• Časová působnost trestních zákonů a některé její vybrané problémy v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkora, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 12. 10. 2010
   Závěr Roky 2009 a 2010 přinesly s novým trestním zákoníkem i celou řadu situací, které je třeba v praxi denně řešit. Některé z nich se týkají i časové působnosti nového kodexu, tedy principů, které mají za to, že jsou stále ...
  • Dovolání 

   Defence status: DEFENDED
   Střesková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 1. 2020
   1 Extraordinary appeal Abstract In my master's thesis I deal with one of the extraordinary remedial measures in criminal proceedings. The extraordinary appeal, along with the complaint against the violation of the law and ...
  • Dovolání 

   Defence status: DEFENDED
   Engelmann, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   1 Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na rozbor dovolání v trestním řízení. Jedná se o mimořádný opravný prostředek, který byl do českého trestního řádu zaveden s účinností od 1. 1. 2002. Samotná práce je rozdělena do 6 ...
  • Dovolání 

   Defence status: DEFENDED
   Marada, Radim (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 2. 5. 2018
   Má diplomová práce se zabývá problematikou dovolání v trestním řízení. Jedná se o mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí soudu druhého stupně ve věci samé, pokud to zákon připouští. V práci ...
  • Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů 

   Defence status: DEFENDED
   Kurečka, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   ZÁVĚR SHRNUTÍ Ve své diplomové práci jsem se věnoval problematice porušení procesních předpisů při dokazování a neúčinnosti důkazů. První část práce se zaobírá dokazováním obecně, jeho zákonnou úpravou a právní teorií, ...
  • HLAVNÍ LÍČENÍ 

   Defence status: DEFENDED
   Kantorová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Diplomová práce se věnuje hlavnímu líčení jako nejdůležitějšímu stadiu trestního řízení a jeho aktuálním problémům. Cílem této práce je poskytnutí komplexního pohledu na celé hlavní líčení a jeho průběh. Diplomová práce ...
  • Hlavní líčení 

   Defence status: DEFENDED
   Mitošinková, Zdeňka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 12. 2012
   Tato diplomová práce je zaměřena na nejdůležitější stadium trestního řízení, tj. na hlavní líčení, a jeho aktuální problémy. Cílem této práce je poskytnutí komplexního pohledu na hlavní líčení a jeho průběh a chronologické ...
  • Hlavní líčení 

   Defence status: DEFENDED
   Hradečný, Aleš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 4. 2022
   CRIMINAL TRIAL ABSTRACT This diploma thesis deals with the criminal trial, which is the most important stage of criminal procedure, because it fulfills the purpose of criminal procedure, which is the proper detection of ...
  • Kriminologické a kriminalistické aspekty organizované kriminality 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 5. 2013
   English summary The diploma thesis is concerned with the phenomenon of organized crime as one of the most serious forms of crime. The basis of the thesis is formed by its criminological part in which emphasis is within the ...
  • Ochrana lidského plodu v trestním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 11. 2009
  • Ochrana lidského plodu v trestním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Zmrhalová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 5. 2009
  • Ochranné léčení a zabezpečovací detence 

   Defence status: DEFENDED
   Úředníčková, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   Cílem práce je především shrnout a zhodnotit platnou právní úpravu institutů ochranného léčení a zabezpečovací detence a poskytnout tak pokud možno ucelený přehled o vývoji těchto institutů, jejich ukládání a výkonu, a to ...
  • Odposlech a záznam telekomunikačního provozu 

   Defence status: DEFENDED
   Valentová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 12. 2013
   Odposlech a záznam telekomunikačního provozu - diplomová práce Hana Valentová, 2013 Resumé Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou dvou trestně procesních institutů: odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a ...
  • Opomenutí v trestním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Omissions in Crimial Law Abstract The submitted thesis represents a relatively comprehensive, and given the contemporary state of the domestic criminal law theory, also a quite complex elaboration of questions associated ...
  • Podmíněné odsouzení 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrák, Roman (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 2. 2012
   Má diplomová práce je rozvržena do deseti kapitol. První kapitola objasňuje podstatu podmíněného odsouzení. Následuje historický vývoj podmíněného odsouzení. Třetí kapitola se týká změn v souvislosti s přijetím nového ...
  • Podmíněné zastavení trestního stíhání 

   Defence status: DEFENDED
   Nacházel, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Ve své diplomové práci se zabývám problematikou podmíněného zastavení trestního stíhání. Podstata tohoto institutu spočívá v dočasném zastavení trestního stíhání s tím, že pokud vyhoví obviněný stanoveným podmínkám po ...
  • Poškodený v trestnom konaní a jeho ochrana 

   Defence status: DEFENDED
   Danková, Katarína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Záver Naprieč celou touto prácou bolo zdôrazňované postavenie poškodeného ako procesnej strany, ako svedka alebo oznamovateľa trestného činu. Netreba však zabúdať, že v tomto procesnom postavení sa nachádza predovšetkým ...
  • Presumpcia neviny 

   Defence status: DEFENDED
   Miklovič, Juraj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 4. 2008
  • Problémy institutu vazby 

   Defence status: DEFENDED
   Kuníková, Renata (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 12. 2009
  • Přípustné riziko v trestním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Hendrych, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 12. 2020
   Název práce v českém jazyce Přípustné riziko v trestním právu Abstrakt Tato rigorózní práce se věnuje problematice přípustného rizika v trestním právu. Trestněprávní institut přípustného rizika je jednou z nejnovějších ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV