• Acidobazické děje - prezentace v programu Powerpoint pro střední školy 

   Defence status: DEFENDED
   Velgová, Denisa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   a klíčová slova Acidobazické děje Prezentace v programu PowerPoint pro střední školy Abstrakt: V současné době se neustále zvyšují požadavky na kvalitu výuky přírodovědných předmětů na středních školách. Hodinová dotace ...
  • Alchymie a její využití při výuce chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Nývlt, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Disertační práce se zabývá využitelností alchymie při výuce chemie na střední škole typu gymnázia. Ve výzkumné části pak sleduje rozdíl ve výsledcích vzdělávání u žáků, kteří prováděli stejný experiment alchymickým přístupem, ...
  • Alternativní pedagogické směry ve výuce chemie u nás 

   Defence status: DEFENDED
   Dalíková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Bakalářská práce Alternativní pedagogické směry ve výuce chemie podává stručný přehled o alternativních školách rozšířených v České republice. Práce se zabývá krátký popisem a charakteristikou vybraných alternativních škol ...
  • Badatelsky orientovaná výuka se zaměřením na obecnou a anorganickou chemii 

   Defence status: DEFENDED
   Zámečníková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 12. 2016
   This thesis deals with the possibility of implementing Inquiry-Based Science Education (IBSE) into teaching practice mainly at elementary schools. The focus is put on teaching general and inorganic chemistry. The theoretical ...
  • Chalkogeny, halogeny a vzácné plyny v učivu chemie na středních školách (zpracování učiva ve formě prezentací) 

   Defence status: DEFENDED
   Vondráčková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 4. 2011
   Práce se zaměřuje na zpracování části středoškolského učiva anorganické chemie (chalkogeny, halogeny, vzácné plyny) formou PowerPointových prezentací. Důraz je kladen především na to, aby vytvořené materiály byly využitelné ...
  • Chemické a environmentální vzdělávání na střední škole - téma: Suroviny a jejich využití 

   Defence status: DEFENDED
   Pacáková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   V této diplomové práci bylo zpracováno téma Suroviny a jejich využití. Byla provedena rešerše kurikulárních dokumentů, středoškolských učebnic a diplomových prací týkajících se d-prvků. Na základě provedených rešerší byla ...
  • Chemické výpočty v kontextu reálného života na základní a střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Režňák, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   Learning exercises containing chemical calculations are necessary for complex understanding of some parts of chemical curriculum. This diploma thesis deals with creation and evaluation of worksheets containing multicomponent ...
  • Chemie kolem nás v učebních úlohách 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Karla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
  • Didaktický software pro výuku chemie na úrovni ISCED 2 

   Defence status: DEFENDED
   Sadykov, Timur (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 7. 2020
   1 ABSTRACT The current chemistry education solves problems related primarily to the setting of the curriculum contents, which would be professionally correct, appropriately extensive, and at the same time connected with ...
  • Elektrochemická řada napětí kovů v učivu chemie na střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Pacáková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
  • Environmentální témata jako prostředek pro hodnocení kompetence občanské žáků ve výuce chemie na základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušková, Svatava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 5. 2009
  • Experimenty pro výuku chemie na střední škole - motivace a osvojování učiva 

   Defence status: DEFENDED
   Maca, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Název Práce: Experimenty pro výuku chemie na střední škole - motivace a osvojování učiva Abstrakt: Tato práce se věnuje chemickým experimentům a jejich využití v jednotlivých fázích výuky - tedy ve fázi motivační, osvojovací, ...
  • Indikátory výsledků chemického vzdělávání v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Tříska, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Disertační práce se zabývá indikátory kvality vzdělávání. Indikátory jsou učební úlohy, které ověřují, zda žáci dosáhli zamýšlených cílů vzdělávání. Cíle vzdělávání vymezuje národní kurikulum a jsou vypsány v RVP. Ve výuce ...
  • Koncepce výuky chemie na středních školách v SRN a ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Konrádová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 2. 2007
  • Mezioborové vztahy chemie a fyziky v přírodovědném vzdělávání 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Konečný, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 6. 2. 2015
   Název práce: Mezioborové vztahy chemie a fyziky v přírodovědném vzdělávání Katedra: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280, KUDCH) Abstrakt: V diplomové práci byla provedena literární rešerše, na jejímž základě byl ...
  • Mezioborové vztahy chemie a geologie v přírodovědném vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Kálalová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   SHRNUTÍ Ve své bakalářské práci jsem se zabývala mezioborovými vztahy chemie a geologie v přírodovědném vzdělávání na gymnaziální úrovni. Vyhledala jsem výskyt tohoto tématu v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia a ...
  • Mezioborové vztahy chemie a geologie v přírodovědném vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Kálalová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Diplomová práce se zabývá mezioborovými vztahy chemie a geologie v kontextu přírodovědného vzdělávání. Diplomová práce se zabývá učivem daným Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia, které se týká anorganické chemie, ...
  • Nové pojetí výuky přírodních věd na základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Diplomová práce se zaměřuje na využití badatelsky orientované výuky na 1. stupni ZŠ v rámci propedeutiky přírodních věd. Pozornost je zaměřena nejprve na dovednosti žáků, které tento přístup k výuce využívá a bez nichž by ...
  • Nové pojetí výuky přírodních věd na základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Bakalá ská práce vychází z výsledk výzkum TIMSS a PISA a jejich záv r ve vztahu k p írodov dnému vzd lávání v R. Zabývá se porovnáním tradi ní výuky a moderní badatelsky orientované výuky, která je pova ována za perspektivní ...
  • Nové trendy v učebních úlohách z chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Marvánová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV