• Analýza nemocnosti v Česku založená na poskytování a spotřebě zdravotní péče se zaměřením na diabetes mellitus 

   Kocová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Analysis of morbidity in Czechia investigating health care provision and take-up in relation to diabetes mellitus Abstract Diabetes mellitus is a life-threatening disease which presents as hyperglycaemia or raised blood ...
  • Analýza věkové struktury hráčů v Premier League 

   Jániš, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   Analýza věkové struktury hráčů Premier League Abstrakt Cílem této bakalářské práce je popsat věkovou strukturu hráčů v Premier League. V datovém souboru bylo více než 14 000 pozorování od sezóny 1992/93 do sezóny 2017/18. ...
  • Charakteristika imigrantů ve Francii na počátku 21. století 

   Dvořáková, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Charakteristika imigrantů ve Francii na počátku 21. století Abstrakt Cílem této práce je podat co nejkomplexnější přehled o imigračních proudech do Francie a charakteristikách přistěhovalců, popsat geografický původ ...
  • Chudoba českých seniorů 

   Hromádková, Václava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
   Poverty of Czech seniors Abstract Poverty is a relevant topic even in developed countries, which it needs to be deal with. In the following diploma thesis I will introduce some definitions and concepts of poverty and ...
  • Demografické chování ve Švýcarsku: existují rozdíly mezi jazykovými skupinami? 

   Výmolová, Ema (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
  • Demografické stárnutí dle standardních a alternativních ukazatelů ve vybraných státech Evropy a jejich regionální diferenciace na úrovni NUTS2 

   Klapková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Demografické stárnutí dle standardních a alternativních ukazatelů ve vybraných státech Evropy a jejich regionální diferenciace na úrovni NUTS2 Abstrakt Demografické stárnutí populace je často označováno jako fenomén 21. ...
  • Demografický vývoj populačně velkých českých měst 

   Jalovcová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Demografický vývoj populačně velkých českých měst Abstrakt Cílem předkládané práce je popsat a zhodnotit demografický vývoj vybraných českých měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc). Práce se zaměřuje na období ...
  • Determinanty regionální diferenciace plodnosti v zemích EU 

   Hašek, Oldřich (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Determinanty regionální diferenciace plodnosti v zemích EU Abstrakt Hlavním cílem této práce je popsat a analyzovat determinanty regionální diferenciace plodnosti v zemích Evropské unie na základě ukazatelů, vybraných ...
  • Domovy pro seniory v Praze z demografického hlediska 

   Mikula, Roman (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
  • Dopad rozšiřování Evropské unie na základní demografické ukazatele 

   Hašek, Oldřich (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Dopad rozšiřování Evropské unie na základní demografické ukazatele Abstrakt Hlavním cílem této práce je popsat a analyzovat dopad jednotlivých rozšíření Evropské unie na vybrané základní demografické ukazatele, počítané ...
  • Dostupnost zdravotní péče v ČR v závislosti na geodemografických charakteristikách obyvatelstva 

   Novák, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 9. 2015
   Accessibility of health care in the Czech Republic according to the geodemographic characteristics of the population Abstract Public healthcare is a subject that affects us all. The health and medical status of the population ...
  • Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří a Euroregion Elbe/Labe na počátku 21. století 

   Trpálková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 6. 2010
   Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří a Euroregion Elbe/Labe na počátku 21. století Abstrakt Cílem této práce je zhodnocení současného stavu obyvatelstva žijícího na území dvou analyzovaných euroregionů - Euroregionu ...
  • Faktory plodnosti a regionální diferenciace plodnosti v České republice po roce 1991 

   Kurkin, Roman (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Determinants of Fertility and Regional Differentiation of Fertility in the Czech Republic after 1991 Abstract Dissertation mainly focuses on the factors that affect the level of fertility in the Czech Republic during the ...
  • Klienti domovů pro seniory ve Zlínském kraji z demografického pohledu 

   Lukácsová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Klienti domovů pro seniory ve Zlínském kraji z demografického pohledu Abstrakt Předkládaná práce představuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který vyčleňuje domovy pro seniory jako jedno ze zařízení poskytující ...
  • Komparace penzijních systémů v Česku a Dánsku 

   Janda, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Komparace penzijních systémů v Česku a Dánsku Abstrakt Cílem práce je přispět k diskuzi na téma důchodových systémů a jejich reforem se zaměřením na Česko a Dánsko. Dánský penzijní systém je považován za nejlepší na světě, ...
  • Náboženství v České republice: základní analýza a vztah k vybraným sociodemografickým otázkám 

   Růžičková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 5. 2016
   Náboženství v České republice: základní analýza a vztah k vybraným sociodemografickým otázkám Abstrakt Cílem práce je analyzovat obyvatelstvo České republiky podle náboženského vyznání s využitím dat z výběrových šetření ...
  • Náklady na zdravotní péči v Česku z geodemografického pohledu 

   Průšová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   This thesis is focused on a comparison of an influence of geodemographic factors on costs of the medical care and a prevalence or an incidence of diseases. The cancer was chosen for the research due to the slowest mortality ...
  • Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 

   Dostálová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Předkládaná práce se zabývá vývojem početního stavu a věkové a pohlavní struktury lékařů podle specializací v období 2000-2010 v České republice. Cílem práce je zhodnotit, které lékařské obory jsou již v současnosti z ...
  • Politická scéna v České republice z pohledu demografie 

   Křenková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
  • Populační vývoj regionů NUTS2 v zemích Beneluxu 

   Kudláček, František (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Populační vývoj regionů NUTS 2 v zemích Beneluxu Abstrakt Hlavním cílem této práce je analyzovat populační vývoj regionů NUTS 2 v zemích Beneluxu v období 1990-2010. Analýza je založena na sledování vývoje vybraných ukazatelů ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV