• Atlas lyžařských areálů Jizerských hor a okolí 

   Defence status: DEFENDED
   Zahula, Vít (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Atlas lyžařských areálů Jizerských hor a okolí Abstrakt Hlavní náplní této práce bylo vytvoření Atlasu lyžařských areálů v Jizerských horách a okolí v tisknutelné publikaci. Data byla zpracována v různých, k tomuto účelu ...
  • Atlas vodáckého maratónu Budějovice-Praha 

   Defence status: DEFENDED
   Brabec, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Atlas vodáckého maratónu Budějovice - Praha Abstrakt Cílem této bakalářské práce je vytvoření atlasu vodáckého maratónu Budějovice - Praha. Samotná práce pak obsahuje popis postupu zpracování, včetně literární rešerše. ...
  • Autoatlas Běloruské republiky 1 : 750 000 

   Defence status: DEFENDED
   Lernerová, Terezie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
  • Cesty a pěšiny v geografických databázích ČR - analýza jejich existence a geometrické přesnosti, návrh nové klasifikace 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Zub, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Cesty a pěšiny v geografických databázích ČR - analýza jejich existence a geometrické přesnosti, návrh nové klasifikace Abstrakt Primárním cílem bakalářské práce bylo zhodnocení cestních sítí geografických datových sad ...
  • Mapa obce Velké Losiny 

   Defence status: DEFENDED
   Krikelová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Objekty usazovacích nádrží a odkališť v topografických databázích a digitální kartografii 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Objekty usazovacích nádrží a odkališť v topografických databázích a digitální kartografii Abstrakt Cílem bakalářské práce je zhodnocení vedení jevů odkaliště a usazovací nádrž v digitální topografické databázi ZABAGED. ...
  • Ukrajina - autoatlas 1:750 000 

   Defence status: DEFENDED
   Mahová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
  • Vedení linií cyklistické infrastruktury v topografických databázích a digitální kartografii 

   Defence status: DEFENDED
   Růžička, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 6. 2017
   Cílem bakalářské práce je vytvoření nové metodiky vedení liniových dat cyklistické infrastruktury v databázi ZABAGED®. Metodika stanovuje způsob uložení v databázi včetně atributů, jejich popisu a způsobu jejich přiřazení ...
  • Vedení liniových objektů dopravní a říční sítě 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtíšková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Práce si klade za cíl popsat a zhodnotit vedení liniových objektů tvořících dopravní a říční síť. První část je věnována liniovým typům objektů vybraných českých a zahraničních databází, způsob jejich vedení je poté popsán ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV