• Cestopisné ilustrace grafické sbírky knihovny Kinských 

   Mičková, Vendula (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Cílem předkládané diplomové práce je zmapování a podrobný popis děl s cestopisnými ilustracemi v grafické sbírce knihovny Kinských. Práce se zabývá historií knihovny Kinských a obecnou charakteristikou fondu. Podrobněji ...
  • Cesty zakázaných knih do pobělohorských Čech 

   Pourová, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Bakalářská práce představuje téma kolportáže zakázaných knih po pobělohorské rekatolizaci do Čech. V první části práce autorka definuje základní pojmy, zakázané knihy a cenzuru. Pozornost je věnována cenzuře církevní, ...
  • Historie a současnost klášterní knihovny u sv. Tomáše v Praze 

   Sladká, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Klášterní knihovna obutých augustiniánů v Praze představuje mimořádný knižní celek značné vědecké a historické hodnoty, který dnes zahrnuje více než 18 000 svazků. Svatotomášský klášter byl založen Václavem II. v roce 1285 ...
  • "Knihovna jako zrcadlo mysli" - Koncepce Warburgovy knihovny 

   Johanidesová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 9. 2016
   Bakalářská práce je věnována výzkumné knihovně významného německého historika umění a kultury Abyho Warburga, která původně sídlila v Hamburku (Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg), před 2. světovou válkou však byla ...
  • Knihovna Jana Mikuláše Dobromila Arbeitera (1794-1870) 

   Vlasáková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Předmětem diplomové práce je vznik, vývoj a analýza knihovny jihočeského rodáka, pražského měšťana a vlastence Jana Dobromila Arbeitera (1794-1870) v kontextu dobových kulturních, společenských a politických souvislostí. ...
  • Knihovna Jednoty bratrské v Kralicích nad Oslavou 

   Hoťová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   (česky) Bakalářská práce se pokouší přiblížit osud a obsah fondu knihovny Jednoty bratrské (156? - 1656) V první kapitole nastiňuje vývoj Jednoty bratrské, ve druhé její vztah ke vzdělání a působení Jana Blahoslava, zmíněna ...
  • Knihovna Melchiora Gniesena von Kobach 

   Opatrná, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Opatrná, Michaela - The Library of Melchior Gniesen von Kobach Faculty of Philosophy at Charles University, Prague 1, sq. Jana Palacha 2 Thesis supervisor: PhDr. Richard Šípek, Ph.D. The aim of this Thesis is to describe ...
  • Knihovny knížat Lichnovských 

   Nebeská, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Knihovny knížat Lichnovských se v současné době skládají ze dvou celků. Jde o hlavní rodovou majorátní knihovnu uloženou na zámku v Hradci nad Moravicí a o menší knihovní celek pocházející původně ze zámku v Chuchelné. ...
  • Knižní dar Františka Trachty kapucínské knihovně v Sušici 

   Mašková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Tato bakalářské práce podrobně rozebírá knižní dar Františka Trachty darovaný knihovně kapucínského kláštera v Sušici, který je zaevidován v katalogu Gottharda Tesaře z let 1875-1876. Komplexnímu rozboru celého daru ...
  • Otázka vnitřní systemizace knihovny v díle Gabriela Naudého 

   Forstová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   This bachelor thesis deals with the inner system of a library as designed by Gabriel Naudé in his 1627 work Advis pour dresser une bibliothèque. The system designed by Naudé is being compared to other systems used in the ...
  • Plukovní kroniky v kontextu české prvorepublikové legionářské literatury 

   Lukeš, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Diplomová práce mapuje pozici legionářských plukovních kronik v kontextu legionářské literatury jako celku. Snaží se definovat legionářskou literaturu jako specifickou literární oblast, identifikovat unikátní pozici ...
  • Společensko-politické změny v mediální komunikaci reformačního Wittenbergu 

   Lukeš, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
   Bakalářská práce analyzuje vliv knihtisku na mediální komunikaci ve Wittenbergu v období lutheránské reformace. Popisuje vztah knihtisku, humanismu a wittenberské univerzity, tiskařů a Martina Luthera, a shrnuje cenzurní ...
  • Zámecká knihovna na Hrádku u Nechanic 

   Andresová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Předkládaná práce se věnuje knihovně na státním zámku Hrádku u Nechanic, která patřila od svého založení do roku 1945 hraběcímu rodu Harrachů. V úvodních kapitolách jsou popsány dějiny rodu Harrachů se zvláštním důrazem ...
  • Zámecká knihovna zámku Sychrov - historie a složení fondu 

   Trykarová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   v češtině: Tématem diplomové práce je knihovna zámku Sychrov, která patřila knížecímu rodu Rohanů. Cílem práce bylo vyhodnotit provenienční, tematické, jazykové i množstevní zastoupení jednotlivých titulů. V úvodu je vyložen ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV