Now showing items 1-20 of 55

  • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Kasalová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Diplomová práce pojednává o alternativách nepodmín ného trestu odn tí svobody, zejména pak o alternativních trestech. Jejím cílem je zam it se na výhody a nevýhody alternativních trest , popsat východiska alternativního ...
  • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Hrušáková, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Předložená diplomová práce pojednává o alternativách k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, neboť jedině tyto mohou z dlouhodobého hlediska vyřešit palčivý a v současnosti velice aktuální problém přeplněnosti věznic. Cílem ...
  • Dohoda o vině a trestu 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Jaromír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Tato diplomová práce je zaměřena na institut dohody o vině a trestu, který byl do českého právního řádu přijat v rámci zákona č. 193/2012 Sb., jenž novelizoval trestní řád. Inspirací byl koncept plea bargaining, široce ...
  • Dohoda o vině a trestu 

   Defence status: DEFENDED
   Koblasová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Dohoda o vině a trestu Abstrakt Předmětem práce je institut dohody o vině a trestu jakožto zvláštní způsob vyřizování trestních věcí. Podstatou dohody o vině a trestu je dohoda státního zástupce a obviněného, ve které se ...
  • Dohoda o vině a trestu 

   Defence status: DEFENDED
   Slavík, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 6. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá institutem dohody o vině a trestu, který byl zaveden do českého trestního řádu v roce 2012. Dohoda o vině a trestu představuje alternativní způsob vyřízení trestních věcí. Dohodu uzavírá ...
  • Dohoda o vině a trestu 

   Defence status: DEFENDED
   Dimitriadisová, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
   Tématem této diplomové práce je relativně nový institut trestního práva procesního, kterým je dohoda o vině a trestu. Tento institut byl do českého právního řádu zakotven novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 193/2012 ...
  • Dopravní kriminalita a její prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Pytlíková, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Shrnutí: Doprava patří k lidstvu již od dávných dob, kdy bylo třeba přesouvat se za potravou a později za obchodem. Z počátku člověk spoléhal na vlastní nohy, později na koňskou sílu. Největší převrat přišel s vynálezem ...
  • Dopravní kriminalita a její prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Filip, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 9. 2019
   NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE, ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA V ČESKÉM JAZYCE Název diplomové práce v českém jazyce: Dopravní kriminalita a její prevence Abstrakt: Tématem práce je dopravní kriminalita včetně její prevence. Jedná se o ...
  • Dopravní kriminalita a její prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Kukrál, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Téma diplomové práce je dopravní kriminalita a její prevence. Vybral jsem si ho, protože ho považuji za stále velmi aktuální. Doprava je v současnosti běžnou součástí našeho života. Dopravní kriminalita se dotýká takřka ...
  • Dopravní kriminalita a její prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Tato diplomová práce pojednává o dopravní kriminalitě a její prevenci. Téma dopravní kriminality je aktuální, jelikož doprava je dynamicky rozvíjejícím se odvětvím hospodářství, ale přináší sebou i negativa, která ovlivňují ...
  • Drogové trestné činy 

   Defence status: DEFENDED
   Váchová, Natálie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 9. 2017
   Drug Related Crimes Thesis - Natálie Váchová - abstract Drug trade spreads throughout every country in the world and thus constitutes one of our society's global problems. As a result, countries try to fight the trade and ...
  • Formálne a materiálne poňatie trestného činu 

   Defence status: DEFENDED
   Ranostaj, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 5. 2012
   Anotácia (abstrakt) Jednou z najdôležitejších zmien, ktoré so sebou prináša nedávna rekodifikácia trestného práva hmotného v Českej republike, je zmena koncipovania inštitútu trestného činu. S ohľadom na fakt, že sa jedná ...
  • Hlavní líčení 

   Defence status: DEFENDED
   Lofaj, Matej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 11. 2015
   Resumé Tato diplomová práce je zaměřena na nejdůležitější stadium trestního řízení, hlavní líčení. Cílem této práce je podat teoretickou i praktickou analýzu právní úpravy hlavního líčení a zohlednit i závěry judikatury a ...
  • Hlavní líčení 

   Defence status: DEFENDED
   Myslivcová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Resumé Diplomová práce se věnuje hlavnímu líčení, jež je nejdůležitějším stadiem trestního řízení, ve kterém dochází k naplnění účelu trestního řízení, jímž je zjištění pachatele a jeho spravedlivé potrestání. Cílem této ...
  • Kriminologické aspekty kriminality cizinců 

   Defence status: DEFENDED
   Špůrková, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Kriminologické aspekty kriminality cizinců Tato diplomová práce se zabývá kriminalitou cizinců na území České republiky. S rozvojem globalizace, snadnější a dostupnější mobilitou osob, ale i díky válečným konfliktům či ...
  • Kritická analýza ochranného léčení a zabezpečovací detence v systému ochranných opatření 

   Defence status: DEFENDED
   Benda, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 12. 2017
   The advanced Master's thesis called "A Critical Analysis of Protective Treatment and Protective Detention within the System of Protective Measures" looks into the legislation concerning protective treatment and protective ...
  • Násilná kriminalita a její prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrušková, Magdalena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 5. 2013
   Tématem této diplomové práce je "Násilná kriminalita a její prevence". S násilím se můžeme setkat kdekoliv, v rodině, ve škole, v práci nebo na ulici. Každý den média informují veřejnost o násilné kriminalitě. Otázkou je, ...
  • Návykové látky v silniční dopravě 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Práce se zabývá návykovými látkami v dopravě, tedy fenoménem alkoholu a jiných návykových látek u řidičů motorových a nemotorových vozidel. Práce je rozdělena na tři velké kapitoly. V první je vymezení pojmů, které čtenáři ...
  • Nepřímé pachatelství 

   Defence status: DEFENDED
   Pulec, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 9. 2011
   Resumé Nepřímé pachatelství Nepřímé pachatelství spočívá v úmyslném spáchání trestného činu prostřednictvím osoby, která za takový čin není trestně odpovědná (živý nástroj). Ta však může případně odpovídat za jiný trestný ...
  • Odposlech a záznam telekomunikačního provozu 

   Defence status: DEFENDED
   Lovíšková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Resumé Tato diplomová práce se zabývá problematikou odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, tak jak ji upravuje § 88 TrŘ. Její součástí je rovněž otázka zjišťování údajů o telekomunikačním provozu, jež upravuje ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV