• Alkoholismus a deprese ve společnosti původních obyvatel USA na příkladu Navahů, Inuitů a Hopiů 

   Defence status: DEFENDED
   Kalinová, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
  • Integrace mezinárodních studentů mezi studenty domácí 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá problémem integrace zahraničních studentů mezi domácí studenty při studiu v cizí zemi. Zdrojem jsou vedle odborné literatury především údaje získané při vlastním výzkumu. Výzkum je prováděn na ...
  • Oděv a jeho role v životě jedince 

   Defence status: DEFENDED
   Podzimková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce "Oděv a jeho role v životě jedince" pojednává o roli a významu oděvu v postmoderní společnosti. Na oděv, jakožto na nedílnou součást každodenního života, je nahlíženo jako na důležitý prvek při tvorbě ...
  • Představy o posmrtném životě a význam smrti pro indiánský kmen Zuni 

   Defence status: DEFENDED
   Ručková, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce pojmenovaná Představy o posmrtném životě a význam smrti pro indiánský kmen Zuni se snaží podat ucelený pohled na pohřební rituály a představy o smrti vybrané společnosti pueblanských indiánů. Nejprve se ...
  • Rituální čistota a nečistota u Cikánů 

   Defence status: DEFENDED
   Krčková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Autorka se v této práci zabývá tématem rituální čistoty a nečistoty u Cikánů. Koncept rituální čistoty a nečistoty přinesla do antropologie Mary Douglasová, její přístup se stal důležitým nástrojem pro zkoumání cikánských ...
  • Terénní výzkum židovské komunity v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Adlerová, Nina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce "Terénní výzkum židovské komunity v Praze" se zabývá sociální identitou mladých českých Židů. Cílem této práce je postihnou dualitu, respektive hybriditu této identity na základě prolínání dvou odlišných ...
  • Vliv rodičů na integraci vietnamských dětí v české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Horáčková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Práce se zabývá problematikou vlivu rodičů na integraci vietnamských dětí do české společnosti. Imigrační strategie Vietnamců již není ve většině případů založena na obětování jejich života materiálnímu zisku s vidinou ...
  • Vzdělaní věřící: Jak obhajují svou víru před vědou? 

   Defence status: DEFENDED
   Kroupová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • Ze všech koutů světa: Etnická identita studentů Erasmu 

   Defence status: DEFENDED
   Šlédrová, Jasňa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Ústředním tématem bakalářské práce je formování etnické identity v mezikulturní interakci. Klíčovým zdrojem informací jsou vedle odborné literatury údaje získané vlastní výzkumnou prací. Na základě odborné literatury jsou ...
  • Změna přístupu vnímání smrti, pohled na smrt ve společnosti očima hrobníků 

   Defence status: DEFENDED
   Doňková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Západní společnost se velice rychle vyvíjí. Celý vývoj znamená změnu životního stylu a priorit. Jednou z těchto změn je i změna přístupu ke smrti a změna vnímání smrtelnosti lidí. V práci se budu snažit nastínit postupné ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV