Now showing items 1-20 of 57

  • ADHD u dívek 

   Defence status: DEFENDED
   Mikulcová, Julie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 19. 6. 2020
   This work deals with differences in ADHD manifestation in girls and boys and problems associated with ADHD such as problematic interaction with peers, substance use or problems with self-perception and executive functions. ...
  • Atribuce a vnímaná osobní účinnost u dětí mladšího a staršího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Stárková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Bakalářská práce obsahuje literárně přehledovou část a návrh výzkumu. Teoretická část se nejprve zabývá motivací v pedagogickém procesu a vývojovými obdobími, na něž je práce zaměřena. Těžiště pozornosti spočívá ve konceptech ...
  • Depresivní matka a vývojová rizika jejího dítěte v batolecím věku 

   Defence status: DEFENDED
   Hanušová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem batolat, u jejichž matek jsou přítomny akutní symptomy deprese. V literárně přehledové části, která je rozdělena do čtyř kapitol, je nejprve charakterizováno batolecí období z hlediska ...
  • Dynamické hodnocení - s důrazem na přístup Reuvena Feuersteina - a jeho využití v oblasti předškolní přípravy 

   Defence status: DEFENDED
   Chuchutová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 11. 2007
   Dynamické hodnocení představuje alternativní diagnostický přístup, zaměřený na odkrytí reálného potenciálu testované osoby, k němuž směřuje skrze orientaci na proces výkonu. Usiluje o smysluplné propojení s intervencí, jež ...
  • Dynamické hodnocení a jeho využití v diagnostice školní zralosti a připravenosti 

   Defence status: DEFENDED
   Chuchutová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Dynamické hodnocení představuje alternativní diagnostický přístup, zaměřený na odkrytí reálného potenciálu testované osoby, k němuž směřuje skrze orientaci na proces výkonu. Usiluje o smysluplné propojení s intervencí, jež ...
  • Dynamický přístup k pedagogicko-psychologické diagnostice a intervenci v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 4. 2013
   Dynamic assessment constitutes an alternative diagnostic approach, focused on revelation of the tested person's learning potential, which is reached and observed via the emphasis on the process of the achievement. It aims ...
  • Faktory ovlivňující motivaci dětí a dospívajících ke hře na hudební nástroj 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The topics of this bachelor thesis are factors which influence children and adolescents' motivation for playing a musical instrument. These factors follows general theories of motivation. It seems that individual factors ...
  • Interakce a komunikace ve školních třídách s dětmi s PAS 

   Defence status: DEFENDED
   Bendová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Bakalářská práce obsahuje literárně přehledovou studii a návrh výzkumu. Teoretická část se nejprve zabývá základními informacemi o interakci a komunikaci ve škole. Dále se věnuje problematice poruch autistického spektra, ...
  • Komunikační dovednosti mládežnického trenéra volejbalu a jejich rozvoj metodou VTI 

   Defence status: DEFENDED
   Baláková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Předkládaná mnohopřípadová studie z oblasti psychologie sportu se zaměřuje na úkoly a dovednosti sportovního trenéra. Trenérovy dobré komunikační dovednosti přispívají k výkonu a osobnímu rozvoji svěřenců, stejně tak k ...
  • Kritické myšlení a způsoby jeho rozvoje na střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Odvárková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   The bachelor thesis deals with the issue of critical thinking and its development at upper secondary school which aims to provide the latest findings in this topic. Thesis is divided into two parts. First one summarizes ...
  • Kyberšikana a chování na sociálních sítích u žáků druhého stupně základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Tato diplomová práce se věnuje souvislostem dvou aktuálních témat-kyberšikaně a chování na sociálních sítích, v populaci žáků druhého stupně ZŠ, tedy u adolescentů. V literárně-přehledové části jsou představeny vývojové ...
  • Obranné mechanismy u dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Glaser, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Bakalářská práce obsahuje literárně přehledovou studii a návrh výzkumu. Teoretická část se nejprve zabývá charakteristikou obranných mechanismů a jejich možnými klasifikacemi. Dále se věnuje metodám diagnostiky obranných ...
  • Očekávání trenérů v souvislosti s jejich přístupem ke sportovci 

   Defence status: DEFENDED
   Šímová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Bakalářská práce se věnuje problematice očekávání trenéra v souvislosti s jeho přístupem ke sportovci. Očekávání ve spojitosti s tzv. Pygmalion efektem nebo jinak se sebenaplňujícím proroctvím je na začátku charakterizováno ...
  • Osobnostní charakteristiky sourozenců dětí s postižením a jejich vývoj 

   Defence status: DEFENDED
   Kolečková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   The topics of this bachelor thesis are: personal characteristics, sibling relationships and cognitive, psychosocial and emotional development of siblings of disabled children. The aforementioned disabled children are ...
  • Pedagogická praxe a stres u začínajících učitelů základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Kameník, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   I Abstract The main purpose of this bachelor thesis is to examine the benefits of pedagogical practice for beginning elementary school teachers in connection to experienced stress. It maps different techniques of dealing ...
  • Problémové situace ve skupinové terapii dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Krištofová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
  • Přínosy a úskalí asistovaného předávání dítěte z pohledu rodičů 

   Defence status: DEFENDED
   Pacáková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Diplomová práce se věnuje období rozpadu rodiny. Zaměřuje se na přínosy a úskalí služby asistovaného předávání dítěte mezi rodiči, kteří si prochází konfliktním rozchodem. Obsahem literárně přehledové části je zpracovaný ...
  • Psychologická analýza klasických a novodobých pohádek a jejich srovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Šinkner, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Práce se zabývá psychologickou analýzou moderních a klasických pohádek a jejich úlohou při psychickém rozvoji dětí, zejména dětí předškolního věku. V literárně přehledové části se zaměřuje na vymezení pojmů moderní a ...
  • Psychologická specifika práce učitele s dětmi s PAS na základní škole speciální 

   Defence status: DEFENDED
   Bílá, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Teoretická část diplomové práce se nejprve zaměřuje na představení učitelské profese obecně s akcentem na repertoár činností učitelů. V jedné z kapitol jsou charakterizovány osobní předpoklady a kompetence učitele nutné k ...
  • Psychologické aspekty prožívání flow u žáků Základní umělecké školy 

   Defence status: DEFENDED
   Komárek, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou prožívání flow a intrinsické motivace u žáků základní umělecké školy (ZUŠ). Cílem výzkumu bylo zjistit, do jaké míry jsou žáci ZUŠ k hudbě vnitřně motivováni, do jaké míry ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV