Now showing items 1-20 of 59

  • Analýza prostředí vesnické školy v 19. století na Českomoravské vysočině 

   Defence status: DEFENDED
   Měřičková, Daniela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   SOUHRN Název: Analýza prostředí vesnické školy v 19. století na Českomoravské vysočině Autor: Daniela Měřičková Katedra: Biologie a environmentálních studií Vedoucí práce: RNDr. Jan Řezníček, Ph.D. Abstrakt: Tato práce, ...
  • Aspekty konfliktu chovu ryb a ochrany zvláště chráněného druhu kormorán velký (Phalacrocorax carbo) po 25 letech hnízdění druhu v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Rusňák, Štěpán (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Málokdo ví, že Křížovnické náměstí před Staroměstskou mosteckou věží je vlastně postaveno na nultém oblouku Karlova mostu a zbytcích románského mostu Juditina. Tyto dva oblouky vytváří pod náměstím unikátní stodvacetimetrový ...
  • Balky a preparáty savců a ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Tuzová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá výrobou dermoplastických materiálů a balek savců. V práci jsou podrobně popsány konkrétní způsoby preparací od sběru přírodnin až po závěrečnou úpravu. První část textu shrnuje teoretické poznatky ...
  • Demoplastické preparáty a kostry ryb 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 5. 2019
   Tato diplomová práce je pojímána jako podrobný návod k tvorbě didaktických pomůcek, konkrétně k tvorbě dermoplastických preparátů a koster ryb, pro učitele přírodopisu a biologie na různých stupních škol. V této práci jsou ...
  • Denní režim a prvky sociálního chování slona indického (Elephas maximus) v ZOO Praha 

   Defence status: DEFENDED
   Ouřadová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá denním režimem a prvky sociálního chování slonů indických v Zoologické zahradě hl. m. Prahy v období od léta 2011 do jara 2012. V první části práce je zahrnuta problematika a analýza literatury ...
  • Denní režim tučňáka Humbodltova (Spheniscus Humboldti) v Zoo Praha 

   Defence status: DEFENDED
   Šnáblová, Soňa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 1. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá sledováním denního režimu tučňáka Humboldtova (Spheniscus humboldti) v pražské zoologické zahradě v období od léta 2012 do podzimu 2012. Aktivita tučňáků je pro lepší přehlednost prezentována ...
  • Didaktizace pomůcek z kosterních materiálů obratlovců 

   Defence status: DEFENDED
   Kolovrat, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   1 Abstrakt Bakalářská práce je obhajobou nutnosti užívání výukových pomůcek při výuce a co víc, je vyzdvižením spolupráce mezi pedagogem a žáky (studenty) na přípravě pomůcek samotných. Obhajuje vyšší efektivitu takto ...
  • Ekologické faktory ovlivňující složení potravy kalouse ušatého Asio otus (Linnaeus, 1758) 

   Defence status: DEFENDED
   Gaďůrková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Má diplomová práce se zabývá problematikou ekologie a složení potravy kalouse ušatého (Asio otus) na zimovišti v Kladně - Kročehlavech. 1) V práci je ověřována hypotéza očekávaného vlivu sněhové pokrývky na druhové složení ...
  • Etogramy obratlovců ve výuce biologie 

   Defence status: DEFENDED
   Peřka, Jaroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Cílem této práce je vytvoření vzdělávacího programu pro výuku etologie na gymnáziích, ve kterém budou teoretické znalosti přímo spojeny s praktickými činnostmi. Pro naplnění cílů tohoto etologického vzdělávacího programu ...
  • Experimentální testování reaktivity huculských koní 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   V rámci diplomové práce byla experimentálně otestována reaktivita celkem 39 koní, z toho bylo 19 huculů, 10 českých teplokrevníků, 1 norik, 1 kříženec plnokrevníka s lipicánem, 1 chladnokrevník, 3 polokrevníci a 4 plnokrevníci. ...
  • Inventarizace ptáků na vybrané lokalitě kraje Vysočina 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pospíchalová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
   Diplomová práce se zabývá inventarizačním průzkumem ptáků na lokalitě přírodní park Čeřínek. Tato práce zkoumá jednotlivá data z bodového sčítání ptáků, která proběhla od března 2017 do listopadu 2017. Cílem práce je ...
  • Inventarizační průzkum ptáků na lokalitě Nový rybník u Soběslavi 

   Defence status: DEFENDED
   Hlasivcová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Bakalářská práce zpracovává tematiku inventarizace ptáků na lokalitě Nový rybník u Soběslavi. Práce analyzuje data z bodového sčítání ptáků od března 2011 do listopadu 2011. Cílem bylo udělat inventarizaci a následně tyto ...
  • Kosterní zbytky v potravě kalouse ušatého Asio otus (Linnaeus,1758) jako ukazatele populačních změn drobných savců na zimovišti v Kladně-Kročehlavech 

   Defence status: DEFENDED
   Kolomazníková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   23/6/2011 Kosterní zbytky v potravě kalouse ušatého 6 jako ukazatele populačních změn drobných savců 1. ABSTRAKT 1.1 Abstrakt v českém jazyce Diplomová práce Kosterní zbytky v potravě kalouse ušatého Asio otus (Linnaeus, ...
  • Mapování zimovišť kalouse ušatého a jeho potravní ekologie 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Tato diplomová práce se zabývá mapováním některých lokalit zimovišť kalouse ušatého v Čechách i na Moravě, jeho možností výběru kořisti a způsobu života. Zároveň zpracovává potravní ekologii kalouse ušatého ve zmíněných ...
  • Migrace kalouse ušatého (Asio otus) v podmínkách střední Evropy 

   Defence status: DEFENDED
   Fraitágová, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Cílem diplomové práce bylo zpracovat přehled zpětných hlášení kalouse ušatého (Asio otus) od roku 1934 do roku 2011 nejen na území české republiky, ale i zpětných hlášení zahraničních kroužkovanců. Uvedena jsou data kalousů ...
  • Možnosti využití lebek savců ve výuce přírodopisu 

   Defence status: DEFENDED
   Vadasová, Rebeka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   The thesis puts mind to possibilities of using mammal's skulls in classes of natural science. The work gathers from foreign materials about this subject matter and tries to pass them to the Czech ambient. The first part ...
  • O původu slov (etymologie názvosloví sladkovodních druhů ryb v ČR a anglicky mluvících zemích Evropy) 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   The thesis doesn't have the tendency or ambition to reach the particular conclusion or final solution (which would be at least as debatable as the construction that it is based on). But it should bring different approach ...
  • Postkraniální skelet drobných savců ve výuce biologie 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Diplomová práce se zabývá možnostmi identifikace drobných hlodavců ve vývržku kalouse ušatého (Asio otus) podle pánevních kostí a postkraniálního skeletu ve výuce biologie. První část textu shrnuje teoretické poznatky, ...
  • Preparace a montáže koster obratlovců 

   Defence status: DEFENDED
   Zámečníková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   This final thesis represents a complete guide to making didactic aids which can be used in teaching Biology in primary and secondary schools. It completes my bachelor thesis on the topic of the Taxidermy of selected species ...
  • Preparace drobných savců a ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Pulková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 1. 2017
   Diplomová práce se zabývá postupy preparace ptáků a drobných savců vedoucích ke zhotovení vlastních dermoplastických preparátů a balků, které mohou být posléze vhodně využity jako didaktické pomůcky ve výuce přírodopisu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV