osoby bez přístřeší na Klatovsku" je zjistit reálnou dostupnost služeb na Klatovsku a informovanost osob bez přístřeší o možnostech pomoci. ...
  • Etika ve vybraných oblastech ekonomie a její dopad na sociální oblast 

   Rogožan, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Etika ve vybraných oblastech ekonomie a její dopad na sociální oblast. Diplomová práce se zabývá významem etiky v ekonomii a její reflexí v sociálním státě. Cílem je představit a kriticky zhodnotit ekonomické principy. ...
  • Faktory vedoucí k započetí dráhy oběti obchodování s lidmi 

   Michálková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   This thesis is focused on the topic of human trafficking. The main aim is to find out the internal factors leading a person to become a victim of human trafficking. The term human trafficking is explained from many points ...
  • Integrace dospívajících Vietnamců v Ústeckém kraji 

   Mrázková, Miriam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Tato práce zkoumá integraci dospívajících vietnamského původu v Ústeckém kraji. Pro svůj výzkum jsem zvolila kraj s vysokou nezaměstnaností, v němž žije početná vietnamská a romská menšina. Cílem práce je tedy zjistit, jak ...
  • Integrace dospívajících Vietnamců v Ústeckém kraji 

   Mrázková, Miriam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Tato práce je zaměřena na míru integrace dospívajících jedinců Vietnamského původu v Ústeckém kraji. Záměrně je vybrán jen jeden kraj z důvodu zúžení zkoumané oblasti, a to kraj Ústecký. V tomto kraji je výskyt vysoké ...
  • Integrace osob se zrakovým postižením na trh práce - projekt "Jak uspět na trhu práce" 

   Pojslová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   POJSLOVÁ, Klára. Integrace osob se zrakovým postižením na trh práce - projekt "Jak uspět na trhu práce". Praha: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, 2011. 84 s. Diplomová práce. Předkládaná diplomová práce s názvem ...
  • Komplexnost a návaznost sociálních služeb pro jedince se zdravotním postižením 

   Lelková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Klíčová slova: Zdravotní postižení, mentální retardace, sociální služby, komplexnost, návaznost, dostupnost. Abstrakt Cílem diplomové práce je zmapovat potřeby osob se zdravotním postižením se zaměřením na osoby s mentální ...
  • Komunitní práce s imigranty 

   Adamcová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 2. 2018
   Tato diplomová práce usiluje o prozkoumání možností využití komunitní práce v procesu integrace cizinců do společnosti. Komunitní práce jako nástroj sociální práce napomáhá k budování vzájemných vazeb v rámci komunity, ...
  • Motivace dobrovolníků v domovech pro seniory na území Prahy 

   Míčková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Dobrovolníci jsou důležitou součástí každodenního života v domovech pro seniory. Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem jsou dobrovolníci oceňováni, jak jsou k dobrovolnictví motivováni a jakou mají zpětnou vazbu ke ...
  • Možnosti sociálního podnikání na Podřipsku 

   Rážek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Diplomová práce "Možnosti sociálního podnikání na Podřipsku" se v úvodní části obecně zabývá teorií sociální ekonomiky a jejími podobami v podmínkách Evropy a České republiky. Druhá část práce analyzuje možnosti zaměstnávání ...
  • Možnosti uplatnění osob se záznamem v Rejstříku trestů na trhu práce 

   Novotná, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   This thesis' aim is to describe and assess employment opportunities of people with a criminal record. The theoretical part deals with the phenomenon of unemployment in general. The social and psychological aspects of the ...
  • Možnosti zaměstnatelnosti lidí s duševním onemocněním na trhu práce v Turnově a okolí 

   Dudová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Bakalářská práce vymezuje duševní nemoc a nastiňuje možnosti, které mají lidé s duševním onemocněním na trhu práce ve městě Turnově a jeho okolí. V bakalářské práci bude vymezena oblast duševního zdraví a nemoci, stigmatizace ...
  • Možnosti zaměstnání osob bez domova 

   Zimová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 2. 2018
   (česky) Diplomová práce pojednává o problematice integrace osob bez domova na pracovní trh. Lidé žijící na ulici ztrácí po určité době pracovní návyky, sociální kontakty a motivaci pro změnu své situace. Hlavním cílem práce ...
  • Možnosti zaměstnání osob bez domova 

   Zimová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Diplomová práce pojednává o problematice integrace osob bez domova na pracovní trh. Lidé žijící na ulici ztrácí po určité době pracovní návyky, sociální kontakty a motivaci pro změnu své situace.
 Hlavním cílem práce je ...
  • Nezamestnanosť na východnom Slovensku v perspektíve komunitnej práce 

   Takáčová, Bibiana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   V lokalite východného Slovenska je v rokoch po prevrate po roku 1989 a vzniku samostatného Slovenského štátu najvyššia miera dlhodobej nezamestnanosti vrámci štátov Európskej únie. V súčastnom období po ekonomickej kríze ...
  • Občanská participace na věcech veřejných a její dopady na rozvoj lokality. Případová studie z regionu Litoměřicka 

   Charvátová, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   Diplomová práce se zabývá tématem občanské participace ve společnosti a tím, jak tato participace danou společnost rozvíjí a ovlivňuje. Teoretická část se zaobírá vysvětlením příslušných pojmů, historií a obecnými poznatky, ...
  • Osoby bez přístřeší s opakovaným návratem do sociálních služeb 

   Pouchová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá opakovanými návraty osob bez přístřeší do sociálních služeb. Teoretická část se zaměřuje na popis a na problematické oblasti osob bez přístřeší, kulturně- historický vývoj bezdomovectví v Českých ...
  • Partnerství veřejné správy a občanského sektoru při řešení sociálních problémů v lokalitách 

   Kratochvílová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Bakalářská práce "Partnerství veřejné správy a občanského sektoru při řešení sociálních problémů v lokalitách" pojednává o možnostech a reálné spolupráci veřejné správy a neziskových organizací poskytujících služby v ...
  • Perspektiva uplatnění lidí se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce 

   Janáčová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   The thesis is focused on the employment of persons with disabilities in the open labour market. The concepts related to disability and handicap have been dealt in the theoretical part as so as the importance of employment ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV