• Analysis of factors influencing medicinal products sales - case study 

   Defence status: DEFENDED
   Rozvadský, Matúš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Práca sa zaoberá vplyvom ekonomických a prírodných faktorov na trh voľnopredajných liečiv v Českej Republike. Konkrétne analyzuje časť trhu, na ktorom figuruje spoločnosť Dr. Max prostredníctvom privátnej značky. Táto práca ...
  • Analysis of wind speed distribution and applications in energy economics 

   Defence status: DEFENDED
   Brož, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Analysis of wind speed distribution and applications in energy economics - abstrakt Václav Brož 5. května 2015 Začlenění generátorů větrné energie do elektrické sítě vytváří specifické náklady z důvodu nesouvislé povahy ...
  • Archetypal analysis of students' behavior in banking sector 

   Defence status: DEFENDED
   Malíčková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Archetypální analýza je metoda používaná pro analýzu segmentace trhu, avšak nebyla doposud mnohokrát použitá v ekonomii. Tato metoda se snaží nalézt typická chování - archetypy. Každý jedinec se skládá z jednoho či více ...
  • Arrow-Debreu Model of General Equilibrium 

   Defence status: DEFENDED
   Juřena, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Arrow-Debreu Model of General Equilibrium Filip Juřena Abstrakt V této práci se zabýváme Arrowovým-Debreuovým modelem všeobecné rovnováhy, což je model integrující výrobu, směnu a spotřebu. Na začátku uvádíme a diskutujeme ...
  • Complementarity in economy 

   Defence status: DEFENDED
   Koldínská, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
  • Determinants of overall domestic performance of a motion picture 

   Defence status: DEFENDED
   Derco, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Multimiliardový filmový a televizní průmysl je v dnešní době nedílnou složkou jak národních ekonomik tak i té globální. Jen na území Severní Ameriky vytváří každoročně stovky tisíc pracovních pozic. Průměrné náklady snímků ...
  • Efficiency of Prague Stock Exchange Market using Markov Chains 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Jonáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   The main intention of this thesis is to analyze the weak form efficiency of Prague Stock Exchange. We conduct our empirical analysis on daily, weekly and monthly return data of the PX index collected in time period 1994-2017. ...
  • The Facility Location Problem for an Alternative Delivery Service 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněk, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   The main intention of the bachelor thesis is to introduce all necessary theory to under- stand and apply the facility location problem for an alternative delivery service. Solving the facility location problem we are able ...
  • Game Theory Approach to Hostile Takeovers 

   Defence status: DEFENDED
   Tuček, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   This bachelor thesis investigates the field of hostile takeovers predominantly from the perspective of the management of the target company. Particular emphasis is placed on review of the defense strategies against hostile ...
  • Generalized Nash Equilibrium Problems in Economics 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Maxim (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Hlavním úkolem této práce je základní představení problému nazývaného Zobecněná Nashova úloha, především pro čtenáře s ekonomickým vzděláním. Zmíněný problém je rozšířením známého pojmu teorie her - Nashova úloha. Práce ...
  • Impact of Terrorism on Economic Growth 

   Defence status: DEFENDED
   Siegl, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Negativní tržní atmosféra vznikající důsledkem terorismu potenciálně ovliv- ňuje klíčové makroekonomické proměnné a může se negativně projevit na ekonomickém růstu, přičemž daný efekt může být okamžitý i zpožděný. Tato ...
  • Impact of Terrorism on Stock Markets 

   Defence status: DEFENDED
   Koščo, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   Terorizmus vo všeobecnosti vytvára negatívnu náladu v spoločnosti. Výkon finančných trhov vykazuje závislost' na nálade účastníkov trhu. Táto práca prispieva k pochopeniu týchto navzájom súvisiacich entít tým, že ...
  • Impacts of various critical situations on aviation industry and parallel with the COVID-19 pandemic 

   Defence status: DEFENDED
   Fedorik, Milan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   v slovenskom jazyku Civilné letectvo je jedn˝m z rastúcich priemyslov v Spojen˝ch ötátoch americk- ˝ch. V aka deregulácii amerického trhu leteck˝ch spolo ností, Airline Deregu- lation Act, po et cestujˇucich za al rás a ...
  • Inventory Control Problem with Random Demand 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecký, Tadeáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Teorie skladu je d·ležitou součástí některých druh· podnikání. Slouží k efek- tivnímu snížení náklad· spojených s objednáváním a skladováním zboží. V této práci jsou popisovány algoritmy a modely, které jsou používány k ...
  • Least Absolute Shrinkage and Selection Operator Method 

   Defence status: DEFENDED
   Vorlíčková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Cílem této práce je diskutovat význam a možné použití penalizačních metod pro lineární model v ekonomii. Penalizace se používá zejména při odhadování parametrů modelu s vysokým počtem proměnných. V této práci se přitom ...
  • Nashovo ekvilibrium 

   Defence status: DEFENDED
   Marada, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
  • Optimization of oil production by OPEC countries 

   Defence status: DEFENDED
   Pilátová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   Almost 4 years of low oil prices and excess supply call the relevance of OPEC for current oil market into question. Therefore to investigate its role, this thesis examines the optimum oil production of individual OPEC ...
  • Player Skill Rating for Games with Random Matchmaking 

   Defence status: DEFENDED
   Hubík, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Tradiční systémy pro hodnocení schopností hráčů nejsou vhodné pro nové typy her. Vyvinuli jsme obecný hodnotící systém (rating) určený pro hry, které nediskriminují hráče podle jejich schopností. Tato třída her se ve světě ...
  • Power Spot Market of the European Energy Exchange and Its Influence on the Czech Power Market 

   Defence status: DEFENDED
   Vavřičková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Hlavním úkolem této práce je detailní rozkrytí clearingového procesu na spotovém energetickém trhu Evropské energetické burzy (EEX) z hlediska použitých algoritmických postupů. Práce zahrnuje matematickou formulaci diskrétního ...
  • Relationship of Economic Growth and Pollution in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Moldan, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Environmentální Kuznetsova křivka (EKC) je hypotetický vztah mezi HDP na obyvatele a znečištěním. Podle něj může být tento vztah graficky znázorněn jako konkávní kvadratická funkce-tedy, že nejprve s rostoucím HDP na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV