Now showing items 1-18 of 18

  • Duhové aritmetické posloupnosti a extremální množiny v mřížkách 

   Defence status: DEFENDED
   Voborník, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Když jsou čísla $1,\ldots,tn$ obarvena $t$ barvami (každá je užita $n$-krát), existuje mezi nimi duhová aritmetická posloupnost délky $k$. (Duhová aritmetická posloupnost je taková, která nemá žádné dva členy stejné barvy.) ...
  • Generalized Moran process 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   The Moran process is a model for simulating evolutionary dynamics. In that model, one mutant with higher fitness is introduced to a structured population. Evolution is simulated in rounds. In one round, individual is ...
  • Grupová souvislost grafů 

   Defence status: DEFENDED
   Mohelníková, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Název práce: Grupová souvislost graf· Autor: Lucie Mohelníková Katedra: Informatický ústav Univerzity Karlovy Vedoucí diplomové práce: Mgr. Robert 'ámal,Ph.D., Informatický ústav Univerzi- ty Karlovy Abstrakt: Zabývali ...
  • Hamiltonovské kružnice v Kneserových grafech 

   Defence status: DEFENDED
   Hulcová, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   In this thesis, we will discuss existence of hamiltonian cycles in Kneser graphs: graphs K(n,k) with vertex set corresponding to k-element subsets from set of n elements, and vertices will be adjacent if and only if their ...
  • Hrací varianty značkování grafů 

   Defence status: DEFENDED
   Jedličková, Nikola (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   A graph labeling on a graph G is a mapping from the vertex set or the edge set to a set of labels L ⊆ N ∪ {0}. We will survey the existing results on graph labeling games. We also introduce a new type of labeling - ESD ...
  • Matching covers of cubic graphs 

   Defence status: DEFENDED
   Slívová, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 6. 2017
   Hypotéza Berge a Fulkersona říká, že každý kubický graf bez mostů lze pokrýt šesti perfektními párováními tak, aby každá hrana byla obsažena právě ve dvou z nich. Další hypotéza od Berge říká, že každý kubický graf bez ...
  • Minimal counterexamples to flow conjectures 

   Defence status: DEFENDED
   Korcsok, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   Říkáme, že graf má nikde-nulový k-tok, pokud umíme každé hraně přiradit její směr a přirozené číslo (<k) jako tok tak, aby pro každý vrchol $v$ byl celkový přítok a odtok stejný. Tutte vyslovil v roce 1954 hypotézi, že ...
  • Number of faces in a random embedding of a complete graph 

   Defence status: DEFENDED
   Ryzák, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Každý konečný graf může být nakreslen na plochu s dostatečně velkým rodem plochy. Takové nakreslení lze popsat (až na homeomorfismus) pomocí lokalních rotací u vrcholů, tzn. cyklických pořadí hran incidentních s jedním z ...
  • Persistentní homologie a neuronové sítě 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 11. 2. 2022
   Hluboké učení prakticky vyřešilo nejrůznější problémy počítačového vidění v průběhu poslední dekády. V práci používáme grupy persistentní homologie z výpočetní topolo- gie k analýze prostorů vnitřních representací příznaků ...
  • Petersenovské obarvení a jeho varianty 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Petersenovské obarvení 3-regulárního grafu G je ekvivalentní tzv. normálnímu obarvení za použití pěti barev. Normální obarvení je dobré hranové obarvení ta- kové, že každá hrana je spolu se svými čtyřmi sousedy obarvena ...
  • Poziční hry s efektivní vítěznou strategií 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   We study games where two players are coloring edges of infinite complete graph. Both players are trying to create given target subgraph colored by their colors. Firstly, we will look at situation when the target subgraph ...
  • Skládání obdélníků 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlík, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 11. 2. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá otevřeným problémem skládání obdélníků. Je možné naskládat obdélníky rozměrů 1/n x 1/(n+1) do jednotkového čtverce? Cílem práce je podrobná analýza tohoto problému a s ním spojeného algoritmu. ...
  • Structural properties of graphs---probabilistic and deterministic point of view 

   Defence status: DEFENDED
   Hladký, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   V práci zkoumáme bipartitní podgrafy náhodného kubického grafu. Ukážeme, že hranově maximální bipartitní podgraf náhodného kubického grafu na n vrcholech má asymptoticky skoro jistě méně než 3 2 ·0.9351n hran. Dále ukážeme, ...
  • Structure of flow-continuous mappings in algebraic context 

   Defence status: DEFENDED
   Hušek, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 9. 5. 2022
   We explore the structure of the cycle space of the graphs - most notably questions about nowhere-zero flows and cycle double covers. We touch several facets of this field. First we show that there are edge 2-connected ...
  • Tomaszewski's conjecture 

   Defence status: DEFENDED
   Toufar, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 6. 2018
   V roce 1986 Boguslaw Tomaszewski zformuloval následující otázku: Mějme n reálných čísel a1, . . . , an takových, že součet jejich druhých mocnin je 1. Uvážíme-li 2n výrazů tvaru |ε1a1 +· · ·+εnan|, kde εi = ±1, může se ...
  • Variants of Petersen coloring for some graph classes 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   Normální obarvení - ekvivalentní verze petersenovského obarvení - je speciální dobré hranové obarvení kubických grafů pěti barvami. Každá hrana normálně obarveného grafu je normální, tj. používá spolu se svými čtyřmi sousedy ...
  • Varianty Eberhardovy věty 

   Defence status: DEFENDED
   Šimečková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   Define sequence (pk) = (p3,p4, . . . ) as numbers of k-sized faces - k-gons - of an embedding of a planar graph. A corollary to Euler's formula for planar graphs states that for cubic graphs ∑ k>=3 (6 − k)pk = 12 holds. ...
  • Zobrazování mnohostěnů v různých dimenzích 

   Defence status: DEFENDED
   Ondráček, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Práce se zabývá implementací aplikace pro vykreslování tří- a vícerozměrných mnohostěnů s možností plynulé rotace. Aplikace Geometric Figures pro Linux a Windows je napsána v jazyce C s použitím OpenGL a podporuje zásuvné ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV