Now showing items 1-20 of 59

  • Ability of Czech Speakers of English to Pronounce Words with Silent Letters 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Cílem této bakalářské práce je nastínit historický vývoj anglických němých písmen a poukázat na jejich roli v současné angličtině. Teoretická část se zaměří na definici němých písmen a odhalí příčiny jejich vzniku. Práce ...
  • Academic English as a Lingua Franca in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Mocková, Silvia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
  • Approach of Czech Upper-Secondary English Teachers to Pronunciation Teaching 

   Defence status: DEFENDED
   Vykouková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Diplomová práce mapuje přístup českých středoškolských učitelů angličtiny k výuce výslovnosti. Teoretická část ukazuje výslovnost jako zásadní dovednost pro úspěšnou komunikaci, podává důkazy pozitivních účinků explicitní ...
  • Between accents - phonetic analysis of Mrs N's production 

   Defence status: DEFENDED
   Švecová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
  • Canadian English 

   Defence status: DEFENDED
   Šubertová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Tato práce se zabývá kanadskou angličtinou a zejména odlišnostmi v oblasti kanadské výslovnosti na segmentální úrovni. Teoretická část se skládá ze stručného nástinu historie a hlavní části zabývající se kanadskou výslovností ...
  • Common Pronunciation Mistakes among Spanish Speakers of English with the Focus on Vowels 

   Defence status: DEFENDED
   Pýcha, Jaroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Tato práce se zaměřuje na samohlásky a popisuje jejich artikulační, akustické a percepční charakteristiky. Následující kapitola se zabývá fonologickým popisem 2 určitých jazyků - angličtiny a španělštiny. Poté jsou porovnány ...
  • Commonly Mispronounced English Words by Czech Speakers 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   První kapitoly této práce popisují sběr nesprávně vyslovovaných anglických slov, nejprve ze studentských učebnic, didaktických příruček a učitelských manuálů, následně také v rámci náslechů během nejůznějších hodin angličtiny ...
  • Comparison of English and French Vocalic Systems 

   Defence status: DEFENDED
   Havránková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 9. 2011
   Tato práce zkoumá vokalické systémy anglického a francouzského jazyka. Teoretická část se zabývá popisem a srovnáním kvality a kvantity anglických a francouzských vokálů a také jejich grafickými korespondencemi. V praktické ...
  • Criteria Influencing the Choice of English Pronunciation Model 

   Defence status: DEFENDED
   Benková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá přístupy a kritérii, která ovlivňují výběr anglického výslovnostního modelu, obzvláště se zaměřuje na preference studentů. Cílem teoretické části je porovnání nejčastěji užívaných výslovnostních ...
  • Czech High School Students' Attitudes and Beliefs about Native and Non-Native English Accents 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Daniela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Tato bakalářská práce zkoumá postoje českých středoškolských studentů k rodilým a nerodilým přízvukům angličtiny. Teoretická část nabízí porovnání nejdůležitějších výzkumných šetření v českém a zahraničním kontextu. Řeší ...
  • Didactic Perspective on Intersonorant Voicing 

   Defence status: DEFENDED
   Brožová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Tato bakalářská práce má za cíl komplexně analyzovat jev nazývající se mezisonorantní znělost, který se často vyskytuje v mluvě českých studentů angličtiny. Teoretická část se zaměřuje na obecný popis a vysvětlení tohoto ...
  • Distinctive Features of Irish Accent 

   Defence status: DEFENDED
   Uher, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 1. 2013
   NÁZEV: Charakteristické znaky irského přízvuku AUTOR: Tomáš Uher KATEDRA: Katedra anglického jazyka a literatury VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Kristýna Poesová ABSTRAKT: Cílem této diplomové práce je prozkoumat charakteristické ...
  • Effectiveness of teaching synthetic phonics to EFL students 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Urbanová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Efektivita výuky syntetické metody čtení a psaní v anglickém jazyce u EFL studentů Abstrakt Diplomová práce se zabývá efektivitou systematické explicitní výuky syntetické metody čtení a psaní v anglickém jazyce u EFL ...
  • Function of different intonation contours in British English yes/no questions 

   Defence status: DEFENDED
   Dostál, Matěj (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 5. 2016
   Práce se zabývá funkcí jednotlivých typů intonačních kontur ve zjišťovacích tázacích větách britské varianty anglického jazyka. Teoretická část je věnována nejprve obecnému popisu intonace jazyka a dále se zaměřuje na běžně ...
  • Guard or God? Homonymy in General British and General American accents 

   Defence status: DEFENDED
   Hahnová, Josefina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Cílem této práce je zkoumat rozdíly mezi britským (GB) a americkým (GA) výslovnostním standardem k nalezení oblastí, ve kterých může dojít k nedorozumění, například homonymum /ɡɑːd/ znamená guard v GB, nicméně v GA znamená ...
  • Impact of Intersonorant Voicing on the Perception of Foreing Accent in the Speech of Advanced Czech Learners of English 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Účelem této bakalářské práce je popsat výzkumem vliv mezisonorantní znělosti, která se vyskytuje v mluveném projevu českých studentů angličtiny, na jejich úroveň cizineckého přízvuku. Ke zhodnocení tohoto jevu je použita ...
  • The impact of watching films on English pronunciation of Czech lower-secondary school pupils 

   Defence status: DEFENDED
   Tužilová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 5. 2021
  • The influence of Czech on the production of English consonant clusters by Vietnamese EFL learners living in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Nguyenová, Thi Lam (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 5. 2021
   Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaký vliv má znalost češtiny na proces osvojování anglického jazyka u vietnamských žáků žijících v České republice, a to konkrétně při produkci souhláskových shluků. Teoretická část ...
  • Influence of Phonetic Literacy on the Perception Ability of Czech Learners of English 

   Defence status: DEFENDED
   Kaňák, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Tato bakalářská práce pokrývá hlavní body akvizice druhého jazyka a zaměřuje se na jeho percepci a produkci. Dále se zabývá relevantními teoriemi akvizice fonologie druhého jazyka a zdůrazňuje některé klíčové aspekty jako ...
  • Influence of Second Language in the Third Language Acquisition of Voice Onset Time 

   Defence status: DEFENDED
   Míková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV