• Česká historiografie přelomu století v dialogu s Evropou (1890-1914) 

   Bláhová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 10. 2006
   Dlouhé 19. století (1780-1914) je stoletím zrodu mnoha fenoménů, mimo jiné také moderní vědy. Přineslo obrat v hierarchii hodnot i v sociální stratifikaci. V jeho průběhu došlo k demokratizaci přístupu ke vzdělání i díky ...
  • Historik Karel Kazbunda a jeho rodné město Jičín 

   Bílková, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Jméno českého historika a archiváře Karla Kazbundy (1888 Jičín-1982 tamtéž) je v dnešní době známo již jen úzkému okruhu odborníků. Absolvent dějepisu a zeměpisu na filosofické fakultě v Praze se po první světové válce ...
  • Historik Karel Kazbunda a jeho rodné město Jičín 

   Bílková, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Jméno českého historika a archiváře Karla Kazbundy (1888 Jičín-1982 tamtéž) je v dnešní době známo již jen úzkému okruhu odborníků. Absolvent dějepisu a zeměpisu na filosofické fakultě v Praze se po první světové válce ...
  • Jan Velvar Diplomat husitské revoluce 

   Franěk, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 1. 2008
   Životní osud Jana Velvara byl nápadně propojen sběhem revoluce. Ačkoli se Jan přímo neúčastnil prvních událostí husitské revoluce, v jejích dalších fázích již nezůstal stranou. Nejprve na sebe upozornil jako schopný a ...
  • Jednota pražských měst v roce 1518 a osobnost Jana Paška z Vratu 

   Prokop, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 1. 2008
   Dějinami pražských měst v první polovině 16. století se zabývá poměrně velké množství dosud vydané historické literatury. Období bojů městského stavu s panstvem a rytíři patří nezanedbatelným událostem, které mají své pevné ...
  • Jeníkové a Bradlečtí z Mečkova. Vzestup a pád rodu se zkříženýmí meči v erbu. 

   Znamenáčková, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 1. 2007
   Ačkoli se Jeníkové a Bradlečtí z Mečkova na dějinné scéně udrželi poměrně dlouho, nikdy nedosáhli obrovského bohatství ani věhlasu jako jiné rody. Snad neměli dost cílevědomosti, snad nespatřovali cíl svého snažení v ...
  • Kaplířové ze Sulevic 

   Rosol, Vladimír (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Tato diplomová práce se snaží popsat historii šlechtického rodu Kaplířů ze Sulevic od jeho nejstarších známých dějin až do konce 15. století s drobnými přesahy do novějších dějin. Téma práce jsme si zvolili proto, že doposud ...
  • Michal Polák, kališnický mučedník doby jagellonské 

   Podzimková, Dina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 1. 2011
   1) Michala Poláka lze považovat za kališnického světce. Toto mimořádné postavení mu přísluší jednak pro způsob, jakým je jeho život zachycen ve Slanově vyprávění, zadruhé pak proto, že mu kališnická obec dlouhodobě prokazovala ...
  • Proměny otakarského mýtu v galerii národních dějin 

   Kofránková, Václava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
   Politické i myš l enkové přemety 20. století ovlivnily nejen vztah k dějinám j a ko c e lku, ale i z á j em o dějiny osobností a událostí. Životopisy velkých králů sice stále nacházely své čtenáře, ale příklon k hospodářským ...
  • Příbuzenské vztahy členů Zelenohorské jednoty 

   Černá, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 9. 5. 2006
   Jako téma rigorózní práce jsem si zvolila "Příbuzenské vztahy členů Zelenohorské jednoty", která se ustavila 28. listopadu 1465 na Zelené Hoře u Nepomuku. Touto problematikou jsem se zabývala již ve své diplomové ...
  • Sociální, institucionální a konfesionální aspekty vývoje české šlechty v pozdním středověku 

   Novotný, Robert (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   Jen těžko by se hledalo téma, které se v posledních dvou desetiletích těšilo u českých historikü tak velkému zájmu, jako jsou dějiny šlechty. Uvolnění ideologických zábran, které dosud vymezovaly výzkumu urozené složky ...
  • Tůma Přeloučský. Osobnost a dílo zapomenutého biskupa v kontextu nejstarších dějin jednoty bratrské. 

   Petrasová, Karolina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 1. 2007
   Osobnost Tůmy Přeloučského (*kolem 1435 11518) je zajímavá z několika důvodů. Prakticky celý svůj dospělý život strávil Tůma v řadách jednoty bratrské, stál u jejího zrodu, v roce 1467 byl zvolen jedním z prvních tří ...
  • Zdeněk Nejedlý a Litomyšl 1918-1938 

   Nájemník, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   První část mé diplomové práce má ukázat a popsat Zdeňka Nejedlého jako historika Litomyšle především v souvislosti se vznikem dvou monografií o dějinách Litomyšle z let 1903 a 1934. Okolnosti vzniku první knihy mají blízký ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV