Now showing items 1-20 of 55

  • Akviziční strategie cizojazyčné literatury ve veřejných knihovnách: srovnávací studie 

   Defence status: DEFENDED
   Jampílková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Public libraries are facing a great challenge to succeed in serving their increasingly diverse communities. This thesis focuses on the acquisition of foreign-language books in public libraries and attempts to address the ...
  • Analýza fondu knihovny Historického kabinetu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Bežová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Bakalářská práce analyzuje fond Historického kabinetu. Tato knihovna je oborovou knihovnou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jejím hlavním účelem je půjčování knih studentům a profesorům Filozofické fakulty, ale ...
  • Analýza institucionálních repozitářů provozovaných v systému DSpace v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kovaříková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Cílem diplomové práce analyzovat, porovnat a vyhodnotit volně dostupné institucionální repozitáře (IR) v ČR, které jsou provozovány v systému DSpace. Historický vývoj IR je popsán prostřednictvím komparace informací získaných ...
  • Analýza stavu a perspektiv meziknihovních výpůjčních služeb ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně. 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 9. 2015
   (česky) Práce zpracovává téma meziknihovních výpůjčních služeb na obecné úrovni. Zmíněny budou i trendy dalšího rozvoje tohoto typu služeb. Analyzován je vývoj MVS ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně a to zejména na ...
  • Cena Ministerstva kultury ČR Knihovna roku (historie a perspektivy) 

   Defence status: DEFENDED
   Křivánková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Bakalářská práce se věnuje aktivitě Ministerstva kultury ČR Knihovna roku. Popisuje historii soutěže Knihovna roku od jejího založení v roce 2000 až po rok 2018. Podrobně je rozpracována kategorie "základní knihovna". ...
  • České bibliofilie na počátku 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Žižková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 1. 2018
   Cílem diplomové práce je představit fenomén bibliofilie a autorské knihy, jejich místo v domácí knižní produkci a subjekty, které se věnují jejich tvorbě a vydávání. Kromě nakladatelství jsou představeny spolky, zahrnuty ...
  • Čtenářské kluby pro mládež a dospělé 

   Defence status: DEFENDED
   Kubisová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   This bachelor thesis focuses on book clubs for teenagers and adults in the Czech Republic and selectively in foreign countries, especially in relation to the activities of public libraries. The theoretical part of this ...
  • Digitální knihovny českých krajských knihoven 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Neradová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   This diploma thesis deals with digital libraries of Czech regional libraries. Based on the available sources of the literature and the questionnaire survey, digital libraries, which are built by regional libraries, are ...
  • Digitální knihovny českých krajských knihoven 

   Defence status: DEFENDED
   Neradová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Předkládaná diplomová práce je věnována digitálním knihovnám českých krajských knihoven. Na základě dostupných pramenů literatury a provedeného dotazníkového šetření jsou představeny jednotlivé digitální knihovny, které ...
  • Digitální knihovny na Univerzitě Karlově v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 1. 2018
   Diplomová práce se zabývá digitalizací v knihovnách Univerzity Karlovy. Na základě dostupných pramenů, online dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů provedených se zástupci osmi fakultních knihoven je ...
  • Elektronické knihy ve specializovaných knihovnách - akvizice, katalogizace a služby 

   Defence status: DEFENDED
   Bártová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 2. 2012
   (english) Bachelor thesis analyzes the situation of electronic books in the Czech specialized libraries. Introductory chapters are devoted to general e-book, with a focus on scientific "e-born" monographic publications. ...
  • Indexace fondů Státní technické knihovny pro volně přístupný fon v Národní technické knihovně 

   Defence status: DEFENDED
   Kožuchová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 6. 2009
   Bakalářská práce popisuje způsob, jakým byly reindexovány fondy Státní technické knihovny (STK) pro volně přístupný fond v Národní technické knihovně (NTK) klasifikačním systémem Třídění Kongresové knihovny. Práce zachycuje ...
  • Informační zázemí pro zahraniční studenty vybrané české vysoké školy 

   Defence status: DEFENDED
   Sikorová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   (in English) The aim of bachelor thesis is an analysis of information base for foreign students at Czech University of Life Sciences. The theoretical part of the thesis describes situation of foreign students at universities, ...
  • Knihovna jako součást multifunkčního domu na příkladu projektu městské části Praha-Horní Počernice 

   Defence status: DEFENDED
   Treščáková, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Bachelor's thesis describes a case study project of a multifunctional house in Prague-Horni Pocernice. It informs about the phenomenon of multifamily houses in the Federal Republic of Germany. Work contains information ...
  • Knihovna Masarykovy demokratické akademie 

   Defence status: DEFENDED
   Doubková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Bakalářská práce popisuje proces proměny soukromé knižní sbírky na veřejnou spolkovou knihovnu. Z teoretického hlediska jsou popsány důležité aspekty, které je nutno zohlednit při budování veřejné spolkové knihovny. Součástí ...
  • Knihovnické služby pro bezdomovce 

   Defence status: DEFENDED
   Bartůšková, Zlata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Bakalářská práce Zlata Bartůšková Knihovnické služby pro bezdomovce Library services for homeless people 2017 Vedoucí práce: PhDr. Radka ...
  • Knihy přání a stížností v knihovně - příklady užití a efektivity 

   Defence status: DEFENDED
   Drtinová, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Bakalářská práce popisuje analýzu zápisů v Knihách přání a stížností na praxi tří různých druhů knihoven. Zápisy jsou analyzovány z formálního a obsahového hlediska a následně členěny dle formálního zpracování na typy ...
  • Kompetenční profil tiskového mluvčího vybrané velké knihovny 

   Defence status: DEFENDED
   Hettenbergerová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Bakalářská práce pojednává o kompetencích a vlastnostech potřebných při výkonu zaměstnání tiskového mluvčího ve veřejné knihovně. Cílem práce je analýza těchto kompetencí a sestavení kompetenčního profilu pracovníka. První ...
  • Komunikační bariéry v referenčních službách knihovny 

   Defence status: DEFENDED
   Müllerová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   This thesis focuses on the problem of issues and barriers in communication channels in the specific environment of the reference services of the National Library of the Czech Republic. The thesis introduces the basic terms ...
  • Legislativní zajištění provozu a služeb knihoven v České republice, Polsku a Slovensku: komparativní analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Haraštová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   Following thesis has a task to analyse free library laws - czech, slovak and polish. Thesis consists of two parts - theoretical and practical. In theoretical part is analysed firstly czech library law. Later slovak and ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV