• Aktuální směřování a vybrané problémy české migrační politiky 

   Defence status: DEFENDED
   Auer, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 1. 2014
   Bachelor thesis "Contemporary course and selected problems of Czech migration policy" examines the development of migration and migration policy in the Czech Republic since the 90th of the 20th century. It focuses both on ...
  • Analýza působení UNRWA ve vybraných zemích Blízkého Východu 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Hlavným cieľom tejto práce je na základe dostupných demografických údajov analyzovať pôsobenie UNRWA v oblastiach jej pôsobenia na Blízkom východe v rokoch 1950-2010. Zameranie práce je na oblasť populačného vývoja, ktorý ...
  • Azylová a imigrační politika Evropské unie v perspektivě vlád vybraných zemí EU: případová studie České republiky a Řecka 

   Defence status: DEFENDED
   Štolcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Diplomová práce se věnuje analýze azylové a imigrační politiky České republiky a Řecka v kontextu nadnárodní, azylové a imigrační politiky EU, která slouží jako doplněk nadnárodních politik členských zemí. Posuzuje komplexnost ...
  • Comparison of immigrant integration policies in Australia and New Zealand 

   Defence status: DEFENDED
   Svetlíková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   The Master's thesis Comparison of immigrant integration policies in Australia and New Zealand aims to analyse and compare institutional framework and official state policies of Australia and New Zealand towards immigrants ...
  • Comparison of immigrant integration politicies in the Netherlands and the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Hetényiová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 1. 2. 2011
   Master thesis "Comparison of Immigrant Integration Policies in the Netherlands and the Czech Republic" aims to give an evaluation of existing immigrant integration policies focused on the third-country nationals, from the ...
  • Demokracie a islám: Muslimové ve Francii - dopady imigrační a integrační politiky 

   Defence status: DEFENDED
   Krausová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   For liberal-democratic country of Western Europe such as France it is difficult to accept immigrants, who bring different traditions, culture and especially religion, which carries with its specific demands. Above that ...
  • Imigrační politika a pracovní migrace v Ruské federaci: případ Petrohradu 

   Defence status: DEFENDED
   Mayorova, Natalia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku legální a nelegální pracovní migrace v Ruské federaci, a to jak na federální, tak i na lokální úrovni - v Petrohradu. Práce má dva hlavní cíle. Zaprvé se zaměřuje na úroveň ...
  • Impact of the Economic Crisis on Immigration Policy: Case Study of Great Britain 

   Defence status: DEFENDED
   Hronová, Tereza Edita (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 28. 1. 2016
   This thesis explores the impact of economic crisis on immigration policy in Great Britain. This thesis will start with the theoretical framework. Historical overview of British immigration policy will follow, together with ...
  • Inflow Migration from the Sub-Saharan African Region to the European Union 

   Defence status: DEFENDED
   Hetényiová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 28. 1. 2008
   Bachelor thesis "Inflow Migration from the Sub-Saharan African Region to the European Union", deals with the highly actual problematic of the immigration policies. The aim of this work is to elaborate on the background of ...
  • Komparace integračních politik Nizozemí a Belgie se zaměřením na situaci muslimských imigrantů v těchto zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Žáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   The main subject of this bachelor thesis is to compare integration policies in Belgium and the Netherlands, focusing in particular to Muslim immigrants. The values of liberal democracy shared by both countries are underlying ...
  • Mediální obraz migrace v českých médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Wiesnet, Renata (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Tato diplomová práce má za cíl potvrdit či vyvrátit hypotézu, že média (Mladá fronta DNES a Lidové noviny), vlastněná skupinou MAFRA, vytváří mediální obraz migrační krize shodný s optikou Andreje Babiše jako jejich majitele. ...
  • Migrační trendy v oblasti ruského Dálného východu 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 24. 6. 2009
   Práce je zaměřena na problematiku migrace v oblasti ruského Dálného východu. Definuje specifika tohoto regionu, klíčové migrační proudy, relevantní aspekty ruské migrační politiky i související geopolitické okolnosti. Práce ...
  • Multikulturalismus v Nizozemsku a Kanadě 

   Defence status: DEFENDED
   Červeňová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Diploma thesis focuses on integration policies in the Netherlands and Canada since 1970' s till nowadays. Both countries are well known for implementing multiculturalism. Canada has become the only country that through ...
  • Muslimská menšina a její politická participace v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   (abstrakt) Předkládaná diplomová práce se zabývá muslimskou menšinou v České republice a její politickou participací. Muslimská komunita je v České republice, ve srovnání se západními zeměmi Evropy, poměrně malá, podle ...
  • Nástroje integrační politiky zaměřené na 2. generaci imigrantů: zkušenost Dánska 

   Defence status: DEFENDED
   Jeřábková, Anežka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Primárním cílem práce bylo zmapování toho, jakým způsobem začleňuje Dánsko potomky imigrantů z nezápadních zemí do společnosti skrze integrační politiku, a dále pak zhodnocení této politiky. Na tomto základě mělo dojít ke ...
  • Německá imigrační a azylová politika od 90. let po současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Syslová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 20. 6. 2006
  • Německá imigrační a azylová politika. 

   Defence status: DEFENDED
   Bockstefel, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
  • Péče o nezletilé migranty bez doprovodu v České republice: srovnání vládní a nevládní sféry 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubý, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 1. 2014
   (abstrakt) Tato práce si klade za cíl popsat aktuální situaci v problematice nezletilých cizinců bez doprovodu v České republice. Přestože se počet nezletilých žadatelů o azyl postupně snižuje, lze vypozorovat zajímavé ...
  • Politika štátov Európskej únie voči imigrácii z tretích krajín po roku 2000: prípad Nemecka, Švédska a Talianska 

   Defence status: DEFENDED
   Sladičeková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 29. 1. 2013
   The thesis deals with immigration policies of EU member states, specifically Germany, Sweden and Italy, after year 2000. Using the method of comparative case study its goal is to identify factors that affect immigration ...
  • Problematika imigrace a národnostních menšin v programech hlavních českých politických stran 

   Defence status: DEFENDED
   Picková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 15. 6. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV