• Americké prezidentské volby 1980-2004 z pohledu geografického rozložení voličských preferencí 

   Hynková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Cílem mé práce je analýza amerických prezidentských voleb vletech 1980 až 2004 se zaměřením na geografické rozložení voličských preferencí. Domnívám se, že geografický aspekt amerických prezidentských voleb, stejně jako ...
  • Analýza rozložení náboženských etnik v Severním Irsku v letech 1861-2001 

   Smetanová, Daniela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Bakalářská práce "Analýza rozložení náboženských etnik v letech 1861-2001" zkoumá vývoj zastoupení náboženských komunit katolíků a protestantů na území Severního Irska. Protestanté přišli do Ulsteru především během tzv. ...
  • Aplikace prvků teorie komunikace K. W. Deutsche na případ prezidentských voleb v ČR 2013 

   Amlerová, Johana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Bakalářská práce "Aplikace prvků teorie komunikace K. W. Deutsche na případ prezidentských voleb v ČR 2013" pojednává o teorii původem českého politologa K. W. Deutsche z roku 1963 vycházející z jeho díla Nervy vlády. ...
  • Aplikace teorie koalic na regionální úrovni 

   Švec, Kamil (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 26. 10. 2009
   Tato práce se snaží analyzovat proces utváření krajských rad v České republice po volbách v letech 2000 a 2004. Na počátku vymezí teorii her, teorii racionálního chování a teorii koalic a podá jejich výklad, věnuje se též ...
  • Aplikace teorie koalic na regionální úrovni 

   Švec, Kamil (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Tato práce se snaží analyzovat proces utváření krajských rad v České republice po volbách v letech 2000 a 2004. Na počátku vymezí teorii her, teorii racionálního chování a teorii koalic a podá jejich výklad, věnuje se též ...
  • Belgický stranický systém a euroskepticismus 

   Žižková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   This thesis examines statements of chosen political parties towards the European Integration, based on the Content Analysis of Programs in the federal elections of the years 2007, 2010 and 2014, especially in the economic ...
  • Britsko-severoirské vztahy po roce 1998 v kontextu devoluce 

   Hecht, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Bakalářská práce Britsko-severoirské vztahy po roce 1998 v kontextu devoluce zkoumá vývoj a příčiny periodizace fungování severoirského autonomního shromáždění od podpisu Velkopáteční dohody (GFA) do roku 2012. Práce ve ...
  • Decentralizace v nových členských zemích Evropské unie 

   Řeháková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   Tato diplomová práce se věnuje zkoumání decentralizačních procesů ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Jejím cílem tedy bude zhodnotit a porovnat výsledky decentralizace ve vybraných zemích v kontextu unijní ...
  • Demokraté 66 na nizozemské politické scéně 

   Vorlová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
   V 60. letech 20. století vznikla v Nizozemsku politická strana, která se svým programem zásadně odlišovala od již existujících stran. Nejenže po nejbližších volbách "neupadla v zapomnění", ale podařilo se jí udržet na ...
  • Distribuce vládních postů v postkomunistických zemích: Hierarchie ministerstev a jejich alokace v České republice, Polsku, Slovensku a Slovinsku 

   Trojan, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Diplomová práce "Distribuce vládních postů v postkomunistických zemích: Hierarchie ministerstev a jejich alokace v České republice, Polsku, Slovensku a Slovinsku" pojednává o koaličním prostředí v České republice, Polsku, ...
  • Dvoustupňový tok komunikace v aplikaci na volby do Senátu na Praze 4 v roce 2012 - Případová studie 

   Olejárová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá dvoustupňovým tokem komunikace, který byl objeven Paulem Felixem Lazarfeldem a jeho týmem při tvorbě volební studie The People's Choice v roce 1944. Cílem práce je zjistit, jaká je jeho ...
  • Euroskepticismus a Brexit v historickém kontextu 

   Naumenko, Iurii (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   This diploma thesis deals with the issue of presidential policy in the case of the Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The The diploma thesis focuses on how the British Prime Minister's ...
  • Extrémní pravicový populismus v Nizozemsku? Případ Geerta Wilderse a jeho Strany pro svobodu 

   Nguyen Thi, Van Anh (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Tato bakalářská práce pojednává o straně Partij voor de Vreijheid (PVV) a jejím leaderovi Geertu Wildersovi. Strana PVV je všeobecně známá jako extrémně pravicová strana kvůli své anti-imigrační politice a kritice islámu. ...
  • Germanofonní komunita v Belgii. 

   Kadlečková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
  • Historické kořeny indického federalismu (1905-1956) 

   Holman, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Předkládaná práce se zabývá historickými základy indického federalismu. Zaměřuje se přitom na vývoj v prvních šesti desetiletích dvacátého století. Na začátku tohoto období byla Indie koloniální říší, "Indickým ...
  • Imigrace do Velké Británie po roce 1945 a její vliv na britskou politiku: vývoj státní antirasistické politiky v období 1945 až 1976 

   Čablová, Darja (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
  • Irish Party System and its changes in last 25 years (the role of Sinn Féin) 

   Lukášová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Tématem této diplomové práce je Irský stranický systém a jeho změny v posledních 25 letech s důrazem na roli Sinn Féin. Zatímco Sinn Féin byla v prvním voleném irském parlamentu na počátku 20. století nejsilnější politickou ...
  • Irština jako menšinový úřední jazyk 

   Grospičová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   This thesis deals with the development and status of the Irish language in Northern Ireland and with the support and attitude of the UK to this language. It describes the position of Irish since the birth of Northern ...
  • Jeremy Corbyn and the Labour Party i Contemporary British Politics 

   Vicanović, Siniša (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   1 Abstrakt Bakalářská práce "Jeremy Corbyn a Labouristická strana v současné britské politice" je případová studie zaměřená na dvě klíčové oblasti, zejména na volbu Jeremyho Corbyna a na ideologické a programové změny ve ...
  • Komparativní případová studie separatistických stran v Belgii a v Kanadě 

   Němečková, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 24. 1. 2017
   Tématem bakalářské práce jsou separatistické strany v Belgii a Kanadě, konkrétně Vlaams Belang a Parti Québécois. Strany jsou komparovány na základě geneze, struktury, pozice v systému, úspěchů ve volbách a volebního ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV