• Agorafobie 

   Defence status: DEFENDED
   Koťová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 9. 2006
   Teoretická část diplomové práce se zabývá přehledem vybraných teorií agorafobie od 60. let 19. století až po dnešní dobu. Do přehledu byly vybrány teorie autorů, kteří se snažili odpovědět na otázku po příčinách tohoto ...
  • Agrese v terapeutické skupině 

   Votrubová, Zuzana (2004)
  • Aktualizace podnětového materiálu Rosenzweigova obrázkového frustračního testu a její praktické použití 

   Defence status: DEFENDED
   Čáp, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 5. 2009
   Rosenzweigův obrázkový frustrační test (PFT) pro dospělé neměl nikdy vytvořeny normy na české populaci. Od doby, kdy vznikl, jeho grafický podnětový materiál velmi zestárl a stal se téměř nepoužitelným. Tato práce si klade ...
  • Analýza psychoterapeutických sezení s KIP prostredníctvím počítačových metod 

   Defence status: DEFENDED
   Natovová, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   The aim of the presented dissertation thesis is to find out the answer for the question of how it is possible to process and evaluate by computer methods of data coming from psychotherapy sessions using the method of Guided ...
  • Analýza psychoterapeutických sezení s KIP prostředníctvím počítačových metod 

   Defence status: RECOGNIZED
   Natovová, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 8. 2013
   The aim of the presented thesis is to find out the answer for the question of how it is possible to process and evaluate by computer methods of data coming from psychotherapy sessions using the method of Guided Affective ...
  • Antropogeneze vědomí 

   Defence status: DEFENDED
   Bažant, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   What is a development of consciousness of modern human being, i.e. with species Homo sapiens sapiens? The beginning step alone, how to define the inquired object in the research, brings considerable problems and discrepancies ...
  • Cena za tvořivost: schizotypní rysy a umělecká osobnost 

   Defence status: DEFENDED
   Koucká, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Předkládaná práce se zabývá možným vztahem uměleckého nadání a psychologických abnormalit. Vedle bipolární poruchy osobnosti u umělecky nadaných jedinců se zaměřuji na schizotypní vlastnosti, z nichž především sub-škála ...
  • Čím je humor jako psychologický jev zajímavý? 

   Defence status: DEFENDED
   Povalová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Bakalářská práce se zabývá humorem z pohledu psychologie, přičemž důraz je kladen na zajímavé vztahy a jevy spojené s humorem. Její teoretická část předkládá přehledovou formou výchozí i aktuální informace o humoru a jeho ...
  • Dlouhodobé sledování pacientů po první atace schizofrenie z hlediska kognitivní výkonnosti a jejího vztahu k psychosociálnímu fungování 

   Defence status: DEFENDED
   Pešková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 5. 2017
   Cognitive deficit is now considered to be a core feature of schizophrenia, which significantly influences psychosocial functioning in individuals with this illness. The aim of this study is to analyze the cognitive performance ...
  • Efekt programu Sebekoučink s intervencí lektora kognitivně behaviorální terapie 

   Defence status: DEFENDED
   Hosnédlová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   (česky) Nadváhou nebo obezitou (BMI vyšší než 25) trpí v současné době 62 procent dospělé české populace. Problémy s vyšší váhou jsou způsobeny zejména špatnými stravovacími a pohybovými návyky. Svépomocná webová aplikace ...
  • Efekt tréninku paměti u starších osob 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 11. 2009
   Tato rigorózní práce pojednává o tréninku paměti v období stáří. Propojuje tedy témata stárnutí a kognitivních funkcí. Teoretická část se zabývá aktuálními poznatky a výsledky studií, především pokud jde o zdravou populaci, ...
  • Efektivní zacházení s pachateli násilných trestných činů s poruchami osobnosti v podmínkách penitenciární péče 

   Defence status: DEFENDED
   Jiřička, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 8. 2015
   1 Abstrakt Cílem předložené studie je odpovědět otázku, zda lze snížit delikventní chování nebo rizika, která k němu vedou, u odsouzených pachatelů násilí s poruchou osobnosti pomocí nově vyvinutého terapeutického programu ...
  • Encounterové skupiny: místo pro každého? 

   Defence status: DEFENDED
   Šaldová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 5. 2009
   Hlavním cílem teoretické části diplomové práce je představení Encounterových skupin. V první řadě se čtenář seznámí s humanistickou psychologií a Člověkem centrovaným přístupem (PCA), ze kterých Encounterové skupiny vzešly. ...
  • Evoluční psychologie umění 

   Defence status: DEFENDED
   Lačev, Alek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   V této práci se zabývám fenoménem umění z hlediska evoluční psycholo-gie. Tento fenomén zjevně přesahuje pouhou funkčnost a jako takový "volá po vysvětlení". Uvádím, že evoluční teorie umění vnímají umění ve světle vědec-kého ...
  • Exekutivní funkce u osob s autismem a vhodná intervence 

   Defence status: DEFENDED
   Viktorinová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Psychologických teorií snažících se objasnit fungování osob s autismem byla formulována celá řada. Tato práce nahlíží na autismus jako na deficit v oblasti exekutivních funkcí. Zaměřuje se zejména na jednu exekutivní ...
  • Existuje vztah mezi neurčitostí a mírou úzkosti? 

   Defence status: DEFENDED
   Stralczynská, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Práce si klade za cíl hledat vztah mezi neurčitostí a mírou prožívané úzkosti. Prvním krokem při jejím vypracování bylo zaměření pozornosti na dostupné zdroje zabývající se touto problematikou a hledající souvislost mezi ...
  • Existuje vztah mezi uměním a kvalitou života? 

   Defence status: DEFENDED
   Krutská, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Tato práce se zamýšlí nad možností ovlivnění kvality života uměním. V teoretické části práce jsou uvedeny obecné esteticko-psychologické principy, díky nimž nás může umělecké dílo oslovit, s cílem vystihnout to, co je pro ...
  • Faktory ovlivňující komplianci a adherenci s léčbou u HIV pozitivních pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Braun, Richard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 5. 2011
   The thesis examines factors that influence, directly or indirectly, the adherence and compliance to treatment among HIV/AIDS patients. HAART ensures long-term therapeutic effects and high quality of life, as long as the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV