• Abélardova koncepce tolerance jako inspirace interkulturního dialogu v současném světě 

   Defence status: DEFENDED
   Kacerovský, Jaromír (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Cílem diplomové práce "Abélardova koncepce tolerance jako inspirace interkulturního dialogu v současném světě" bude představit Abélardovu etickou koncepci dialogu ve spise Dialog mezi filosofem, Židem a křesťanem. Zaměřím ...
  • Analýza vztahu zásad sociální nauky církve a stanovisek hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura 

   Defence status: DEFENDED
   Esterle, Štěpán (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá hledáním vztahu principů, respektive zásad formulovaných katolickou sociální naukou a písemných stanovisek hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura, která jsou prezentována na oficiálních ...
  • Apoštolát laiků ve spiritualitě karmelitánského třetího řádu 

   Defence status: DEFENDED
   Čančarová, Pavlína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   RESUMÉ APOŠTOLÁT LAIKŮ VE SPIRITUALITĚ KARMELITÁNSKÉHO TŘETÍHO ŘÁDU (Pavlína Čančarová) Cílem práce je na základě koncilních a pokoncilních dokumentů v duchu spirituality současných členů karmelitánského třetího řádu (TOC) ...
  • Benediktinská tradice modlitby a mezináboženský dialog 

   Defence status: DEFENDED
   Podnecká, Radka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 1. 2015
   V diplomové práci s názvem "Benediktinská tradice modlitby a mezináboženský dialog" jde o představení modlitby podle Benedikta z Nursie a její význam v mezináboženském dialogu. Modlitba má doprovázet život každého křesťana. ...
  • Calvinova eklesiologie 

   Defence status: DEFENDED
   Matulová, Lucie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 1. 2014
   Bakalářská práce Calvinova eklesiologie začíná genezí jeho nejvýznamnějšího díla Instituce učení křesťanského náboženství. Kniha vyšla několikrát a její finální verze je z roku 1559. Poté se věnuji Calvinově pojetí církve. ...
  • Dějiny duše v českých překladech a dílo českých autorů o sv. Terezii z Lisieux ve 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Mariae, Kristýna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 1. 9. 2014
   Bakalářská práce "Dějiny duše v českých překladech a dílo českých autorů o sv. Terezii z Lisieux ve 20.stol." pojednává o jednom ze stěžejních děl sv. Terezie "Dějiny duše" (Autobiografické spisy) a jeho cestě k českému ...
  • Duchovní vedení v životě sv. Terezie z Avily 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Karolína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Diplomová práce "Duchovní vedení v životě sv. Terezie z Avily" má za cíl poukázat na místo duchovního vedení v životě této světice a její vztah k duchovním vůdcům. Nejdříve se stručně zabýváme poznatky o jejím životě a ...
  • Dynamika duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly 

   Defence status: DEFENDED
   Junasová, Gabriela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 1. 2011
   Dynamika duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly diplomová práca Gabriela Junasová vedoucí práce : Denisa Červenková Praha 2011 Anotácia Diplomová práca "Dynamika duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly" sa pokúša poodhaliť ...
  • Ekumenismus v díle Tomáše Špidlíka 

   Defence status: DEFENDED
   Bubníková, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Bc. Anna Bubníková 2009 RESUMÉ EKUMENISMUS V DÍLE TOMÁŠE ŠPIDLÍKA Práce nazvaná Ekumenismus v dílech Tomáše Špidlíka si klade za cíl představit osobu tohoto teologa, jezuity a kardinála českého původu, seznámit se s jeho ...
  • Etické principy konfucianismu ve vedení asijských podniků 

   Defence status: DEFENDED
   Žuchová, Marcela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Bibliografická citace Etické principy konfucianismu ve vedení asijských podniků [rukopis]: Diplomová práce / Marcela Žuchová; vedoucí práce: ThLic. Mgr. Denisa Červenková -- Praha, 2014. -- 86 s. Anotace Tato diplomová ...
  • Etika dialogu v díle Michela Fabera 

   Defence status: DEFENDED
   Vizina, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Diplomová práce zkoumá etické aspekty mezikulturního dialogu v kontextu postsekulární společnosti a myšlení Západu, jak je zachycují povídky, novely a romány nizozemského autora Michela Fabera. Analýzu hodnotových postojů ...
  • Etika nucené hospitalizace na psychiatrii 

   Defence status: DEFENDED
   Klimešová, Eva Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Bibliografická citace Etika nucené hospitalizace na psychiatrii /bakalářská práce/Eva Kateřina Klimešová; vedoucí práce: ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. - Praha, 2020. -- 49 s. Anotace Etika nucené hospitalizace na ...
  • Etika rodinných vztahů 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoňová, Magdalena Terezie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   V dnešní společnosti dochází ke krizi rodiny, rodina pro mnohé lidi ztrácí svoji hodnotu a jsme svědky jejího častého rozpadu. Na pozadí současných těžkostí rodin zkoumá tato diplomová práce funkci rodiny, její jednotlivé ...
  • Examen: Zpytování (s)vědomí podle sv. Ignáce z Loyoly 

   Defence status: DEFENDED
   Herink, Robin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   Examen: Zpytování (s)vědomí podle sv. Ignáce z Loyoly Tato práce se zabývá modlitbou examen, neboli zpytováním svědomí v kontextu ignaciánské spirituality. Sleduje její vývoj od instrukcí v Duchovních cvičeních sv. Ignáce ...
  • Imago Dei v *Zrcadle prostých duší* 

   Defence status: DEFENDED
   Härtelová, Eliška Dana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 2. 2018
   This thesis demonstrates the concept of imago Dei in the Mirror of Simple Souls Who Are Annihilated and Remain Only in Will and Desire of Love, mystical text of early 14th century written by French beguine Marguerite Porete. ...
  • Interakce křesťanství a zenové buddhistické školy Sanbó Kjódan 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdý, Miloš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   "The Interaction of Christianity and the Sanbo Kyodan  a Zen-Buddhist Religious Foundation." The Sanbo Kyodan is a contemporary school of Zen that was founded by Yasutani Haku'un Roshi in 1954. Sanbo Kyodan has exerted ...
  • Motiv "noci" u Jana od Kříže a v současné spiritualitě 

   Defence status: DEFENDED
   Andil, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   This thesis deals with the theme of the dark night in the work of St. John of the Cross and its influence on the formation of contemporary spiritual authors. Firstly, it focuses on the Spanish Carmelite mystic, John of the ...
  • Pojetí smrti v křesťanství a islámu 

   Defence status: DEFENDED
   Otrubová, Ludmila (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 1. 2021
   The Concept of Death in Christianity and Islam The present bachelor's thesis investigates the approaches to the concept of death in Christian and Islam religions. For the purpose of this work, Roman-Catholic Church and ...
  • Role emocí v ignaciánských exerciciích 

   Defence status: DEFENDED
   Štamberg, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   The Role of Emotions in Spiritual Exercises of Ignatius of Loyola This thesis deals with the topic of emotions in spiritual exercises of Ignatius of Loyola. It describes the main principles of these exercises and their ...
  • Služba - jednotící prvek ve spiritualitě Luisy de Marillac a Vincence de Paul 

   Defence status: DEFENDED
   Hůlová Majerčíková, Petra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Tato práce pojednává o propojení spiritualit dvou lidí, Luisy de Marillac a Vincence de Paul. Pokusila jsem se v ní ověřit domněnku, že důležitým spojovacím prvkem obou významných postav dějin katolické spirituality je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV