• Adaptace literárního díla - analýza konkrétní filmové adaptace. Srovnání literárního a filmového vyprávění. Lvíče, Flirt se slečnou Stříbrnou. 

   Defence status: DEFENDED
   Marušiaková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   V bakalářské práci se budeme zabývat konfrontací literárního díla a jeho filmové adaptace. Předmětem zkoumání je v našem případě film režiséra Václava Gajera Flirt se slečnou Stříbrnou (1969), který je výsledkem střetnutí ...
  • Autorský mýtus v postmoderním románu 

   Defence status: DEFENDED
   Pyanzina, Vera (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Diplomová práce Autorský mýtus v postmoderním románu se zabývá otázkou mýtu a mytologizace v soudobé literatuře. Teoretická část práce se zaměřuje na charakteristiku pojmu "autorský mýtus". Pojem prvobytného mýtu je vyložen ...
  • Barokní motivy v české moderní poezii (Jirous, Krchovský, Šiktanc) 

   Defence status: DEFENDED
   Divíšková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Tématem této bakalářské práce je analýza barokních motivů v české moderní poezii, konkrétně v dílech Magorovy labutí písně (I. M. Jirous), Noci, po nichž nepřichází ráno (J. H. Krchovský) a Tanec smrti aneb Ještě Pámbu ...
  • Děsy a běsy v české literatuře 20. a 30. let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Frnochová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Bakalářská práce analyzuje zacházení s triviální literaturou ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století. Součástí je pojednání o triviální literatuře jako o teoretickém východisku společně s vymezením hlavních pojmů. ...
  • Dunaj: cesta, pamäť, mesto a smrť 

   Defence status: DEFENDED
   Satinská, Lucia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Diplomová práca Dunaj: cesta, pamäť, mesto a smrť je do istej miery osobným hľadaním dnešného zmyslu rieky Dunaja v literatúre a kultúre. Prakticky sa v nej vyskytujú texty od antiky k dnešku, nie chronologicky, ale v ...
  • Erbenova Kytice literární a filmová 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Cílem bakalářské práce je srovnání dvou odlišných médií, literatury a filmu, konkrétně Erbenovy a Brabcovy Kytice. V první části se bakalářská práce zabývá problematikou filmových adaptací literárních děl. Na literaturu i ...
  • Filmová adaptace surrealistického literárního díla (Vítězslav Nezval: Valerie a týden divů) 

   Defence status: DEFENDED
   Vykydalová, Anita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   The aim of this thesis is to explore the possibilities and limitations of movie adaptation of surrealist text. The approach used leverages on the analysis and comparison of the Vítězslav Nezval's prose Valery and Her Week ...
  • Fragmentární psaní: motivy středoevropského literárního diskurzu v postmoderní ruské literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Karpeta, Anastasia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   v českém jazyce Diplomová práce Fragmentární psaní: motivy středoevropského literárního diskurzu v postmoderní ruské literatuře pojednává o otázce fragmentu jako melancholickém, estetickém a středoevropském principu psaní; ...
  • Fragmenty milostného příběhu (ve fotografiích) 

   Defence status: DEFENDED
   Chybová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   1 Abstrakt Diplomová práce Fragmenty milostného příběhu (ve fotografiích) se věnuje fenoménu vizuality milostné řeči; sleduje přitom různé možnosti propojení média fotografie a textu. Oproti dezintegrujícímu milostnému ...
  • Frankenstein: proměny fantastična a hrůzy ve filmových adaptacích a na divadle 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Magisterská diplomová práce předkládá komparaci motivů a obrazů fantastična a hrůzy v románu Frankenstein neboli Moderní Prométheus Mary Shelleyové a v jeho filmových a divadelních adaptacích a sleduje jejich proměny. ...
  • Haškův a Ladův Švejk: Čtení obrazem 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   Bakalářská práce se zaměřuje na vztah text Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války spisovatele Jaroslava Haška. Prvním krokem je analýza těch motivů románu, a jeho zasazení do širšího literárního kontextu (groteska, ...
  • Hranice archetypu a stereotypu v tzv. červené knihovně 

   Defence status: DEFENDED
   Štelová, Diana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   The aim of this thesis is to cover the structure and functioning of archetypes, stereotypes or emblems in selected genres of popular literature - the romance novels and comics. A similar structure of mythization in the ...
  • Knihovnička úderníků: sémiotická analýza, způsoby vyprávění, kontext, kýč 

   Defence status: DEFENDED
   Kaňka, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Bakalářská práce je analýzou edice Knihovnička úderníků, která vycházela mezi lety 1949-1956 v nakladatelství Práce. Jedná se o edici obsahující 69 osvětových textů, které zprostředkovávají životní osudy úderníků, dobových ...
  • Komparace literárního a filmového vyprávění (Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol) 

   Defence status: DEFENDED
   Kapitolová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tématem této bakalářské práce byla analýza literárního textu a jeho filmové adaptace a následné porovnání obou děl. Materiálem pro konkrétní komparace byla novela Ladislava Fukse Spalovač mrtvol a její stejnojmenný filmový ...
  • Krajiny paměti ve středoevropské literatuře - Halič a Bukovina 

   Defence status: DEFENDED
   Iljašenko, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Diplomová práce Krajiny paměti ve středoevropské literatuře - Halič a Bukovina se zabývá vztahem mezi krajinou, textem, pamětí a kulturní identitou. Vymezuje a zkoumá paměťové konstrukty, které se ve spojení s těmito regiony ...
  • Kytice literární a filmová aneb Problémy filmové adaptace a pokus o nalezení kýče 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Havlíková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   Cílem této bakalářské práce je srovnání dvou odlišných médií, literatury a filmu, konkrétně Erbenovy a Brabcovy Kytice, a zároveň odhalení kýče ve filmovém zpracování. V první části se bakalářská práce zabývá problematikou ...
  • Literární recepce díla Maxe Picarda 

   Defence status: DEFENDED
   Svárovská, Nicol (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Jednotícím prvkem následující práce, která pojednává souvislost tvorby Maxe Picarda, Rainera Marii Rilka a Jana Zahradníčka, je motiv záchrany, její negativní a pozitivní moment. Picard, Rilke i Zahradníček vidí přetechnizovaný ...
  • Modernita jako monstrozita: Sociologická výpověď moderního autorského mýtu 

   Defence status: DEFENDED
   Lošťák, Dalibor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Tato práce představuje metodologii a teorii potřebnou pro naratologicky a lingvisticky založenou komparaci vybraných textů, náležejících rozdílným deklarovaným žánrům, avšak dle mínění autora sdílejícím značné množství ...
  • "Mýtus" Kundera 

   Defence status: DEFENDED
   Stejskalová, Anita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Bakalářská práce "Mýtus" Kundera se zabývá popisem mýtu a mytizace okolo postavy spisovatele Milana Kundery. Hlavním pramenem je Kunderovo esejistické dílo, ale také texty publicistického charakteru zabývající se postavou ...
  • Návrat baroka v hispanoamerickém románu 20. století - Asturias, Carpentier, Roa Bastos 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   Diplomová práce "Návrat baroka v hispanoamerickém románu 20. století - Asturias, Carpentier, Roa Bastos" interpretuje barokní motivy a principy v moderním hispanoamerickém románu 20. století. Snaží se rovněž vyložit, jak ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV