• Adaptace dětí na nové prostředí jako stresový faktor v práci učitelek v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrová, Terezie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   The topic of the bachelor thesis is children's adaptation to the nursery school education as a stress factor for the teachers. The thesis examines five areas which may cause stress to the teachers working with newly come ...
  • Agresivní projevy mládeže v NZDM, a jak s nimi pracovat 

   Defence status: DEFENDED
   Matysová, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 1. 2020
   This thesis main goal is to map the most frequent acts of aggression by clients of low-threshold treatment programs for children and young adults and suggest the right reactions, which should be used towards them. Thesis ...
  • Copingové strategie u pastoračních pracovníků 

   Defence status: DEFENDED
   Minksová, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Bakalářská práce se zabývá problematikou copingových strategií u pastoračních pracovníků. Cílem této práce je zjistit a popsat specifické stresory, se kterými se setkávají pastorační pracovníci v rámci svého povolání, a ...
  • Expresivní terapie jako prostředek zmírnění stresu u osob dlouhodobě pečujících o osobu blízkou 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Irena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Bakalářská práce se zabývá problematikou stresu u pečujících osob, kteří se dlou- hodobě starají o svého rodinného příslušníka, a jeho možným zmírněním prostřed- nictvím prvků arteterapie. Teoretická část textu se opírá o ...
  • Faktory ovlivňující účinnost supervize při prevenci syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách 

   Defence status: DEFENDED
   Křečková, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Bakalářská práce Faktory ovlivňující účinnost supervize při prevenci syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách je zaměřena především na vztah a souvislosti mezi účinností supervize a syndromem vyhoření u pracovníků ...
  • Hodnocení přípravy na deinstitucionalizaci v Domově Lochovice 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Aneta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
  • Individuální plánování z pohledu klientek azylového Domu NADĚJE Praha - Vršovice 

   Defence status: DEFENDED
   Žalmanová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 1. 2019
   The bachelor thesis called "Individual Planning from the Client's Point of View of the Shelter House NADĚJE Praha - Vršovice" deals with clients who are accommodated in the Shelter House NADĚJE Praha - Vršovice and who, ...
  • Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními potřebami na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Hůlová, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
   Bibliografická citace HŮLOVÁ, Kateřina. Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. Praha: Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018. 107 s. Anotace ...
  • Integrace lidí po poškození či poranění mozku do společnosti a její význam 

   Defence status: DEFENDED
   Stodolová, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Cílem bakalářské práce pod názvem "Integrace lidí po poškození či poranění mozku do společnosti a její význam" je zjistit, jaký vliv mají na integraci osob po poranění mozku Dílny tvořivosti, což je organizace, která se ...
  • Které aspekty motivují uživatele výměnných programů k léčbě 

   Defence status: DEFENDED
   Molnárová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
   The aim of the bachelor thesis entitled Which aspects of exchange programs lead their users to treat is to introduce the importance and role of contact center workers in the life path of an addicted (drug addicted) client. ...
  • Možnosti podpory sociálního pracovníka od zaměstnavatele 

   Defence status: DEFENDED
   Kubecová, Eva (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
  • Muzikoterapie s dětmi s poruchou sluchu ve věku 13-17 let 

   Defence status: DEFENDED
   Spurná, Karolina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Autorka se rozhodla vymyslet cvičební hodiny muzikoterapie pro neslyšící a nedoslýchavé děti ve věku 13-17 let na Základní škole Holečkova. Jejím motivem bylo zjistit, zda neslyšící adolescenti mají zájem o muzikoterapii ...
  • Narušení vztahu mezi rodiči a dětmi rozvodu a pohled sociální práce na tyto situace 

   Defence status: DEFENDED
   Hačecká, Judita (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   4 HAČECKÁ, Judita. Narušení vztahů mezi rodiči a dětmi v důsledku rozvodu a pohled sociální práce na tyto situace. Praha, 2016. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta. Vedoucí práce Ivana ...
  • Obraz dospělé oběti znásilnění a léčba traumatu v biosyntetické psychoterapii 

   Defence status: DEFENDED
   Brichcínová, Ludmila (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Bakalářská práce se zabývá problematikou sexuálně motivovaného trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, konkrétně znásilněním, a léčbou traumatu ze znásilnění prostřednictvím psychoterapeutického směru ...
  • Participace v NZDM 

   Defence status: DEFENDED
   Baudišová, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Bakalářská práce se zabývá participativním přístupem v sociální práci, konkrétně jeho aplikací v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (dále NZDM). Teoretická část je věnována pojmu NZDM a kontaktní práci, antiopresivnímu ...
  • Postupy OSPOD při práci s rodinami se členem závislým na návykových látkách 

   Defence status: DEFENDED
   Lhotáková, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Bakalářská práce je zaměřena na postupy orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) při práci s rodinami, kde se vyskytuje rodič závislý na návykových látkách. Teoretická část práce popisuje základní pojmy, které ...
  • PR pro neziskové organizace - praktická aplikace na projektu Darujme vzdělání 

   Defence status: DEFENDED
   Plešková, Marie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   V bakalářské diplomové práci PR pro neziskové organizace se autorka věnuje komunikaci neziskových organizací s veřejností skrze média. Cílem práce je ukázat na možnosti nevládních organizací prezentovat se před veřejností. ...
  • Pro a proti ústavní výchovy a pěstounské péče a názor veřejnosti na tuto problematiku 

   Defence status: DEFENDED
   Skokanová, Dorota (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá pozitivy a negativy pěstounské péče a ústavní péče. Vymezuje základní pojmy, shrnuje problematiku náhradní rodinné péče, její formy, výhody a nevýhody a dále její vliv na ...
  • Propojení práce sociálně terapeutických dílen s naplněním zájmů společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Esterlová, Helena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Bakalářská práce se věnuje současnému postoji české majoritní společnosti k lidem s mentálním postižením a jejich možnostem integrace. Popisuje sociální službu sociálně terapeutické dílny a vliv zaměření sociálně pracovní ...
  • Sociální rehabilitace u lidí s duševním onemocněním: ukončení služby a prevence závislosti na službě 

   Defence status: DEFENDED
   Plecháček, Samuel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 1. 2019
   This bachelor thesis titled Social rehabilitation of persons with mental illness: termination of this social service and prevention of addiction to this type of social service aims to describe the topic of social rehabilitation ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV