• Algebraická geometrie v souvislosti s počítačovým modelováním 

   Defence status: DEFENDED
   Černohorská, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
  • Algoritmy a principy ve vyučování matematice 

   Defence status: DEFENDED
   Pazourek, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 11. 2012
   The thesis is devoted to the use of the algorithms and the principles in mathe- matical education, especially in the education of the divisibility. It is based on study of the Czech secondary school textbooks which were ...
  • Discrete differential geometry and its applications 

   Defence status: DEFENDED
   Vidličková, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   V této bakalářské práci představujeme úvod do Diskrétní diferenciální ge- ometrie. Budeme pracovat s diskrétními křivkami i diskrétními plochami. Nejprve zpomeneme pár základních definic a vět z klasické Diferenciální ge- ...
  • Diskrétní konexe na trojúhelníkových sítích 

   Defence status: DEFENDED
   Vráblíková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Abstrakt. V této práci se budeme zabývat konstrukcí paralelních tečných vektoro- vých polí na diskrétních plochách. Nejprve představíme teorii tečných vektorových polí na hladkých plochách v R3 , zavedeme pojem konexe, ...
  • Generování a optimalizace meshů 

   Defence status: DEFENDED
   Mokriš, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 5. 2012
   Práce se věnuje problému hledání vhodného geometrického popisu oblasti pro metodu konečných prvků (MKP). Jsou předvedeny nejdůležitější metody používané pro tvorbu a zlepšování nestrukturovaných trojúhelníkových sítí (tri- ...
  • Hloubka dvourozměrných dat 

   Defence status: DEFENDED
   Dočekalová, Denisa (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   In this paper we summarize the basic information about halfplane depth function. It consists of two parts. In the first part we deal with the halfplane depth based on the distribution function, we describe its basic ...
  • Isogeometric analysis in applications 

   Defence status: DEFENDED
   Bekrová, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Isogeometrická analýza (IGA) je numerická metoda pro řešení parciálních diferenciálních rovnic (PDR). V této diplomové práci vysvětlíme koncept IGA se zvláštním důrazem na problémy na uzavřených oblastech vytvořených jednou ...
  • Konstrukce G^1 spojitých ploch. 

   Defence status: DEFENDED
   Kostelecká, Adéla (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   V této práci se věnujeme algoritmu, který na sebe nerozeznatelně navazuje Bézierovy plochy. Po provedení algoritmu mají tyto plochy na hranicích společný tečný prostor. Tuto metodu nazvanou Chiyokura Kimura použijeme na ...
  • Křivky s pythagorejským hodografem 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlec, Kryštof (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   V této práci budeme zkoumat křivky s pythagorejským hodografem (PH křivky), které jsou charakteristické polynomiální rychlostí. Výhradně se budeme věnovat rovinným PH křivkám 3. stupně, takzvaným PH kubikám. Seznámíme se ...
  • Minimální plochy a jejich využití 

   Defence status: DEFENDED
   Beran, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Cílem této bakalářské práce je podat základní výklad k tématu minimálních ploch a ukázat některé jejich význačné příklady. První kapitola shrnuje klasické po- znatky diferenciální geometrie křivek a ploch, které jsou ...
  • Pythagorean hodograph splines 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlec, Kryštof (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   In this thesis the main object of our concern is a Pythagorean hodograph B- spline curve. We recall notions of both Pythagorean hodograph (PH) curves and B-spline functions separately first. Then we put these fields together ...
  • Racionální minimální plochy 

   Defence status: DEFENDED
   Bekrová, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   V této bakalářské práci se zabýváme racionálními plochami s racionálními offsety a minimálními plochami. Tyto dvě třídy ploch dáme do souvislosti. Uvedeme způsob, jakým lze nalézt všechny racionální plochy s racionálními ...
  • Rectagles inscribed in Jordan curves. 

   Defence status: DEFENDED
   Ye, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   Představíme kvocienty, což jsou speciální typy topologických zobrazení, která přirozeně zachovávají spojitost ostatních funkcí. Nejprve budeme studovat uni- verzální vlastnosti těchto kvocientů a později je použijeme k ...
  • Structure and approximation of real planar algebraic curves 

   Defence status: DEFENDED
   Blažková, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 15. 6. 2018
   Běžným problémem výpočetní geometrie je hledání topologicky přesné aproximace algebraické křivky, které se většinou zakládá na nalezení sin- gulárních bodů křivky. Ty se hledají pomocí algebraických operací s rovnicí křivky. ...
  • Structure and approximation of real planar algebraic curves 

   Defence status: RECOGNIZED
   Blažková, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 10. 2018
   Běžným problémem výpočetní geometrie je hledání topologicky přesné aproximace algebraické křivky, které se většinou zakládá na nalezení sin- gulárních bodů křivky. Ty se hledají pomocí algebraických operací s rovnicí křivky. ...
  • Vlastnosti a aplikace ploch nízkého stupně 

   Defence status: DEFENDED
   Mirová, Aneta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   V diplomové práci "Vlastnosti a aplikace ploch nízkého stupně" se věnujeme především vlastnostem svazků kvadratických ploch. Je vysvětleno současné převedení dvou symetrických matic do kanonického tvaru, a projektivní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV