Now showing items 1-20 of 25

  • Afekt a výraz v osvícenské společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Smyčka, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   This work deals with the changes of rhetorical education and emotional orders in the second half of the 18th century. The aim of the research is to assess the relations among language education, funtions of medias, ...
  • Barrandovské Terasy jako místo paměti 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Jaroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   (in English): This bacelor's work is focused on presentation of the Barrandov Terraces multifunctional areal as a place of memory. Using the analysis of cultural media resources - newspaper articles, documents, photographes ...
  • Dějiny ve veřejném prostoru: Proměny institucí paměti. 

   Defence status: DEFENDED
   Pýcha, Čeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Čeněk Pýcha History in public space: Changes of institutions of memory Abstract The submitted dissertation project is based on a longer research interest in memory and remembering. Interdisciplinary memory studies is one ...
  • Gollův styl. Studie k historickému myšlení Jaroslava Golla 

   Defence status: DEFENDED
   Pazderský, Roman (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Roman PAZDERSKÝ, The Goll's style. A study to the historical thinking of Jaroslav Goll, diploma thesis, FF UK, Prague 2013 This thesis seeks to expose the theme style of famous Czech historian Jaroslav Goll (1846- 1929). ...
  • Historická imaginace pozdního osvícenství. 

   Defence status: DEFENDED
   Smyčka, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 9. 2016
   Dizertační práce se zabývá vývojem dějepisectví a vnímání historického času v poslední třetině 18. a na počátku 19. století. Klade si otázky: Jak se proměnil způsob situování se (české) společnosti v dějinách? Jak se změnila ...
  • Kolektivizace zemědělství na Třebohosticku, podtitul:proměny regionu a společnosti v procesu socializace venkova 

   Defence status: DEFENDED
   Jirsa, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   (česky) Tato bakalářská práce se zabývá příběhem malé vesnice na jihu Čech a jejího okolí v procesu kolektivizace. Je mikrohistorickou studií, založenou z části na dostupných pramenech z okresního archivu a soukromého ...
  • Konceptualizace prostoru v historické vědě 

   Defence status: DEFENDED
   Pýcha, Čeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Tématem diplomové práce jsou reprezentace prostoru severních Čech v období československého státního socialismu. Práce si klade za cíl příblížit chápání prostoru historickými aktéry. V metodologickém pozadí práce stojí ...
  • Kulturní paměť a její funkce: případ Boženy Němcové 

   Defence status: DEFENDED
   Sixtová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Cultural Memory and its functions in the case of Božena Němcová The presented thesis is concerned with the topic of the construction of the portrayal of Božena Němcová and its functions in the cultural memory. Regarding ...
  • Mikrohistorická sonda: Osudy "agenta-chodce" Vojtěcha Kučery 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Tato bakalářská práce představuje osudy Vojtěcha Kučery, agenta-chodce, který v letech 1946 - 1954 podnikl nejméně dvacet šest nelegálních přechodů Československých hranic, než byl při svém posledním přechodu chycen a v ...
  • Modernizace venkova spojená se zakládáním jednotných zemědělských družstev na Strakonicku. 

   Defence status: DEFENDED
   Jirsa, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   (česky) Tato práce se zabývá modernizací venkova. Chtěl bych tento proces přiblížit na příkladu třech obcí (Třebohostice, Mečichov, Chrášťovice), které jsou si podobné výměrou půdy i počtem obyvatel. K práci přistupuji, ...
  • Národní identita v komunistické propagandě (květen 1945 - květen 1946) 

   Defence status: DEFENDED
   Poliaková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   V politice Komunistické strany Československa hrála národní legitimita důležitou úlohu. Adresáty komunistické politiky byli v prvé řadě "příslušníci národa". Tématem mého výzkumu byla tedy národní identita a její role v ...
  • Návrat ztraceného Bati: post-socialistická transformace české kulturní paměti 

   Defence status: DEFENDED
   Babička, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   After 1989, Czechoslovakia, or the Czech Republic, undergoes a transformation not only political or economic, but also a broader cultural or semiotic one. Collective remembering processes are entered by multiple agents who ...
  • Obraz doby - "vlastenecký" kněz Josef Plojhar 

   Defence status: DEFENDED
   Adamus, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Cílem bakalářské práce je sepsat biografickou studii života katolického kněze Josefa Plojhara, od jeho narození až do začátku 50. let 20. století. Při psaní této práce budou využívány dosud neznámé pramenné záznamy, částečně ...
  • Obraz upálení mistra Jana Husa v současné české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Chládková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Předložená bakalářská práce se zabývá tématem zobrazování Jana Husa v souvislosti s šestistým výročím jeho upálení v roce 2015. Zaměřuje se především na způsob performace Jana Husa v jednotlivých médiích a také vlivem ...
  • Obrazy dějin ve filmu 

   Defence status: DEFENDED
   Váňa, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   (česky): Práce se zabývá vztahem historie, filosofie a filmu. Využívá filmových a seriálových pramenů z české produkce posledních několika let. Skládá se jednak z interpretace těchto pramenů za využití příslušné metodologie ...
  • Obrazy Romů v české kulturní a komunikativní paměti. 

   Defence status: DEFENDED
   Čápová, Lada (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   (in English): This work aims on understanding the media image of Roma in various types of media as textbooks, Wikipedia and Corpus for Czech language. The aim of this work is to find out, how these media form images of ...
  • Obrazy z kulturních a sociálních dějin Českého Krumlova 1890 - 1950. podtitul: Mikrohistorická sonda na základě analýzy fotografií fotoateliéru Seidel 

   Defence status: DEFENDED
   Borovková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   4 Abstrakt Předložená bakalářská práce se zabývá tématem fotografie a jejím vztahem ke společnosti. Práce se pokouší o mikrohistorickou sondu do kulturních a sociálních dějin města Český Krumlov v letech 1890 - 1950. Jako ...
  • Pomníky a monumenty 28. října 1918: politika paměti jako nástroj české historické dominance 

   Defence status: DEFENDED
   Havránek, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 6. 2022
   The proposed thesis will investigate the representations and instrumentalizations of artistic objects in public space as a case of retrospective historical construction affecting the relationship between Czech and Slovak ...
  • Reprezentace historie v počítačových hrách 

   Defence status: DEFENDED
   Váňa, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Ve své práci se věnuji analýzy reprezentací a obrazů v historických počítačových hrách. Vycházím z metody a prací oboru game studies. Ty rozvrhují zkoumání her na základě principů mechaniky a pravidel, narativu, estetiky ...
  • Sokolské performace. Semioticko historická analýza Sokola (1862-1882) 

   Defence status: DEFENDED
   Smyčka, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Václav Smyčka Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin Sokolské performace. Semioticko historická analýza Sokola 1862 - 1882 Vedoucí práce: Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. Počet stran: 65 (z toho vlastní text: ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV