• Frekvence HLA antigenů v souboru dárců plazmy Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 22. 9. 2017
   Author: Petra Novakova Title: The frequency of HLA antigens in the group of plasma donor of the Transfusion Departmen, University Hospital, Hradec Králové Bachelor thesis Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec ...
  • Historie a součastnost dárcovství krve, motivace prvodárců a již evidovaných dárců k dárcovství 

   Defence status: DEFENDED
   Dragúňová, Marcela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • HLA vyšetření celiakie u dětských pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Hana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Ve své diplomové práci se věnuji analýze vazby mezi některými HLA alelami a onemocněním zvaným celiakie. Zaměřuji se především na míru predispozice osob k této nemoci ve vztahu s výskytem konkrétních alel. V teoretické ...
  • Imunohematologická vyšetření a zajištění transfuznách přípravků pro pacienty s diagnózou AIHA 

   Defence status: DEFENDED
   Šustková, Vendula (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Tato bakalářská práce popisuje jednotlivá vyšetření používaná v imunohematologické laboratoři a zaměřuje se na jejich využití pro zajištění kompatibilních erytrocytárních přípravků u pacientů s diagnózou autoimunitní ...
  • Kontrola jakosti transfuzních přípravků 

   Defence status: DEFENDED
   Lebdušková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Transfuze je léčebný zákrok, který představuje převod krve nebo krevních složek pocházejících z krevního oběhu dárce do krevního oběhu příjemce - pacienta. Transfuzní služba zajišťuje kvalitu a bezpečnost léčebně používané ...
  • Kryokonzervace erytrocytů a její využití v civilním a vojenském zdravotnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Sládková, Eliška (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 30. 5. 2013
   Téma mé bakalářské práce je Kryokonzervace erytrocytů a její využití v civilním a vojenském zdravotnictví. Tato práce se skládá z části teoretické a části praktické. První část práce přibližuje základy kryobiologie, druhy ...
  • Ostatní krvněskupinové systémy 

   Defence status: DEFENDED
   Košťálková, Helena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
  • Ostatní lidské krevněskupinové systémy erytrocytů. 

   Defence status: DEFENDED
   Košťálková, Helena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   SOUHRN Imunohematologie je oborem studujícím příčiny, průběh a následky obranných reakcí organismu vyvolaných reakcí krevních antigenů a odpovídajících protilátek. Jedním z rizik podání krevní transfuze či těhotenství je ...
  • Porovnání fenotypu a genotypu erytrocytárních antigenů s použitím serologických a microarray metod 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Práce se zabývá genotypováním erytrocytových antigenů pomocí microarray technik. Porovnává výsledky genotypů z microarray metod s fenotypy získanými pomocí sérologických technik. Hlavním cílem práce je zhodnotit míru ...
  • Porovnání parametrů KO a sledování jeho vývoje v čase u pravidelných dárců krve na odběrovém středisku. 

   Defence status: DEFENDED
   Macáková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
  • Problematika dárcovství krve a krevních složek v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Nová, Jiřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 4. 6. 2014
   Krev je nenahraditelnou tkání našeho těla, proto jsem se rozhodla hlouběji popsat problematiku jejího dárcovství. Krev hraje v medicíně nezastupitelnou a nesmírně důležitou roli. Podání krve je nutné u polytraumat, operací ...
  • Předtransfuzní vyšetření pacienta a výběr vhodného transfuzního přípravku. 

   Defence status: DEFENDED
   Lebdušková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Rh - systém 

   Defence status: DEFENDED
   Masopustová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Tato bakalářská práce je zaměřena na antigeny a protilátky Rh systému. Protilátky Rh systému nejsou přirozené, vyskytují se převážně jako imunní. Antigeny Rh systému patří k nejsilnějším imunogenům s největší četností ...
  • Rh-systém 

   Defence status: DEFENDED
   Forstová, Monika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Tato práce shrnuje základní informace o Rh systému, druhým nejdůležitějším systémem krevních skupin. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zaměřena na krev - její složení a vznik, dále se věnuje historii, ...
  • Sledování hodnot pH u trombocytů z buffy coatu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Csapková, Eva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
  • Správná transfuzní praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Sigmundová, Pavla (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Autor: Pavla Sigmundová Název: Správná transfuzní praxe Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Zdravotnická bioanalytika - zdravotní laborant (Kombinovaná forma ...
  • Testování odběrů dárců krve - pro transfúzní účely. 

   Defence status: DEFENDED
   Mašatová, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Transfuzní přípravky trombocytů, výroba metodou aferézy 

   Defence status: DEFENDED
   Slívová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Bc. Michaela Slívová Transfuzní přípravky trombocytů, příprava metodou aferézy Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Odborný pracovník v laboratorních metodách Cíl práce: Cílem ...
  • Transplantace ledvin - shoda mezi dárcem a příjemcem ve FN Hradec Králové 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   7 ABSTRAKT Autor: Bc. Lucie Moravcová Školitel: MUDr. Vít Řeháček Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Název diplomové práce: Transplantace ledvin - shoda mezi dárcem a příjemcem ve FN Hradec Králové ...
  • Vyšetření antigenu RhD molekulárně genetickými metodami 

   Defence status: DEFENDED
   Bakerová, Dagmar (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Autor: Bc. Dagmar Bakerová Školitel: MUDr. Vít Řeháček Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Název diplomové práce: Vyšetření antigenu RhD molekulárně genetickými metodami Diplomová práce se zabývá ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV