• Charakterizace laktózy metodou diferenciální skanovací kalorimetrie 

   Defence status: DEFENDED
   Stoklasová, Markéta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 16. 2. 2006
   Stoklasová Markéna - Rigorózní práce - 2006 Rigorózní práce se zabývá charakterizací laktosy metodou diferenciální skanovací kalorimetrie. Teoretická část charakterizuje laktosu a charakterizuje metodu diferenciální skanovací ...
  • Charakterizace lisovacího procesu parametry rovnic lisování 

   Defence status: DEFENDED
   Rysl, Tomáš (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 10. 11. 2010
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Kandidát: Mgr. Tomáš Rysl Školitel: doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. Název dizertační práce: Charakterizace lisovacího ...
  • Deformační index u tablet z laktózy a mannitolu 

   Defence status: DEFENDED
   Neckářová, Kamila (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 15. 6. 2006
   Neckářová Kamila - Rigorózní práce - 2006 This work deals with deformation index of tablets of microcrystalline cellulose, mannitol and lactose. The aim of the work was to find out the effect of filler on parameters DE and ...
  • Deformační index u tablet z mikrokrystalické celulózy 

   Defence status: DEFENDED
   Myslivečková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 15. 6. 2006
   Myslivečková Jana - Rigorózní práce - 2006 This work deals with deformation index of tablets of microcrystalline cellulose. Theoretical part describes the theory of tablet formation by means of the record force - displacement. ...
  • Energetická bilance drcení tablet 

   Defence status: DEFENDED
   Čámský, Václav (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   Čámský Václav - Rigorózní práce - 2006 This work deals with energy balance of tablet destruction. The characterization of individual groups of tablets and characterization of two fillers - lactose and microcrystalline ...
  • Energie lisování a destrukční energie u suchých plniv 

   Defence status: DEFENDED
   Červenková, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 3. 10. 2006
   Červenková Lucie - Rigorózní práce - 2006 This work deals with the evaluation of viscoelasticity on basis of force - displacement record. Theoretical part of the work characterizes tablets and fillers for direct compression, ...
  • Fyzikálně chemická charakteristika mikokrystalických celulos 

   Defence status: DEFENDED
   Gregor, Stanislav (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Student: Mgr. Stanislav Gregor Školitel: Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. Fyzikálně chemická charakteristika mikrokrystalických ...
  • Hodnocení celulos a kukuřičného škrobu pomocí creep testu 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Julie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 21. 10. 2010
   Hodnocení celulos a kukuřičného škrobu pomocí creep testu Cílem rigorózní práce bylo posoudit vhodnost použití creep testu k hodnocení viskoelastických vlastností farmaceutických plniv a jejich vlastnosti porovnat. Hodnocenými ...
  • Hodnocení monosacharidů a disacharidů pomocí Creep testu 

   Defence status: DEFENDED
   Frýdlová, Dana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 25. 11. 2010
   - CZ Název rigorózní práce: Hodnocení monosacharidů a disacharidů pomocí Creep testu Student: Mgr. Dana Frýdlová Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. Konzultant: Mgr. Roman Adámek Katedra Farmaceutické ...
  • Kalorimetrické hodnocení kompatibilit mezi složkami tabletovin 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Milada (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 3. 10. 2006
   Kopecká Milada - Rigorózní práce - 2006 This work deals with the compatibility of a medical substance with 15 additives using the DSC method. Theoretical part of the work describes thermoanalytical methods, methods of ...
  • Lisovatelnost různých šarží léku Simvastatin. 

   Defence status: DEFENDED
   Havelková, Adéla (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá charakterizací energií lisování pomocí záznamu síla-dráha. Teoretická část charakterizuje zkoumanou látku - simvastatin - a pomocné látky, které by se v neznámých vzorcích mohly vyskytovat. ...
  • Lisovatelnost tabletoviny s hydrogenfosforečnanem vápenatým dihydrátem. 

   Defence status: DEFENDED
   Brejchová, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Lisovací proces můžeme hodnotit pomocí viskoelastických parametrů anebo parametrů rovnic lisování. Viskoelastické parametry získáváme z testů stresové relaxace a ze záznamu síla-dráha. Rovnice lisování vyjadřují závislost ...
  • Lisovatelnost tabletoviny s kluznými látkami. 

   Defence status: DEFENDED
   Motlová, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Během lisovacího procesu se působením lisovací síly formuje tableta. Dodávaná energie se spotřebovává na vznik vazeb mezi částicemi a molekulami lisovaného materiálu. Z daného důvodu je důležité zjišťovat velikost energií, ...
  • Lisovatelnost tabletoviny s mikrokrystalickou celulosou. 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdinová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Lisovací proces je možno hodnotit parametry, které se získávají ze záznamu síla-dráha, testu stresové relaxace nebo z rovnic lisování. Rovnice lisování vyjadřu- jí závislost výšky, objemu nebo hustoty lisovaného materiálu ...
  • Možnosti in-vitro testování parenterálií s řízeným uvolňováním. 

   Defence status: DEFENDED
   Kožák, Jan (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Souhrn Cílem této práce bylo začít s vývojem gelového média napodobující intramuskulární prostředí pro in-vitro testování uvolňování léčiv jako alternativy k současným vodným médiím. Jako model svalové tkáně bylo zvoleno ...
  • Ověření nové metody na hodnocení stresové relaxace tablet 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Pavlína (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Školitel: Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. Název diplomové práce: Ověření nové metody na hodnocení stresové relaxace tablet ...
  • Plasticita u tablet z mikrokrystalické celulózy 

   Defence status: DEFENDED
   Reich, Filip (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   Plasticita tablet z mikrokrystalické celulózy 2007, s. 1 - 73 F. Reich Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta, Katedra farmaceutické technologie, Heyrovského 1203, 500 05, Hradec Králové přijato 15.května.2007 ...
  • Stanovení kinetiky drcení průmyslově vyráběných tablet 

   Defence status: DEFENDED
   Čechalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   7.SOUHRN V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE 7.1. Souhrn Stanovení kinetiky drcení u průmyslově vyráběných tablet Cílem této rigorózní práce bylo určit optimální přístrojové parametry pro hodnocení pevnosti tablet. Byly testovány ...
  • Stanovení kinetiky drcení tablet s isosorbid-5-mononitrátem 

   Defence status: DEFENDED
   Šulková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 6. 6. 2006
   Šulková Petra - diplomová práce - 2006 The diploma theses deal with the determination of optimal parameters for measurement of the kinetics of destruction on basis of force - displacement record. Theoretical part of the ...
  • Stanovení kinetiky drcení tablet s kyselinou acetylsalicylovou 

   Defence status: DEFENDED
   Gallová, Zuzana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 6. 6. 2006
   Gallová Zuzana- Diplomová práce - 2006 The graduation theses deal with the evaluation of tablet strength. The work uses the record force - displacement . The method determines destructive force and energy of compression. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV