Now showing items 1-20 of 26

  • Biologická variabilita člověka ve světle vybraných morfologických a molekulárně biologických znaků. 

   Defence status: DEFENDED
   Kujanová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 3. 2011
   This doctoral thesis is submitted in the form of science publications with impact factor and presents human biological variation in two different ways. The first part is the study of phenotype variation focused on the ...
  • Diverzita mitochondriální DNA jemenských populací: příspěvek regionálního vzorkování k interpretaci genetické struktury jihu Arabského poloostrova 

   Defence status: DEFENDED
   Rídl, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
  • Diverzita mitochondriální DNA subsaharských populací - úloha jazykových a geografických faktorů 

   Defence status: DEFENDED
   Musilová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Za účelem popsání vztahů mezi genetickou, jazykovou a geografickou diverzitou v Africe byl v rámci diplomové práce sekvenován HVSI segment mitochondriálního genomu u 81 jedinců ze dvou západoafrických populací odlišných ...
  • Diverzita sekvencí mtDNA a genetická struktura východoafrického sahelu 

   Defence status: DEFENDED
   Tlačbabová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Východoafrický sahel hrál v minulosti důležitou roli jako obousměrný koridor nejen horizontálně, ale i vertikálně migrujících populací. I díky tomu je zde možné pozorovat vysokou genetickou, etnolingvistickou i kulturní ...
  • Domestikace tura a pastevectví v africkém sahelu 

   Defence status: DEFENDED
   Salajková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Breeding of domesticated animals was one of the most important events which led to a significant progress in the history of mankind. Domestication appeared in several places simultaneously and inhabitants of these areas ...
  • Evoluce receptorů hořké chuti PTC v západní Africe 

   Defence status: DEFENDED
   Holoubková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 6. 2022
   The aim of this thesis is to determine whether the TASR38 gene is under selection pressure in West Africa and if its diversity varies within populations practicing different modes of subsistence. It further focuses on ...
  • Genetické vazby v okolí Rudého moře hodnocené pomocí mtDNA 

   Defence status: DEFENDED
   Čížková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Okolí Rudého moře je jedním z důležitých regionů, které nám umožňují poodkrýt stopy evoluce anatomicky moderního člověka. Kromě otázek souvisejících s jeho šířením z Afriky je tato oblast významná i z hlediska vzájemného ...
  • Interakcia laktázovej perzistencie a depigmentácie pokožky v súvislosti s kalciovou asimilačnou hypotézou 

   Defence status: DEFENDED
   Grendelová, Gréta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Posledné genetické štúdie ukazujú, že sfarbenie kože našich európskych predkov bolo pôvodne tmavé. Depigmentácia pokožky nastala po migrácii z Afriky kvôli nízkym hladinám ultrafialového žiarenia, ktoré pôsobí vo vyšších ...
  • Ko-evoluční aspekty genetické diverzity: mléčná produkce a laktázová persistence 

   Defence status: DEFENDED
   Priehodová, Edita (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 3. 2017
   Laktázovou persistencí (LP) nazýváme geneticky podmíněnou schopnost trávit laktózu (mléčný cukr) v dospělosti. Laktóza je štěpena enzymem tenkého střeva - laktázou, jehož produkce u savců po odstavení ustává. V případě LP ...
  • Laktázová persistence - evoluční hlediska 

   Defence status: DEFENDED
   Priehodová, Edita (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
  • Laktázová perzistence u tuarežských pastevců 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 5. 2016
   Laktázová perzistence (LP) je geneticky determinovaný znak, způsobený expresí laktázy v dospělosti. Laktáza je střevní enzym odpovědný za trávení mléčného cukru, laktózy. Jeho produkce v tenkém střevě klesá během dětského ...
  • Migrace v africkém sahelu pohledem genetické diverzity kontrolního úseku mitochondriální DNA 

   Defence status: DEFENDED
   Adámková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
   Sub-Saharan Africa is the region with the highest diversity of anatomically modern humans (AMH). With the use of genetic analysis of mostly uniparental loci, gradually we can uncover the migratory activity of humans long ...
  • Molekulárně biologické aplikace v archeologickém a antropologickém kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   135 Závěr Jedním z cílů této studie bylo zavedení a optimalizace laboratorních protokolů izolace a typizace aDNA molekuly. U tří vybraných kosterních souborů se sledovaly atributy - pohlaví, přítomnost specifické DNA ...
  • Možnost využití probiotických bakterií rodu Lactobacillus pro ovlivnění klinické deprese 

   Defence status: DEFENDED
   Avramová, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 5. 2021
  • Mutační rychlost a šíření lidských populací 

   Defence status: DEFENDED
   Kulichová, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Tato práce se zaobírá odhadem mutační rychlosti DNA a jejím využitím na datování prvního osídlení Sahulu (Austrálie a Nové Guineje). V první části popisuje přímý postup pro odhad mutační rychlosti, který je založen na ...
  • Populace afrického sahelu pohledem fylogeografie euroasijských mtDNA haploskupin 

   Defence status: DEFENDED
   Kulichová, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 5. 2016
   Tato diplomová práce zkoumá dvě mtDNA haploskupiny eurasijského původu, jež se vyskytují v převážné míře u Fulbů, pastevců afrického sahelu. Na prvotní analýzu bylo využito 544 vzorků nepříbuzných fulbských jedinců. Tyto ...
  • Populačná štruktúra a história sahelu z pohľadu metabolizmu alkoholu 

   Defence status: DEFENDED
   Jurišová, Lívia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
   Date of defense: 13. 2. 2023
   Sahel je najsevernejšou časťou subsaharskej Afriky. Je obývaný komplexnou zmesou ľudí, ktorí sa líšia etnickým pozadím a príslušnosťou k jazykovým rodinám a životným štýlom. V oblasti sahelu sa štúdie najvýznamnejšiemu a ...
  • Populační struktura a migrace v africkém sahelu z pohledu variability kontrolního úseku mtDNA 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Přestože je západní Afrika regionem bohatým na kulturní a jazykovou diverzitu, rozložení genetické diverzity nebyly ještě plně objasněny. Většina dosavadních studií populačních vztahů vycházela z variability prvního hyper ...
  • Populační struktura afrických populací hodnocená pomocí Alu inzercí. 

   Defence status: DEFENDED
   Fajkošová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   Populačně-genetická studie byla provedena na 188 nepříbuzných jedincích z 5 sahelských populací. Pomocí 16 polymorfních Alu inzercí byl studován vztah pasteveckých Fulbů k usedlým populacím různého jazykového pozadí a ...
  • Populační struktura, migrace a dynamika Afriky a Arábie 

   Defence status: DEFENDED
   Čížková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 10. 2020
   Populační historie afrického sahelu a Arábie byla kromě interakce evolučních sil ovlivněna i šířením kulturních inovací neolitu. Odrazem těchto procesů je dnes velmi složitě strukturovaná diverzita současných populací, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV