• Budoucnost historického a kulturního dědictví: aplikace big data v digitálních humanitních vědách 

   Defence status: DEFENDED
   Hryshyna, Kateryna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 24. 9. 2020
   This diploma thesis deals with the topic of preserving cultural heritage in the context of digital humanities. The topic of this work will be the presentation of modern tools and technologies aimed at preserving cultural ...
  • Bulvarizace ekonomických týdeníků 

   Defence status: DEFENDED
   Jannová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 18. 6. 2009
   Today's audience tends to focus increasingly on popular media and on sensational and entertaining ways of media communication. Many authors describe present media culture as popular. There is a significant merge of ...
  • Digitalizace a její vliv na tištěná média. Případová studie na vybraných českých tiskovinách. 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 23. 9. 2016
   Práce se zabývá vlivem digitalizace a elektronických médií na média tištěná. Zobrazuje průběh vývoje přechodu k digitalizaci, její neustálý nárůst a proměny čerpání informací veřejností, zejména podle teorií Marshalla ...
  • Estetická proměna prostředí společnosti zprostředkovaná elektronickými médii 

   Defence status: DEFENDED
   Šimonová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 23. 10. 2008
   Diploma thesis "Aesthetic change of social environment mediated through electronic media" deals with the influence of electronic culture on our ways of perception and examines the social and cultural changes related to the ...
  • Etika a současná média 

   Defence status: DEFENDED
   Odstrčilová, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 29. 1. 2008
   Autorka se zabývá etikou v souvislosti se současnými médii. Ve své práci se zaměřuje především na elektronická média z hlediska jejich vlivu na fragmentaci etiky, stejně jako celkového obrazu světa. Základní hypotézou je ...
  • Fenomén "názorové bubliny" očima aktivních uživatelů Facebooku 

   Defence status: DEFENDED
   Ivanova, Ekaterina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 21. 9. 2018
  • Fenomén kulturního šoku v internetových komunitách 

   Defence status: DEFENDED
   Rauch, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 29. 10. 2009
   The diploma thesis deals with questions of the culture shock in the internet environment. The aim of the work is to speci fy the problems of the on-l ine culture shock and to create the general view on it. In the fi rst ...
  • Fotografie a její autenticita v kontextu debaty o šíření dezinformací v online prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Cengrová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Předkládaná diplomová práce si klade za cíl prozkoumat roli, kterou sehrávají fotografie v případě šíření dezinformací v online prostředí. Práce pracuje s tezí, že i přes zásadní změny v chápání fotografie a její důvěryhodnosti, ...
  • Fotografie ve službách žurnalistiky: Sociálně sémiotická analýza vítězných snímků Czech Press Photo (2006-2015) 

   Defence status: DEFENDED
   Patáková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   This thesis deals with visual communication in the form of photography. Explaining the theories of Roland Barthes and Vilém Flusser we point out the tight relationship of this medium with reality that obscures its constructive ...
  • Image: mediální konstrukce identity 

   Defence status: DEFENDED
   Balounová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Hlavním cílem práce je objasnit princip utváření identity a image v novodobé konzumní společnosti a také vysvětlit, jaká úloha v tomto procesu připadá médiím.V předkládané diplomové práci je využita analyticko komparitivní ...
  • Imaginárno ve filmu: vnímání filmu divákem 

   Defence status: DEFENDED
   Remešová, Iveta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 15. 6. 2012
   This thesis deals with the film in the psycho-semiotics' meaning. We focus on the viewer's perception of the film and we emphasize the concept of imaginary that is to be explained as mere image (imago) in comparison with ...
  • Komparace relevantnosti informačního obsahu českých televizních a internetových zpravodajství českými vysokoškolskými studenty 

   Defence status: FAILED
   Přibyl, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 12. 10. 2012
  • Koncept "inscenované komunikace" v procesu osvojování druhého jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Černotová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   The Notion of "Scened Communication" in a Process of Second Language Acquisition The master thesis compares communication, which is based on an unwriten script, with communication, which is authentic and results from natural ...
  • Konstrukční prvky obrazu v současném politickém dokumentu 

   Defence status: DEFENDED
   Radostová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 13. 2. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá diskurzem politického dokumentárního filmu. Práce zasvěcuje čtenáře do vývoje dokumentárního filmu a do proměn způsobů konstrukčních prvků dokumentu souvisejících s tímto vývojem. Cílem práce ...
  • Mediální obraz Jana Sokola v prezidentské kampani 2003 

   Defence status: DEFENDED
   Jánská, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
  • Obsahová analýza televizních seriálů z letištního prostředí - na příkladu Letiště a Pan Am 

   Defence status: DEFENDED
   Havelková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   The theme of this diploma thesis is the image of the airport environment in TV series. On the example of Letiště and Pan Am, a comparative content analysis is carried out according to established criteria. The core elements ...
  • Problematic of Big Data representation in media 

   Defence status: DEFENDED
   Sabitov, Daniyar (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 24. 9. 2020
   in English The important part of the current information society is data and methods of using it. One of the modern fields of data processing is Big Data. Computing capabilities have enabled Big Data to significantly ...
  • Problematika reality a simulace v díle Jeana Baudrillarda a její odraz v současné filmové tvorbě 

   Defence status: DEFENDED
   Karásková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 16. 6. 2017
   Diplomová práce se zabývá teorií simulací a simulaker v pojetí francouzského představitele postmoderny Jeana Baudrillarda. Zaměřuje se především na způsob, jakým Baudrillard tematizuje postupný zánik reprezentační funkce ...
  • Proměny televizního média z pohledu publika 

   Defence status: DEFENDED
   Pěničková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   1 Abstract The diploma thesis will focus on television as a constantly evolving medium and the question whether the present TV audience is still a viewer and is suitable for the classic mass media, or that television is ...
  • Sémiotika designu: Produktový design jako selektivní proces materializace Případová studie: Designéři jako tvůrci materializovaných představ 

   Defence status: DEFENDED
   Dostálová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   This paper deals with design semiotics, focuses on product design (light design) from the perspectives of social semiotics (van Leeuwen, 2005; Kress a van Leeuwen, 2006), multimodality (Kress, 2010) and product design ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV