• Analýza vybraných zeměpisných testů 

   Defence status: DEFENDED
   Macháček, Štěpán (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Tato práce se zabývá problematikou používání didaktických testů v zeměpisu. Nejprve je po rozboru literatury vytvořen soubor kritérií vhodných k posuzování kvality testů. Následně jsou zvolená kritéria použita pro hodnocení ...
  • Analýza výuky geografie ve vyšším sekundárním vzdělávání ve Spolkové republice Německo 

   Defence status: DEFENDED
   Jindřichová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Název práce: Analýza výuky geografie ve vyšším sekundárním vzdělávání ve spolkové republice Německo Autor: Bc. Eliška Jindřichová Katedra: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Vedoucí práce: RNDr. Dana Řezníčková, ...
  • Čtení krajiny jako geografická dovednost 

   Defence status: DEFENDED
   Tesařová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Cíl této práce je zaměřen na hledání geografického přístupu při čtení krajiny v návaznosti na didaktické účely. Cíl práce je sledován prostřednictvím kvalitativního výzkumu. Práce navazuje na úvodní předvýzkumné šetření, ...
  • Efektivita metod terénní výuky geografie 

   Defence status: DEFENDED
   Uvízlová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Předkládaná bakalářská práce vznikla se záměrem přispět k objasnění otázky "Jak zvýšit efektivitu metod terénní výuky?". Na základě tohoto hlavního cíle byl vytvořen kvalitativní dotazník pro řízené rozhovory s učiteli ...
  • Geografická gramotnost laické veřejnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Wackershauserová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   This thesis focuses on geographical literacy of the general public. It sets two main aims. Firstly to identify geographical community opinion on what knowledge and skills should be these days considered basics of geographical ...
  • Geografická gramotnost: různé přístupy vymezení a ověřování 

   Defence status: DEFENDED
   Kalfusová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 6. 2011
   Bakalářská práce se zabývá geografickou gramotností. Hlavním cílem je stanovit definici geografické gramotnosti podle současné odborné literatury, zkoumat přítomnost prvků geografického vzdělání v RVP pro předškolní a ...
  • Geoinformatika ve středoškolském kurikulu 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Luboš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 9. 2015
   This thesis is focused on the use of geospatial tools in secondary schools in Czech republic. Subject of study are mainly Geographic information systems (GIS) and Remote sensing and their implementation into secondary ...
  • Globální myšlení vysokoškolských studentů v Česku 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzlík, Radek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 7. 2020
   The diploma thesis is focused on the global thinking of university students. The aim of the diploma thesis is to find out the level of global thinking of university students and the factors that influence this level. By ...
  • Komparace geografického kurikula španělsky hovořících zemí 

   Defence status: DEFENDED
   Kořanová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Předkládaná diplomová práce se zabývá komparací geografického vzdělávání v Argentině, Ekvádoru, Hondurasu, Mexiku a Španělsku. Středem zájmu je koncepce geografického vzdělávání úrovně ISCED 2, prezentovaná v závazných ...
  • Komplexní geografické úlohy inspirované výzkumem PISA 

   Defence status: DEFENDED
   Šilhánová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Diplomová práce navrhuje soubor tří komplexních geografických úloh s rozdílným tematickým zaměřením, jejichž podoba je inspirována šetřením přírodovědné gramotnosti PISA. Pomocí těchto úloh jsou pak ověřovány vybrané ...
  • Koncepce geografického vzdělávání v Anglii a Česku 

   Defence status: DEFENDED
   Aschenbrennerová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
  • Koncepce školní geografie Maďarska, Polska a Slovenska 

   Defence status: DEFENDED
   Vrhel, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Předkládaná práce zkoumá změny koncepce vzdělávacích systémů se zaměřením na výuku geografie v postkomunistických státech střední Evropy. Vybranými státy jsou Polsko, Maďarsko a Slovensko. Sledujeme změny konceptu v období ...
  • Mediální výchova ve výuce geografie 

   Defence status: DEFENDED
   Josková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
  • Meteorologie ve výuce zeměpisu 

   Defence status: DEFENDED
   Macháček, Štěpán (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
  • Motivace žáků ve výuce geografie 

   Defence status: DEFENDED
   Holečková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Diplomová práce obsahuje část teoretickou a empirickou. Teoretická část na základě rozboru odborné relevantní literatury odpovídá na to, jak obsahově vymezit pojem motivace. Dále pak, které faktory ve výuce motivují či ...
  • Nadaní žáci v geografii 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Diplomová práce je prvotním vstupem do problematiky nadaných žáků v geografii. Hlavním cílem práce je definovat nadaného žáka v geografii v gymnaziálním věku. Široké mezioborové téma je dále zúženo do dílčích výzkumných ...
  • Oborové čtení ve výuce zeměpisu: přístupy učitelů v širším kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Kafková, Michala (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 9. 2019
   Disertační práce je zaměřena na problematiku oborového čtení v Česku, kterou prozkoumává prostřednictvím přístupů učitelů zeměpisu. Teoretická východiska disertační práce diskutují klíčové pojmy (oborové čtení, přístup ...
  • Postoje žáků rozvíjené výukou zeměpisu 

   Defence status: DEFENDED
   Kunová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou žákovských postojů, která je na pomezí pedagogiky, sociologie, psychologie a oborových didaktik. Hlavním cílem práce bylo přiblížit problematiku postojů, poukázat na úroveň ...
  • Prestiž zeměpisu v Česku 

   Defence status: DEFENDED
   Kunová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 5. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou prestiže výukového předmětu zeměpis. Jejím cílem je prostřednictvím metody sémantického diferenciálu objasnit, jakou prestiž přisuzují vysokoškolští studenti zeměpisu, a kde se ...
  • Problémy žáků ve výuce zeměpisu spojené se specifickými poruchami učení 

   Defence status: DEFENDED
   Uvízlová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou specifických poruch učení (SPU) v kontextu s výukou zeměpisu/geografie na druhém stupni základních škol a na školách středních. Cílem této práce je přispět k řešení této ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV