• Cestopisné ilustrace grafické sbírky knihovny Kinských 

   Defence status: DEFENDED
   Mičková, Vendula (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Cílem předkládané diplomové práce je zmapování a podrobný popis děl s cestopisnými ilustracemi v grafické sbírce knihovny Kinských. Práce se zabývá historií knihovny Kinských a obecnou charakteristikou fondu. Podrobněji ...
  • Cesty zakázaných knih do pobělohorských Čech 

   Defence status: DEFENDED
   Pourová, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Bakalářská práce představuje téma kolportáže zakázaných knih po pobělohorské rekatolizaci do Čech. V první části práce autorka definuje základní pojmy, zakázané knihy a cenzuru. Pozornost je věnována cenzuře církevní, ...
  • České půjčovny knih 1781-1848 

   Defence status: DEFENDED
   Kazmirowská, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Předmětem této bakalářské práce je představení dějin půjčoven knih na českém území v -1848. První část nastiňuje historický kontext daného období v českých a německých zemích. Zmíněna je rovněž situace na knižním trhu a ...
  • Fragment knihovny prof. Dobroslava Orla v Knihovně Národního muzea 

   Defence status: DEFENDED
   Vodičková, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   This bachelor thesis deals with a collection of books from the property of Dobroslav Orel, which is part of the collection of the National Museum Library. The aim of the bachelor thesis Fragment of the Library of Dobroslav ...
  • Fragment knihovny Přemysla Pittera (1895-1976) v Knihovně Národního muzea 

   Defence status: DEFENDED
   Kafka, Andrej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   Cílem této bakalářské práce je zevrubná analýza fragmentu knihovny Přemysla Pittra, uložená v Knihovně Národního muzea. Přemysl Pitter (1895-1976) významný český humanista, sociální pracovník a protestanský kazatel věnoval ...
  • Historický fond v knihovně Arneho Laurina (1889-1945) 

   Defence status: DEFENDED
   Panenková, Josefina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 6. 2022
   Until his emigration from Czechoslovakia in 1939, the journalist and editor-in-chief of the daily Prager Presse, Arne Laurin (1889-1945), devoted almost his entire life to book collecting. He is most famous for his collection ...
  • Historický knihovní fond Městského muzea Bechyně 

   Defence status: DEFENDED
   Jadlovská, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Tématem diplomové práce je charakteristika nejstarší části knihovny Městského muzea Bechyně na základě průzkumu. Průzkum byl zaměřen na identifikaci tisků, typologii knižních vazeb, provenien- ci, fyzický stav a návrh ...
  • Historie a současnost klášterní knihovny u sv. Tomáše v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Sladká, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Klášterní knihovna obutých augustiniánů v Praze představuje mimořádný knižní celek značné vědecké a historické hodnoty, který dnes zahrnuje více než 18 000 svazků. Svatotomášský klášter byl založen Václavem II. v roce 1285 ...
  • Jan Loužil - bibliofil 

   Defence status: DEFENDED
   Kubálková, Natálie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Jan Loužil, a dentist from Jaroměř, is not quite famous person among Czech bibliophiles in Czechoslovakia although he also was active as a publisher of beautiful book which is by bibliophile editions of Rudolf Těsnohlídek, ...
  • Knihovna Jana Mikuláše Dobromila Arbeitera (1794-1870) 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasáková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   The subject of the present thesis is origin, evolution and analysis of a book collection of South Bohemian native, Prague citizen and patriot Jan Dobromil Arbeiter (1794-1870) in cultural, social and political context of ...
  • Knihovna Jednoty bratrské v Kralicích nad Oslavou 

   Defence status: DEFENDED
   Hoťová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   (česky) Bakalářská práce se pokouší přiblížit osud a obsah fondu knihovny Jednoty bratrské (156? - 1656) V první kapitole nastiňuje vývoj Jednoty bratrské, ve druhé její vztah ke vzdělání a působení Jana Blahoslava, zmíněna ...
  • Knihovna Melchiora Gniesena von Kobach 

   Defence status: DEFENDED
   Opatrná, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Opatrná, Michaela - The Library of Melchior Gniesen von Kobach Faculty of Philosophy at Charles University, Prague 1, sq. Jana Palacha 2 Thesis supervisor: PhDr. Richard Šípek, Ph.D. The aim of this Thesis is to describe ...
  • Knihovny knížat Lichnovských 

   Defence status: DEFENDED
   Nebeská, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Knihovny knížat Lichnovských se v současné době skládají ze dvou celků. Jde o hlavní rodovou majorátní knihovnu uloženou na zámku v Hradci nad Moravicí a o menší knihovní celek pocházející původně ze zámku v Chuchelné. ...
  • Knižní dar Františka Trachty kapucínské knihovně v Sušici 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Tato bakalářské práce podrobně rozebírá knižní dar Františka Trachty darovaný knihovně kapucínského kláštera v Sušici, který je zaevidován v katalogu Gottharda Tesaře z let 1875-1876. Komplexnímu rozboru celého daru ...
  • Otázka vnitřní systemizace knihovny v díle Gabriela Naudého 

   Defence status: DEFENDED
   Forstová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Bakalářská práce se zabývá vnitřním uspořádáním knihovny, které navrhuje Gabriel Naudé ve svém díle Advis pour dresser une bibliothèque z roku 1627. Systém navrhovaný Naudém je porovnán s dalšími systémy, které se objevily ...
  • Plukovní kroniky v kontextu české prvorepublikové legionářské literatury 

   Defence status: DEFENDED
   Lukeš, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Diplomová práce mapuje pozici legionářských plukovních kronik v kontextu legionářské literatury jako celku. Snaží se definovat legionářskou literaturu jako specifickou literární oblast, identifikovat unikátní pozici ...
  • "Knihovna jako zrcadlo mysli" - Koncepce Warburgovy knihovny 

   Defence status: DEFENDED
   Johanidesová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 9. 2016
   Bachelor thesis focuses on the research library, founded by a significant German art historian and historian of culture, Aby Warburg. The Library was originally located in Hamburg as Kulturwissenschaftliche Bibliothek ...
  • Společensko-politické změny v mediální komunikaci reformačního Wittenbergu 

   Defence status: DEFENDED
   Lukeš, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
   Bakalářská práce analyzuje vliv knihtisku na mediální komunikaci ve Wittenbergu v období lutheránské reformace. Popisuje vztah knihtisku, humanismu a wittenberské univerzity, tiskařů a Martina Luthera, a shrnuje cenzurní ...
  • Zámecká knihovna na Hrádku u Nechanic 

   Defence status: DEFENDED
   Andresová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   The present work focuses on the library in the state castle Hrádek u Nechanic, which was owned by the noble family of Harrach since its foundation until 1945. The introductory chapters describe the history of the Harrach ...
  • Zámecká knihovna zámku Sychrov - historie a složení fondu 

   Defence status: DEFENDED
   Trykarová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   in English: The topic of this Diploma Thesis is the Sychrov Castle Library, which belonged to the Rohan noble clan. The aim of this Thesis was to evaluate the proveniencial, thematic, linguistic and quantitative representation ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV