• Biologická variabilita člověka ve světle vybraných morfologických a molekulárně biologických znaků. 

   Kujanová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 3. 2011
   This doctoral thesis is submitted in the form of science publications with impact factor and presents human biological variation in two different ways. The first part is the study of phenotype variation focused on the ...
  • Diverzita mitochondriální DNA subsaharských populací - úloha jazykových a geografických faktorů 

   Musilová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Za účelem popsání vztahů mezi genetickou, jazykovou a geografickou diverzitou v Africe byl v rámci diplomové práce sekvenován HVSI segment mitochondriálního genomu u 81 jedinců ze dvou západoafrických populací odlišných ...
  • Diverzita sekvencí mtDNA a genetická struktura východoafrického sahelu 

   Tlačbabová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Východoafrický sahel hrál v minulosti důležitou roli jako obousměrný koridor nejen horizontálně, ale i vertikálně migrujících populací. I díky tomu je zde možné pozorovat vysokou genetickou, etnolingvistickou i kulturní ...
  • Domestikace tura a pastevectví v africkém sahelu 

   Salajková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Breeding of domesticated animals was one of the most important events which led to a significant progress in the history of mankind. Domestication appeared in several places simultaneously and inhabitants of these areas ...
  • Genetické vazby v okolí Rudého moře hodnocené pomocí mtDNA 

   Čížková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Okolí Rudého moře je jedním z důležitých regionů, které nám umožňují poodkrýt stopy evoluce anatomicky moderního člověka. Kromě otázek souvisejících s jeho šířením z Afriky je tato oblast významná i z hlediska vzájemného ...
  • Interakcia laktázovej perzistencie a depigmentácie pokožky v súvislosti s kalciovou asimilačnou hypotézou 

   Grendelová, Gréta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Posledné genetické štúdie ukazujú, že sfarbenie kože našich európskych predkov bolo pôvodne tmavé. Depigmentácia pokožky nastala po migrácii z Afriky kvôli nízkym hladinám ultrafialového žiarenia, ktoré pôsobí vo vyšších ...
  • Ko-evoluční aspekty genetické diverzity: mléčná produkce a laktázová persistence 

   Priehodová, Edita (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 3. 2017
   Lactase persistence (LP) is genetically determined ability to digest lactose (milk sugar) in adulthood. Lactose is digested by the intestinal enzyme - lactase. In mammals, production of lactase declines after the weaning ...
  • Laktázová persistence - evoluční hlediska 

   Priehodová, Edita (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
  • Laktázová perzistence u tuarežských pastevců 

   Šmídková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 5. 2016
   Laktázová perzistence (LP) je geneticky determinovaný znak, způsobený expresí laktázy v dospělosti. Laktáza je střevní enzym odpovědný za trávení mléčného cukru, laktózy. Jeho produkce v tenkém střevě klesá během dětského ...
  • Molekulárně biologické aplikace v archeologickém a antropologickém kontextu 

   Urbanová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   6 Coxcr-usroN The aim of our studywas to establisha laboratoryprotocolfor isolationand analysisof aDNA. By studying three different skeletal collections answersabout sex, kinship and presenceof pathogenicbacteriawere ...
  • Mutační rychlost a šíření lidských populací 

   Kulichová, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Tato práce se zaobírá odhadem mutační rychlosti DNA a jejím využitím na datování prvního osídlení Sahulu (Austrálie a Nové Guineje). V první části popisuje přímý postup pro odhad mutační rychlosti, který je založen na ...
  • Populace afrického sahelu pohledem fylogeografie euroasijských mtDNA haploskupin 

   Kulichová, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 5. 2016
   Tato diplomová práce zkoumá dvě mtDNA haploskupiny eurasijského původu, jež se vyskytují v převážné míře u Fulbů, pastevců afrického sahelu. Na prvotní analýzu bylo využito 544 vzorků nepříbuzných fulbských jedinců. Tyto ...
  • Populační struktura a migrace v africkém sahelu z pohledu variability kontrolního úseku mtDNA 

   Mašek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Přestože je západní Afrika regionem bohatým na kulturní a jazykovou diverzitu, rozložení genetické diverzity nebyly ještě plně objasněny. Většina dosavadních studií populačních vztahů vycházela z variability prvního hyper ...
  • Populační struktura afrických populací hodnocená pomocí Alu inzercí. 

   Fajkošová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   Populačně-genetická studie byla provedena na 188 nepříbuzných jedincích z 5 sahelských populací. Pomocí 16 polymorfních Alu inzercí byl studován vztah pasteveckých Fulbů k usedlým populacím různého jazykového pozadí a ...
  • SNP polymorfismus na Y chromozomu u populace afrických Fulbů 

   Bučková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   Markery nerekombinujúcej časti chromozómu Y predstavujú vhodný nástroj na štúdium diverzity jednotlivých populácií. Najbežnejšími polymorfizmami ľudského genómu sú SNPs. Mutačná rýchlosť SNPs je pomerne malá a preto majú ...
  • Úloha Arábie při expanzi anatomicky moderních lidí z Afriky 

   Marvanová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Dle všeobecně přijímaného názoru vznikl anatomicky moderní člověk před 150 000 až 200 000 lety v subsaharské Africe, odkud se později rozšířil do celého světa. V této práci shrnuji výsledky významných paleoantropologických ...
  • Variabilita barvy pleti: příčiny a důsledky 

   Mašek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Melanin funguje jako filtr slunečního záření. Za množství a typ produkovaného melaninu jsou odpovědné geny, ale i UV záření je schopno indukovat syntézu melaninu. Zdá se, že UV záření bylo v evoluci člověka určujícím ...
  • Variabilita mitochondriální DNA u populací střední Evropy. 

   Veselá, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit genetickou diverzitu mtDNA populací střední Evropy a posoudit, zda a jak souvisí s geografickými vzdálenostmi či jazykovou příslušností jednotlivých populací. Pro tento účel byly ...
  • Vplyv geografie a subsistencie na distribúciu haploskupín chromozómu Y v Európe a Afrike 

   Nováčková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Y chromosome is due to its special characteristics the ideal tool of archaeogenetic studies. Its diversity is influenced by several factors and I analysed two of them (geographical location and subsistence). I generated ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV