• Adaptace terestrických členovců k jeskynnímu prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Rothová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 31. 5. 2021
   Every living things on our planet is adapted to the environmen it inhabitst, and a number of factors affect its overall appearance and behaviour. This is especially true for organisms living in environments with extreme ...
  • Biogeografie arachnofauny Alp 

   Defence status: DEFENDED
   Šilhavá, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 6. 2016
   Tato bakalářská práce přináší souhrnný přehled o biogeografii arachnofauny Alp. Věnuje se pěti řádům pavoukovců, které se v Alpách vyskytují, konkrétně štírům (Scorpiones), štírkům (Pseudoscorpiones), štírenkám (Palpigradi), ...
  • Diverzita a rozšíření štírů (Arachnida: Scorpiones) 

   Defence status: DEFENDED
   Plíšková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Předkládaná bakalářská práce se věnuje otázce druhové rozmanitosti a biogeografii řádu Scorpiones. V rámci tohoto zaměření je nastíněna základní problematika a hlavní rozkol ve vyšší klasifikaci štírů, která v současné ...
  • Diverzita sekáčů (Arachnida: Opiliones) Evropy 

   Defence status: DEFENDED
   Hiřman, Matyáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Tato bakalářská práce přináší souhrnný popis diverzity sekáčů (Arachnida: Opiliones) v Evropě. Celkově se v Evropě uvádí výskyt 459 druhů z 10 čeledí všech čtyř rozlišovaných podřádů. Evropa patří v současné době k nejlépe ...
  • Diverzita štírků (Arachnida: Pseudoscorpiones) Evropy 

   Defence status: DEFENDED
   Kotrbová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Cílem této práce je popsat diverzitu štírků (Pseudoscorpiones) v Evropě. Evropa je v rámci řádu štírci nejlépe prozkoumaným kontinentem na světě. To je dáno dlouhodobou tradicí ve výzkumu štírků. Zaznamenáno bylo do roku ...
  • Evoluční dynamika NORů řádu štírků (Arachnida: Pseudoscorpiones) 

   Defence status: DEFENDED
   Šilhavá, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   From the karyological point of view, pseudoscorpions are still a little known organisms. Until now, karyotypes of only 61 species from eight families were described, while the distribution of the nucleolar organizers is ...
  • Evoluční dynamika rDNA klastrů u členovců s holocentrickými chromozomy 

   Defence status: DEFENDED
   Tymich, Alexandr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   Nowadays, rDNA clusters displayed by fluorescence in situ hybridization (FISH) are one of the standard cytogenetic markers used to identify chromosome homology, allowing the determination of mechanisms and possible rate ...
  • Karyotypová diferenciace sekáčů podřádu Cyphophthalmi (Arachnida: Opiliones) na Balkáně 

   Defence status: DEFENDED
   Hiřman, Matyáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
  • Karyotypová diferenciace štírů rodu Euscorpius (Scorpiones: Euscorpiidae) v Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Předkládaná práce si dává za cíl předložit charakteristiku karyotypů štírů z rodu Euscorpius. Rod Euscorpius je typickým zástupcem štírů v Evropě. Jeho výskyt je široký téměř po celé jižní Evropě. Do dnešní doby se uvádí ...
  • Karyotypová evoluce skupiny Dictyoptera 

   Defence status: DEFENDED
   Jankásek, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Diploidní počty chromosomů a komentář k jejich morfologii pro 107 druhů řádu Mantodea ♂ - , 126 druhů skupiny "Blattaria" ♂ - a 84 druhů skupiny Isoptera ♂ - této bakalářské práci s meiotickému dělení a chromosomovým ...
  • Karyotypová evoluce štírků rodu Chthonius (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) v oblasti Alp 

   Defence status: DEFENDED
   Kotrbová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce přináší cytogenetickou a molekulárně fylogenetickou analýzu 13 (respektive 15) druhů štírků rodu Chthonius z oblasti Alp. Studovaný materiál zahrnuje celkem tři podrody Chthonius (Chthonius), Chthonius ...
  • Karyotypová evoluce štírů podrodu Euscorpius (Alpiscorpius) v oblasti Alp 

   Defence status: DEFENDED
   Plíšková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Vysokohorské systémy jsou považovány za důležité oblasti pro divergenci a speciaci místní bioty. Topograficky členitá pohoří v řadě případů silně ovlivnila evoluci různých živočišných i rostlinných taxonů. Alpy jakožto ...
  • Karyotypová evoluce švábů podčeledi Oxyhaloinae 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 17. 09. 2022
   Jankásek, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   Švábi afrotropické podčeledi Oxyhaloinae (Blattodea: Blaberidae) jsou známi především díky chovatelsky populárním madagaskarským syčivým švábům. Evoluční vztahy a cytogenetické charakteristiky vnitřních linií této skupiny ...
  • Karyotypová variabilita sekáčů čeledi Nemastomatidae (Arachnida: Opiliones) 

   Defence status: DEFENDED
   Alaverdyan, Argam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   This master's thesis is focused on cytogenetic analysis and karyotype variability of the Nemastomatidae family. This family comprises morphologically uniform harvestmen of small sizes, with low mobility, and with center ...
  • Karyotypová variabilita stonožkovců (Myriapoda) 

   Defence status: DEFENDED
   Kášová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 7. 2020
   The bachelor thesis deals with diploid numbers of chromosomes, their morphology and chromosome mechanism of sex determination in four classes of the subphylum Myriapoda. Attention is also paid to mutual phylogenetic ...
  • Mechanismy karyotypové evoluce u štírů (Arachnida: Scorpiones) 

   Defence status: DEFENDED
   Štundlová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 12. 2019
   Štíři představují starobylou skupinu pavoukovců, která od dob siluru kolonizovala rozmanitou škálu terestrických prostředí. Navzdory dlouhé evoluční historii a ekologické rozmanitosti je pro tyto živočichy příznačná ...
  • Porovnání jeskynní fauny pavoukovců z vybraných částí Balkánské a Alpsko-Karpatské oblasti 

   Defence status: DEFENDED
   Škopek, Zdeněk (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Práce předkládá shrnutí jeskynní arachnofauny ve vybraných areálech Balkánské a Alpsko-Karpatské oblasti. Práce obsahuje základní charakteristiku studovaných oblastí, dále charakteristiku jeskynního prostředí a vysvětlení ...
  • Rozšíření a variabilita štírů rodu Euscorpius v Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Bakalářská práce shrnuje současné znalosti o druhové diverzitě a rozšíření evropských štírů rodu Euscorpius. Jedná se na tomto území o druhově nejbohatší rod štírů, u kterého se v posledních deseti letech výrazně změnil ...
  • Využití cytogenetických metod v taxonomii pavoukovců (Arachnida) 

   Defence status: DEFENDED
   Alaverdyan, Argam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Bakalářská práce se věnuje otázce možnosti využití cytogenetických metod v taxonomii pavoukovců (Arachnida). Pro pochopení této otázky je třeba analyzovat dostupné informace o mezidruhové a vnitrodruhové variabilitě karyotypů ...
  • Využití cytogenetických metod v taxonomii polyneopterního hmyzu 

   Defence status: DEFENDED
   Břečková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Bakalářská práce se zabývá otázkou využití cytogenetických metod v taxonomii polyneopterního hmyzu. Pro odpověď na tuto otázku je třeba analyzovat dosud dostupná data o mezidruhové a vnitrodruhové variabilitě karyotypů u ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV